Archive for the ‘Kommunikation’ Category

Månad 10 2015

torsdag, november 5th, 2015

Oktober månads ”Säkerhetsinformation från tillverkare” som registrerats av Läkemedelsverket. Aningen förvånande kan tyckas att flera av felaktigheterna beror på rena slarvfel. Tyder på att företagen inte har koll på sin egen verksamhet. Skrämmande. Extra skrämmande när det berör implantat.

Engångsprodukter – Aliquot Delivery Kits – Stryker Orthobiologics

Flergångsprodukter – MOSAICPLASTY DP–satser – Smith & Nephew Inc.

Medicinsk programvara – VAS – Norrbottens läns landsting

Engångsprodukter – Beacon katetrar för angiografi – Cook Inc

Implantat – chronOS Inject – Synthes GmbH

Implantat – LFIT V40 koniska femurhuvuden, V40 koniska Vitallium femurhuvuden och PCA koniska Vitallium femurhuvuden – Stryker Ireland

Implantat – Kiwee testikelproteser och Vaginala stentar – Coloplast A/S

Implantat – Natural Nail CM Long cefalomedullära spikar – Zimmer GmbH

Medicinsk programvara – Obstetrix – Cerner Sverige AB

In vitro diagnostiska produkter – Tester baserade på trinderreaktion – ELITech Clinical Systems SAS

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Primus, ONCOR och ARTISTE med Control Console och syngo RT Therapist – Siemens AG Healthcare

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions Inc.

Hjälpmedel för funktionshindrade – Krabat Jockey – Krabat AS

In vitro diagnostiska produkter – BCS/BCS XP System – Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Implantat – Silimed implantat – SILIMED lndustria de lmplantes Ltda

Engångsprodukter – Gammex PF – Ansell N.P Sdn. Bhd.

Flergångsprodukter – da Vinci Si Single-Site instrumentgrepp – Intuitive Surgical Inc

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions USA

Flergångsprodukter – Specialist 2 Intramedullär (SP2 IM) Stav 400mm Instrument – DePuy Orthopaedics Inc.

Implantat – rHead, uHead, Sigmoid Notch, ReMotion och Radio Capitellum – Small Bone Innovation International / Stryker Trauma AG

Nya ISO 13485

fredag, oktober 30th, 2015

trolska_turer

Det är inte bara det europeiska regelverket för medicintekniska produkter som är under luppen. Även den globala kvalitetssytemstndarden ISO 13485 kommer inom kort ut i en ny utgåva.

I maj i år presenterades en draft-vision, en DIS, till standarden. Den fick inte tummen upp av standargruppen utan tummen ner. Det betyder att den måste omarbetas och ut på en ny runda till medlemsländerna i ISO-organisationen. Man räknar med att att en ny DIS ska vara klar i början av nästa år. Om den godkänns ska den ut på ytterligare en runda för godkännande då som final draft. Om tidtabellen håller kommer den nya utgåvan av ISO 13485 att kunna publiceras någon gång under nästa år, 2016.

Det man vet är trots allt att den gamla strukturen kommer att behållas.

Några av de nya kraven känner man till, men inte hur de kommer att formuleras:

  • Ökade krav på spårbarhet
  • Nya begrepp och definitioner kommer att införas. Ex.vis om legotillverkning, utlokaliserade processer och klinisk utvärdering
  • Ökat fokus på riskhantering som ska gälla hela verksamheten inte bara produkt och tillverkning.
  • Speciella krav för sterila medicintekniska produkter
  • Hantering av konfidentiell data

Kort kan väl sägas att det inte kommer att vara några revolutionära förändringar.

Medicinteknisk mjukvara

tisdag, oktober 13th, 2015

Mediteq Forum bjuder in till erfarenhetsutbyte om Medicinteknisk Mjukvara, den 3 november kl 12.00 – 17.00 på Jonsereds Herrgård.

Deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper ligger till grund för eftermiddagens agenda, där fokus ligger på att lära av varandra och inspireras i sitt arbete kring utveckling och hantering av mjukvara. Det utlovas givande diskussioner och utbyte av kunskaper och erfarenheter kring utveckling, riskhantering, testning och dokumentation av Medicinteknisk Mjukvara. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer!

Eftermiddagens erfarenhetsutbyte startar med gemensam lunch och fortsätter med en kort översikt av vilka regelverk och standarder som påverkar hantering och utveckling av medicinteknisk mjukvara. Man diskuterar även system-begreppet, och hur detta kan påverka integration av medicinska IT-system från olika tillverkare. Deltagarnas egna erfarenheter och upplevda problemområden ligger till grund för diskussionerna.

Information och anmälan på forum@mediteq.se

 

 

Vinnare är Nolato MediTech

måndag, oktober 12th, 2015

Vid Leanforum den 6 oktober 2015 utsågs Nolato MediTech till vinnare av Svenska Leanpriset 2015. På fyra år har man bland annat genomfört 3.600 förbättringar i verksamheten, höjt produktiviteten med 50 procent och minskat både antalet kundklagomål och kassationen med över 60 procent.

– Det känns otroligt bra, säger Johan Iveberg, som är vd i Nolato MediTech. Vår satsning på Lean – eller Medical Excellence som vi kallar vårt produktionssystem – har i allra högsta grad bidragit till vår fina utveckling de senaste åren.

Produktionssystemet Medical Excellence kombinerar leanprinciper och god tillverknings- och dokumentationssed (GMP och GDP). Arbetet har engagerat hela företaget, vilket också är en av framgångsfaktorerna, menar Johan Iveberg. – Jag brinner själv för lean och vet vilken effekt det kan ha. Men motorn i vårt leanarbete har under arbetets gång förflyttats från oss i ledningen ut till medarbetarna, som nu själva driver arbetet framåt.

Att hela företaget aktivt är med på banan gör att det blir en ernorm kraft i arbetet. Nolato MediTech har idag 25 olika förbättringsgrupper som har avsatt tid att jobba med förbättringar varje vecka.

En utmaning har varit att kombinera leanarbetets ständiga förbättringar med de krav som vår medicintekniska verksamhet ställer. Vi arbetar i en bransch där alla förändringar kan innebära stora risker.

Att man trots detta har lyckats visar resultaten av fyra års arbete: 3.600 förbättringar har genomförts, kundklagomålen har minskat med 60 procent och kassationerna med 65 procent. Leveranssäkerheten är höjd från 95 till 99 procent och produktiviteten har ökat med mer än 50 procent.

Grattis Nolato Meditech!

Text:Nolato

 

FSN för september

torsdag, oktober 8th, 2015

September månads lista, från Läkemedelsverket, över problem med medicintekniska produkter toppas av ytterligare en bröstimplantatskandal som stoppades i sin linda. Försäljning och användning av implantat tillverkade av Silimed har stoppats.

MedTechbloggen framhåller denna gång produktgruppen Engångsprodukter. Det är oftast produkter som massproduceras. Anledningarna till att företagen varna för sina egna produkter har ett brett spektrum; trasiga sterilförpackningar felaktig rullklämma, felaktig användarinstruktion, felaktiga trakeostomituber, förfylld silikonoljespruta av glas kan gå sönder när den används, plasthölje har splittrats och/eller brutits av från mandrinen, den integrerade hållaren har lossnat från kanylen, partiklar har observerats i ett begränsat antal fall.

Medicinsk programvara – FORUM Viewer – Carl Zeiss Meditec AG

In vitro diagnostiska produkter – cobas b 123 Sensor Cartridge BG/ISE/GLU/LAC – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – RAPIDPOINT 500 mätningskassett laktat – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur Systems HBsAg II – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Engångsprodukter – Medfusion 4-vägskranar, 3-vägskranar och 1-vägskranar – Smiths Medical

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – LX3 golvstativ till mikroskop – Alcon Laboratories Inc.

Engångsprodukter – Fluido Trauma Set – The Surgical Company International

Anestesi- och andningsstödjande produkter – PerfectO2- och Platinum syrgaskoncentratorer – Invacare Inc.

