Archive for the ‘Kommunikation’ Category

Ytterligare säkerhetsmeddelanden

tisdag, april 1st, 2014

MedTechbloggen var aningen för het på gröten när marslistan bloggades ut. Ytterligare några felaktiga medicintekniska produkter tillkom den sista dagen i mars. De finns här:

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Digital Diagnost Classic – Philips Medical Systems DMC GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions USA, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – FreeStyle blodglukosteststickor – Abbott Diabetes Care Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Expression-informationsportal (IP5) – Philips Medical Systems

In vitro diagnostiska produkter – Indiko- och Indiko Plus-analysatorer – Thermo Fisher Scientific Oy

In vitro diagnostiska produkter – Actim CRP-mätstickor – Oy Medix Biochemica Ab

Hjälpmedel för funktionshindrade – RIWOmobil – Richard Wolf GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Osseocare Pro console, Set Osseocare Pro – Bien-Air Dental S.A.

In vitro diagnostiska produkter – IMMULITE 2000, IMMULITE 2000 XPi och VersaCell – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay – Focus Diagnostics, Inc.

Grattis Sahlgrenska

tisdag, mars 11th, 2014

Svenska Hygienpriset 2014 delades ut på årets hygiendagar i Umeå den 11 mars.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter. Bland 30 st nomineringar till hygienpriset hittade juryn 3 vinnare.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg med motiveringen: ”Central-IVA, CIVA och avdelning 96, får Svenska Hygienpriset för projektet ”Rumsrent”- ett tvärprofessionellt vårdhygieniskt förbättringsarbete. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt har man tagit fram ett flertal relevanta verktyg, där syftet är att förbättra hygienen och städkvalitén på vårdrummet. Viktiga hygienrutiner presenteras på ett nytt sätt. Arbetet är inspirerande för andra att ta efter.” Pristagare var Ninnie Bruhn, Maria Tiger, Barbro Ström, Barbro Larsson, Lillian Emanuelsson och Karin Lindkvist.
  • Universitetssjukhuset i Örebro Motivering: ” Andreas Ohlin och neonatalavdelning 35 vid Universitetssjukhuset i Örebro får Svenska Hygienpriset för att ha infört en ny vårdrutin kallad scrub the hub. Den går ut på att intravenösa infarter före insättandet gnuggas i 15 sekunder med en spritindränkt sudd. Enligt Svensk förening för vårdhygien har det lett till en kraftigt minskad risk för sepsis”. Pristagare var Anders Ohlin.
  • Distriktsveterinärerna Motivering: ”Distriktsveterinärerna får priset för ett vårdhygieniskt kvalitets och förändringsarbete i hela organisationen kallat ”Vårt Hygienarbete”. Utmaningen har varit att få ut budskapet i en organisation spridd över hela Sverige. Trots mycket speciella arbetsförhållanden har man med stort engagemang lyckats få till egendesignade lösningar inom ett prioriterat område. Dessa verklighetsförankrade lösningar har testats före breddinförandet. Ett föredömligt arbete som andra kan ta efter.” Pristagare: Lisa Haglund, Maria Tholander Hasselrot och Håkan Henriksson

MedTechbloggen gratulerar de tre pristagarna!

Februari 2014

fredag, februari 28th, 2014

slottet_svandammenFoto: Uppsala kommun

Läkemedelsverkets publicerarade säkerhetsmeddelanden till marknaden under februari 2014. Hur undviker man att hamna på Läkemedelsverkets Säkerhetslista? Jo, genom att göra rätt från början. Verktyg: Riskhantering och bra Internrevisioner ex.vis!

