Posts Tagged ‘11979’

Standarder från SIS

onsdag, november 7th, 2012

Källa till nedanstående lista med nya/uppdaterade standarder är SIS. MedTechbloggen tackar och sprider vidare.

SS-EN 16280:2012

Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk – Krav och provningsmetoder

SS-EN ISO 23907:2012

Skydd mot stick- och skärskador – Krav och provningsmetoder – Avfallsbehållare för stickande/skärande föremål

SS-EN 16274:2012

Metoder för analys av allergener – Kvantifiering av misstänkta doftämnesallergener i konsumentprodukter – Steg 1: GC (Gaskromatografi) analys av prov färdiga att injiceras

SS-EN ISO 21672-2:2012

Tandvård – Periodontala prober – Del 2: Beteckningar

SS-EN ISO 1828:2012

Hälso- och sjukvårdsinformatik – Kategoristruktur för klassificering av kirurgiska procedurer

SS-EN ISO 14457:2012

Tandvård – Handstycken och motorer

SS-EN ISO 11979-1:2012

Ögonimplantat – Intraokulära linser – Del 1: Terminologi

SS-EN ISO 80601-2-56:2012

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-56: Särskilda krav för grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för medicinska termometrar för mätning av kroppstemperatur

SS-EN ISO 9394:2012

Ögonoptik – Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser – Bestämning av biokompatibilitet genom provning på kaninögon

SS-EN ISO 13485:2012/AC:2012

Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål – Rättelse 1

IEC 60601-1 A1:2012

Amendment 1 – Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

IEC 60601-1:2005+A1:2012

Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance – Consolidated