Posts Tagged ‘Apotekarsocieteten’

2017 års Scheele Award

torsdag, januari 19th, 2017
Sawyer's Lab SKI

Foto: Sawyer’s Lab SKI

Hur gick det, vem fick utmärkelsen 2017 års Scheele Award?

Jo, Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.

Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer.

Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer).

Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

MedTechbloggen gratulerar!

I morgon på Wallingatan, Stockholm

onsdag, januari 18th, 2017

I morgon, 19/1, kommer årets Scheelepris att offentligöras av Apotekarsocieteten. Scheelepriset har instiftats  för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986.

Legitimerad Apotekare

onsdag, september 2nd, 2009

Till våren kan det bli möjligt att bli certifierad som klinisk apotekare. Tanken är att stärka patientsäkerheten och att arbetsgivare inom framför allt vården ska veta att den anställde uppfyller vissa krav.
Det är Apotekarsocietetens Sektion för sjukhusfarmaci som tagit fram ett förslag på hur en certifiering skulle kunna se ut.  Kommer certifieringen att bli gemensam inom EU, Världen? Eller blir vi allena i Sverige?
Mer info hittar du i LäkemedelsVärlden.

I dödsskuggans dal

lördag, februari 7th, 2009

I USA kallas tiden mellan själva forskningen och ögonblicket då patienterna får tillgång till en ny medicin eller metod för dödsskuggans dal. I dagens UNT finns en mycket intressant diskuterande debattartikel om svenska politikernas forskningssatsningar.

”När politikerna vill ge pengar till forskning och utveckling i Sverige menar de oftast pengar till akademisk grundforskning. Men då glömmer de att resan bara precis har börjat! Hur ska den avgörande delen av resan, hela vägen fram till patienten, klaras av? Vem har råd och kan ta sådana risker? ”

Läs och begrunda!