 

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – corpuls 3 – GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH

In vitro diagnostiska produkter – HER2 CISH pharmDx Kit – Dako Denmark A/S

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Carescape Monitor B850 – GE Healthcare Finland Oy

In vitro diagnostiska produkter – Synchron LX kliniska system 100 μL provspruta – Beckman Coulter

In vitro diagnostiska produkter – ORTHO BioVue System kassetter – Ortho Clinical Diagnostics

Sjukhusutrustning – STERRAD-system – Advanced Sterilization Products (ASP)

In vitro diagnostiska produkter – IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi Osteokalcin – Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions USA, Inc., Ultrasound

Implantat – LCP Condylar Plate – Synthes GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Essenta DR – Philips Medical Systems DMC GmbH

In vitro diagnostiska produkter – NCL-L-CD15 (Novocastra flytande monoklonal antikropp från mus) – Leica Biosystems Newcastle Ltd

Flergångsprodukter – XIA/XIA 3 TORQUE WRENCH, XIA ELEGANCE SHORT TORQUE WRENCH och MANTIS REDUX TORQUE WRENCH – Stryker Spine

In vitro diagnostiska produkter – Instrument Manager – Data Innovations LLC

Sjukhusutrustning – STERRAD 50-, STERRAD 100S- och STERRAD NX-steriliseringssystem – Advanced Sterilization Products (ASP)

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Amika – Fa. Fresenius Kabi AG

Implantat – Zimmer Trabecular Metal Reverse Shoulder System Glenosphere & Base Plate – Zimmer, Inc.

Sjukhusutrustning – STERRAD Booster och Adaptor – Advanced Sterilization Products (ASP)

Hjälpmedel för funktionshindrade – Aquatec Ocean VIP – Aquatec Operations GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – AQUARIUS – NIKKISO Europe GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CARESCAPE B850 monitor och CARESCAPE B650 monitor – GE Healthcare Finland Oy

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – SL Series Linear Accelerator – Elekta Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – C-Series Clinac-, Trilogy-, Trilogy Tx-, Novalis Tx- och Unique-acceleratorer – Varian Medical Systems, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – OmniPro Accept – IBA Dosimetry GmbH

Engångsprodukter – Ceraplug Gel – Ceraver

Engångsprodukter – Gateway och Transend – Boston Scientific

Implantat – CoreValve AccuTrak Delivery Catheter system – Medtronic Core Valve LLC

In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Legionella BCYE Growth Supplement – Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingstoke

In vitro diagnostiska produkter – HER2 CISH pharmDx Kit – Dako Denmark A/S

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – FOCUS 3.0 Intraoral röntgenenhet – PaloDEx Group Oy

Engångsprodukter – Peristeen vattenlavemangssystem – Coloplast A/S

Flergångsprodukter – DePuy Sigma HP FB Tibial Tray Impactor – Enztec Ltd / DePuy International Ltd

Aktiva implantat – Eon Mini IPG, Eon Miniladdare och tillbehör till Eon Miniladdare – St Jude Medical

In vitro diagnostiska produkter – i-STAT PT/INR-kassett – Abbott Point of Care

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Aisys CS2-, Aisys-, Avance CS2-, Avance-, Amingo-, Aespire- och Aestiva-serierna anestesimaskiner – Datex-Ohmeda, Inc.

Engångsprodukter – Powerflex PRO PTA Dilatation Catheter – Cordis Corporation

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CEM Nosecones för bruk med CUSA Excel/Excel+ Ultrasonic Aspirator – Integra LifeSciences (Ireland) Limited

Anestesi- och andningsstödjande produkter – MediEject (sugejektor MS32) – GCE, s.r.o.

In vitro diagnostiska produkter – cobas PCR Urine Sample Kit, cobas PCR Female Swab Kit, cobas PCR Media Kit och cobas PCR Female Swab Kit 100 PKT JPN-IVD – Roche Molecular Systems

In vitro diagnostiska produkter – Vitek 2 system – bioMérieux Inc.

Flergångsprodukter – SynReam Medullary Remar Head – Synthes GmbH

In vitro diagnostiska produkter – VITROS vita korrektionsfaktorslides – Ortho Clinical Diagnostics Inc.

Flergångsprodukter – Navigation Compatible Accolade Broach Handle – Stryker Orthopaedics Mahwah

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – BrightView SPECT, BrightView X och BrightView XCT – Philips Medical Systems (CLE), Inc.

Implantat – PFC SIGMA Cruciate Retaining (CR) Cemented Femoral – DePuy Orthopaedics, Inc.

Implantat – FerX-ELLA Esophageal Stent (Boubella) och FerX-ELLA Esophageal Stent (Boubella-E) – ELLA-CS

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Hemolung-patronsats – ALung Technologies, Inc.