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur Systems, Folat askorbinsyra/askorbinsyraspädningsmedel – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Engångsprodukter – WATCHMAN Access System och WATCHMAN Left Atrial Appendage (LAA) Closure Device med Delivery System – Boston Scientific Corporation

In vitro diagnostiska produkter – Access Thyroglobulin-reagens – Beckman Coulter, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – cobas 6800- och cobas 8800-system – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – BBL CHROMagar Staph aureus/BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) och BBL CHROMagar MRSA II – BD Becton Dickinson GmbH

In vitro diagnostiska produkter – BD CD56 PE-Cy7 – Becton, Dickinson & Company

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Chemistry Acetaminofenreagens – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Vitros 5,1 FS Chemistry System – Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

Hjälpmedel för funktionshindrade – Pixi sulkyvagn – Eurovema AB

Engångsprodukter – Shiley neonatal, pediatrisk och lång pediatrisk trakeostomitub, utan manschett och med TaperGuard manschett – Covidien LLC

In vitro diagnostiska produkter – Reflotron Uric Acid – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – cobas b 123 Fluid Pack COOX 200, cobas b 123 Fluid Pack COOX 400 och cobas b 123 Fluid Pack COOX 700 – Roche Diagnostics GmbH

Engångsprodukter – VFI-pack för silikonoljesprutor – D.O.R.C. International

Hjälpmedel för funktionshindrade – Forma, Miniflex och Flexmobil – Eurovema AB

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MiniMed 640G – Medtronic MiniMed Inc.

Engångsprodukter – Flexi-Slip – Teleflex Malaysia

Engångsprodukter – BD Vacutainer Eclipse Signal – Becton, Dickinson and Company

Engångsprodukter – Disposable Reflective Marker Sphere (DRMS, sfäriska markörer) – Northern Digital Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Lightspeed CT-, Discovery ST PET-CT- och Discovery LS PET CT-skanner – GE Medical Systems LLC

Engångsprodukter – EnVeo R – Medtronic CoreValve LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – RadiForce – Eizo Corporation

Klinisk Prövning med genmodifierat läkemedel

tisdag, oktober 6th, 2015

Text från Läkemedelsverket Sverige:

”Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

AdVince, är ett genmodifierat adenovirus (förkylningsvirus) som selektivt dödar neuroendokrina tumörceller. AdVince har utvärderats i djurmodeller och ska i och med denna studie utvärderas i en klinisk fas I/IIa studie. Patienter som inkluderas har en progressiv neuroendokrin tumörsjukdom med flertalet metastaser (dottertumörer) i levern. Behandlingen sker vid Uppsala Universitetssjukhus.

Eftersom det är första gången detta potentiella läkemedel utvärderas på människa kommer de första tre patienterna att få en mycket låg dos. Om behandlingen visar sig vara säker och inte ger svåra biverkningar kommer dosen att ökas och tre nya patienter att få denna högre dos. Det rör sig om totalt fyra doser med 3-6 patienter på varje dosnivå. Syftet i denna del av studien (fas I) är att bestämma det potentiella läkemedlets högsta tolererbara dos. När denna dos etablerats kommer ytterligare 12-18 patienter att behandlas på samma dosnivå. Syftet med denna del av studien (fas IIa) är då att undersöka kliniska effekter.”

—————–

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning. Det är möjligt att kommentera en ansökan under minst tre veckor i början av hanteringen av ärendet.

Synpunkterna skall vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 22 oktober 2015. Ange diarienummer 5.1-2015-80222.

Kompetensutveckling

torsdag, september 3rd, 2015

agj

När man byter kunskap och erfarenheter med andra ökar man sin egen kompetens. Enkelt och självklart! Och ”andra” hittar man lika enkelt i Mediteq Forum (fd NMA Nätverk).