FDA 2014 – 2015

tisdag, februari 11th, 2014

peter

FDAs enhet Center for Devices and Radiological Health har tagit fram och publicerat sina strategiska proriteringar för de närmast kommande åren t.o.m 2015.

FDA fokuserar på tre områden:

1. Strengthen the Clinical Trial Enterprise

2. Strike the Right Balance Between Premarket and Postmarket Data Collection

3. Provide Excellent Customer Service

När det gäller punkt 1, Kliniska prövningar har FDA satt två mål: Improve the efficiency, consistency, and predictability of the IDE process to reduce the time and number of cycles needed to reach appropriate IDE full approval for medical devices, in general, and for devices of public health importance, in particular.

och

Increase the number of early feasibility/first-in-human IDE studies submitted to FDA and conducted in the U.S.

Det betyder att man liksom inom EU kommer att förstärka de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter när det gäller kliniska prövningar.

Punkt 2, att få balans mellan premarket- och postmarketkraven. Målet där är: Assure the appropriate balance between premarket and postmarket data requirements to facilitate and expedite the development and review of medical devices, in particular high-risk devices of public health importance.

Det betyder med all säkerhet att hårdare kraft kommer att läggas på uppföljningar när de medicintekniska produkterna finns ute på marknaden.

Punkt 3, att vara perfekt när det gäller kundservice har som mål ”Provide excellent customer service.” I december ska man ha nått en kundtillfredställelse på 90%. Den är idag under 70%. Där har FDA lite att jobba på!

Medicintekniska produkter

fredag, januari 31st, 2014

MedTechbloggen lyfter fram januari månads lista från Läkemedelsverket vilken innehåller medicintekniska produkter och företag som inte riktigt har uppfyllt kraven på säkerhet och prestanda. Extra oroväckande är att det finns två som klassas som aktiva implantat på listan; HeartWare ventrikulära hjälpsystem från HeartWare, Inc. och REPLY, ESPRIT och FACIL från Sorin Group Italia S.r.l.  !

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Agility (med Integrity 3.0) – Elekta Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Desktop Pro – Elekta Limited

In vitro diagnostiska produkter – Dimension TACR Flex-reagenskassetter och Dimension TACR-kalibrator – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Dimension Takrolimus (TACR) Flex-reagenskassett – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Kodak 2100 och 2200 – Carestream Health, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – XiO – IMPAC Medical Systems, Inc.

Engångsprodukter – Freka Intestinal Tube ENlock– Fa. Fresenius Kabi AG

In vitro diagnostiska produkter – CS-2000i/CS-2100i – Sysmex Japan Corporation

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Agility (med Integrity 3.1) – Elekta Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Desktop Pro – Elekta Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – XVI – Elekta Limited

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – SOMATOM Definition Flash, Definition Edge, Definition AS och Definition – Siemens AG Healthcare

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – GEMINI TF 16, GEMINI TF 64, GEMINI TF Big Bore, TruFlight Select, GEMINI TF Ready och GEMINI LXL PET/CT-system – Philips Medical Systems (CLE), Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Medrad Veris – Medrad, Inc.

Aktiva implantat – HeartWare ventrikulära hjälpsystem – HeartWare, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Eclipse System för behandlingsplanering, ARIA och Acuity – Varian Medical Systems, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – enGen Laboratory Automation Systems – Ortho Clinical Diagnostics, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Cardiohelp-i – Maquet Cardiopulmonary AG

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA 1200 och ADVIA 1650 – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Flergångsprodukter – Large Needle Driver och Mega Needle Driver EndoWrist Instruments – Intuitive Surgical, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – IMMULITE/IMMULITE 1000 Total IgE-analysen och IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi Total IgE-analysen – Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Philips Expression-informationsportal (IP5) – Invivo, a division of Philips Medical Systems

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – CARESTREAM DRX-Evolution och KODAK DirectView DR 7500 System – Carestream Health, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Analysen Androstenedion på IMMULITE/IMMULITE 1000 och IMMULITE 2000/ IMMULITE 2000 XPi – Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited

In vitro diagnostiska produkter – RAPIDLyte-sprutor – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Aktiva implantat – REPLY, ESPRIT och FACIL – Sorin Group Italia S.r.l.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Vivid E9 – GE Vingmed Ultrasound AS

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Camino Advanced Monitor – Integra NeuroSciences Limited

Implantat – Danis Procedure Pack-Basic och Danis Procedure Pack – ELLA-CS

In vitro diagnostiska produkter – FreeStyle och FreeStyle Lite blodsockerteststickor – Abbott Diabetes Care

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Procare B20 patientmonitor, B30 patientmonitor, Procare B40 patientmonitor och B40 patientmonitor – GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis zee ceiling – Siemens AG

Flergångsprodukter – DePuy Sigma HP FB Tibial Tray Impactor – Enztec Ltd / DePuy International Ltd

Hjälpmedel – Fixed Offset Adapter A-642100 – Össur Head Office

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – PET Discovery 600 och PET Discovery 690 – GE Healthcare

Flergångsprodukter – Borrmall och Sågblock för LCP Ulna Osteotomy system – Synthes GmbH

Flergångsprodukter – HP M.B.T. Keel Punch Knee Instrument – DePuy Orthopaedics, Inc.

Engångsprodukter – Portex Line Draw artärgassprutor – Smiths Medical ASD Inc.

Implantat – Targon FN Teleskruv – Aesculap AG

Engångsprodukter – Urtappningspåse APD 15 l – Baxter Healthcare S.A

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – STAR S2, S3, S4 och S4 IR Excimer Laser system – AMO Manufacturing USA, LLC

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Engström-ventilator, Aespire View, Aisys och Avance anestesiapparater – Datex-Ohmeda, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Precision 500D, Legacy, Prestilix, Monitrol, RFX, SFX, Tilt-C, Prestige VH, Prestige SI och Prestige SII röntgenavbildningssystem – GE Medical Systems LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – ViewPoint 6 – GE Healthcare GmbH

Engångsprodukter – Kanyl för femoral artär och ven – Edwards Lifesciences LLC

Implantat – IN.PACT Amphirion drug-eluting balloon (DEB) – Invatec Technology Center GmbH

Medicinsk programvara – NCS Läkemedel – EVRY Healthcare Systems AB

In vitro diagnostiska produkter – ORTHO BioVue System kassetter – Ortho Clinical Diagnostics

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – 550 TxT-behandlingsbord till PRIMUS, ONCOR och ARTISTE – Siemens AG Healthcare

In vitro diagnostiska produkter – RAPIDPoint 500 – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc

In vitro diagnostiska produkter – RealTime High Risk (HR) HPV och m2000 System ROW Combined Application CD-ROM – Abbott Molecular Inc

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA 1200, ADVIA 1650, ADVIA 1800 och ADVIA 2400 – Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – AQURE – Radiometer Medical Aps

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Discovery MR450, Discovery MR750 och Optima MR450w – GE Medical Systems LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Tec 6- och Tec 6 Plus-förgasare – Datex-Ohmeda, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – multiFiltrate – Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Dentalprodukter – BellaTek distanser av zirconia – Biomet 3i

Sjukhusutrustning – STERRAD 100NX – Advanced Sterilization Products (ASP)

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Dash 3000, Dash 4000 och Dash 5000 – GE Medical Systems Information Technologies

In vitro diagnostiska produkter – Alegria Anti-Intrinsic Factor kit – Orgentec Diagnostika GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis-system – Siemens AG

In vitro diagnostiska produkter – ISE REF-ventiler till AU-instrument – Beckman Coulter

Engångsprodukter – 9 FR universal-temperaturprob – GE Healthcare Finland Oy

Nätverksträff

tisdag, januari 14th, 2014

Som alla känner till har Mediteq tagit över NMA Nätverk och driver det som Mediteq Forum. Man säger att ”Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare , konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Mediteq Forum är även en informations- och kunskapskanal men vi har fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.”

Nu bjuder Mediteq Forum in till den kommande träffen på Lindholmen i Göteborg.

”Nu är det dags att boka in och se fram emot nästa träff i Mediteq Forum. Den 25:e februari kommer Dr Elisabeth Liljensten och pratar om Klinisk utvärdering. Ett brett ämne som flera av er velat att vi ska ta upp på någon träff.

Elisabeth har mångårig erfarenhet av utvärderingar och studier av medicintekniska produkter från sitt arbete som medicinsk chef för bl. a Electrocore LLC och Ortoma AB.