Mediteq Forum håller för det mesta till på Lindholmen, Göteborg, med sina Forumträffar. Den första träffen kommer att handla om UDI för medicintekniska produkter. 2015-10-06 Redo för UDI? Thomas Wennebo, GS1

Den 3 november genomför Mediteq Forum en eftermiddag med erfarenhetsutbyte runt Software development. Just medicinteknisk mjukvara är ett område som växer, appar, E-hälsa etc. Vid denna träff får du möjlighet att diskutera med andra, lyssna på hur andra gjort och gärna dela med dig av dina egna smarta lösningar. Det här är en unik möjlighet!

2015-12-01 blir det en mer traditionell träff med en expert, Anders Nilsson, Nemko, som talar under rubriken Att testa enligt 60601  

Du håller dig enkelt uppdaterad om vad som händer i Forumet genom att prenumerera på Mediteqs nyhetsbrev.

Medicinteknisk fellista augusti 2015

tisdag, september 1st, 2015

visingso_affar

Sommar och semestertider har kanske inneburit att Läkemedelsverket inte registrerade samtliga ”Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden” under juli månad. Augusti månads ”fellista” är skrämmande lång. Oroväckande är antalet felaktiga medicintekniska produkter i kategorierna Implantat och Anestesi- och andningsstödjande produkter.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Allura Xper system – Philips Medical Systems Nederland

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – iPlan RT Dose – BrainLAB AG

Implantat – VEPTR Caudal Rib Support – Synthes GmbH

Engångsprodukter – Secu Tray operationsset – Sengewald Klinikprodukte GmbH

Implantat – TRIGEN humeral spik – Smith & Nephew Inc

Flergångsprodukter – Hexagonal insats, kanylerad – Synthes GmbH

Engångsprodukter – PiCCO kateter – Pulsion Medical Systems SE

Aktiva implantat – RF Remote Monitoring sändare modell EX1150 – St Jude Medical CRMD

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Artis/Evosys dialyssystem – Gambro Dasco S.p.A.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – AutoSet, VPAP Tx, S9 Autoset och AirCurve – ResMed Ltd

Hjälpmedel för funktionshindrade – Invacare Birdie – Invacare Portugal, Lda

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Camino ICP Monitor (CAM02) och Licox PtO2 Monitor (LCX02 och LCX02R) – Integra LifeSciences Ltd.

Engångsprodukter – T-Lok – Argon Medical Devices Inc

Engångsprodukter – Disposable Reflective Marker Sphere (DRMS, sfäriska markörer) – Northern Digital Inc.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – FLOW-i – Maquet Critical Care AB

Implantat – Palindrome HSI kronisk katetersats – Covidien LLC

Hjälpmedel för funktionshindrade – Honkoppling på fotproteser – Össur Head Office

Engångsprodukter – Hudson RCI LIFESAVER – Teleflex Medical

Engångsprodukter – Beacon katetrar för angiografi – Cook Inc

Engångsprodukter – Drapering för da Vinci Xi kirurgisystem – Intuitive Surgical Inc

Flergångsprodukter – Dragreponeringsenhet – Synthes GmbH

Flergångsprodukter – Aequalis IM spikinriktningsjigg – Tornier Inc

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Reamer/Irrigator/Aspirator (RIA) Teknisk vägledning – Synthes GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – OLYMPUS TJF – Q180V Duodenoskop – Olympus Medical Systems Corp.

Engångsprodukter – LapSac – Cook Ireland Ltd

Implantat – Bead Block – Biocompatibles Ltd

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – IntelliVue-informationscentral iX – Philips Healthcare

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EPIQ 5 – Philips Medical Systems

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EPIQ 7 – Philips Medical Systems

Anestesi- och andningsstödjande produkter – SIESTA i TS – Dameca A/S

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Omrix tryckregulator – Omrix Biopharmaceuticals

Anestesi- och andningsstödjande produkter – BiPAP autoSV Advanced System One, -w/SmartCard, OmniLab Advanced och Advanced+, BiPAP autoSV och HeartPAP – Philips Respironics Inc

Anestesi- och andningsstödjande produkter – D-Fend och D-Fend+ vattenfällor – GE Healthcare Finland Oy

Hjälpmedel för funktionshindrade – Transition gate manual – Handicare AB

Hjälpmedel för funktionshindrade – Relax väggmonterad duschsits – Etac Supply Center AB

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EPIQ 5 ultraljudssystem – Philips Medical Systems

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Evita Infinity V500, Babylog VN500 och Evita V300 – Dräger Medical GmbH

Implantat – HEMO-CATH LT och HEMO-CATH ST – Medical Components Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Expression MR-patientövervakningssystem – Philips Medical Systems

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Röntgensystem DX-D 100 och DX-D 100 Wireless – Agfa HealthCare

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – EPIQ 7 – Philips Medical Systems

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – AFFINITI 70 – Philips Medical Systems

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Allura-system – Philips Medical Systems Nederland BV

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – MobileDiagnost wDR – Philips Medical Systems DMC GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – e.cam-system – Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson S Family – Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson S2000 och Acuson S3000 – Siemens Medical Solutions USA

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis-system – Siemens Healthcare GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HeartStart XL+ defibrillator/monitor – Philips Healthcare

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – ACS-NT-, Intera 1.5T och Achieva 1.5T MR-system med SENSE kroppsspole 1.5T – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MANI Trocar Kit – Mani Inc.

Flergångsprodukter – da Vinci EndoWrist-instrument – Intuitive Surgical Inc

Implantat – Celsite – B Braun Medical SA

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Fabian HFO – Acutronic Medical Systems AG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – GlideScope GVL och AVL flergångsblad – Verathon Medical (Canada) ULC

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – VariSource iX Console – Varian Medical Systems, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – DigitalDiagnost – Philips Medical Systems DMC GmbH

Sjukhusutrustning – klinoPORT – Trumpf Medizin Systeme GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Accurus vitrectomiprober – Alcon Laboratories Inc.

Aktiva implantat – HeartWare HVAD-system – HeartWare Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation – RaySearch Laboratories AB

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation – RaySearch Laboratories AB

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Animas 2020 och IR 1200 – Animas Corporation

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Barco kirurgiska bildskärmar – Barco

Medicinteknik – Spårbarhet

torsdag, augusti 27th, 2015

skärhamn2

Många är de svenska underleverantörer som fått hicka när den ”stora” medicinteknikkunden plötsligt ställer ökade krav på spårbarhet, ner till minsta skruv. De ”stora” vet att kraven på spårbarhet av medicintekniska produkter kommer att öka. Vad de just nu kanske kanske inte förstår och inte kan läsa sig till är vad de nya UDI-kraven innebär. (UDI – Unique Device Identification.) Vad gäller på USA-maknaden? Vad säger det europeiska medicintekniska regelverket?

Som medlem eller blivande medlem i Mediteq Forum, fd NMA Nätverk, får du möjlighet att diskutera UDI-frågeställningarna med experter från GS1. Den 6/10 håller Mediteq Forum en träff under temat ”Redo för UDI?”

Du hittar det mycket intressanta programmet här!

Risk management

tisdag, augusti 11th, 2015

broder_eskil

I början av varje månad bjuder traditionen att MedTechbloggen presenterar föregående månads FSN, ”Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden” som registrerats hos Läkemedelsverket. Under juli 2015 finns endast 7 st FSN registrerade. Rekordlåg nivå, men kan man vara glad? MedTechbloggen misstänker att det ligger en trave FSN på Läkemedelsverket vilka ännu inte registrerats. Semestertider är semestertider.

Engångsprodukter – VenaSeal Closure System – Sapheon/Medtronic

In vitro diagnostiska produkter – Acetaminophen reagens – Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – MEDUMAT andningsapparat – Weinmann Emergency Medical Technology

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Laddningsstation till Medline Kirurgisk håravkortare – Medline Industries, Inc.

Engångsprodukter – CADD Läkemedelskassett – Smiths Medical ASD Inc

Implantat – Birmingham Hip Resurfacing System (BHR) – Smith & Nephew Orthopaedics Ltd

Engångsprodukter – ProcedurePak – Mölnlycke Health Care AB