Eftersom varje träff ska ge er nätverksmedlemmar något nyttigt att ta med er tillbaka till era företag, så vill både Mediteq Forum och Elisabeth uppmana er att skicka in frågor i förväg. Ämnet klinisk utvärderingar är som sagt väldigt brett och där vill vi få möjlighet att rikta in programmet ytterligare mot de frågor ni har eller de områden ni arbetar med just nu. Era frågor eller förslag på ämnesinriktning skickar ni till forum@mediteq.se . ”

Välkommen med din anmälan till ; forum@mediteq.se

We are back!

söndag, januari 5th, 2014

MedTechbloggen har varit utslagen i några veckor. Tekniska problem som nu ska vara fixat. Tack för hjälpen FSdata!

 

God fortsättning på det nya året! Snart börjar allvaret…

Septemberlistan

onsdag, oktober 2nd, 2013

MedTechbloggen listarLäkemedelsverkets noteringar ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare” under september 2013. Som vanligt är det allt för många misstag som de medicintekniska företagen inte upptäcker innan produkterna når marknaden! Trovärdigheten hos företagen får sig på det sättet en törn.

Implantat – Suture anchors i produktlinjerna BIORAPTOR, OSTEORAPTOR och TWINFIX ULTRA – Smith & Nephew Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – BeneView T1, iPM10, BeneView T5 och BeneView T8 – Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Trophy IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 och ORAMATIC 558 – Carestream Health Inc

Implantat – Kompabilitetsetikett till SIGMA Tibial Inserts – DePuy Orthopaedics, Inc.

Implantat – CONFIDENCE SPINALT CEMENTSYSTEM SATS 5 ML, 7 ML, 11 ML PLUS och SATS TILL CONFIDENCE SPINALT CEMENTSYSTEM – DePuy Spine, Inc.

Engångsprodukter – Liners (insatser) och Canistrar (behållare) till Receptal-systemet – Hospira Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – BrightView XCT – Philips Medical Systems, Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Digitala acceleratorer med elektroner och Beam Modulator, MLCi/MLCi2, Agility eller asymmetriska huvuden– Elekta Limited

Implantat – Högpolerade implantat förpackade i polyetylenpåse (LDPE) med låg densitet – Zimmer Inc

Flergångsprodukter – Triathlon Tibial Alignment Ankle Clamp EM – Stryker Orthopaedics Mahwah

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Brilliance CT-system, Gemini- och Precedence-system som använder Brilliance CT – Philips Medical Systems Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Berichrom Heparin – Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Medicinsk programvara – PET VCAR – GE Medical Systems SCS

In vitro diagnostiska produkter – Remel Vibrio cholerae Inaba Agglutinationstest – Thermo Fisher Scientific Microbiology

In vitro diagnostiska produkter – AMH Gen II Elisa kit – Beckman Coulter Inc

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Biograph mCT – Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Anestesi- och andningsstödjande produkter – V60-ventilator – Respironics California Inc.

Sjukhusutrustning – Getinge diskdesinfektor 46-serien – Getinge Disinfection AB

In vitro diagnostiska produkter – BD Stem Cell Control Kit – Becton, Dickinson & Company

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Infinia nukleärmedicinska system, VG och VG Hawkeye nukleärmedicinska system, Helix nukleärmedicinska system, Brivo NM615, Discovery NM630, Optima NM/CT640 och Discovery NM/CT670 – GE Medical Systems Isra

Engångsprodukter – Blodpåsar – Fenwal Inc.

Engångsprodukter – SYNCHRO 2/14 200 CM Standard och SYNCHRO 2/14 200 CM Standard Förformad – Stryker Neurovascular

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – EasyUpgrade DR – Philips Medical Systems DMC GmbH

Engångsprodukter – THERMOCOOL SMARTTOUCH-kateter – Biosense Webster Inc.

Aktiva implantat – COGNIS CRT-D, TELIGEN DR ICD och TELIGEN VR ICD – Boston Scientific CRM

Engångsprodukter – ADROIT 6F guidekateter – Cordis Corporation

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Takmonterad försörjningsenhet CSU 803x/CSU603x – Dräger Medical GmbH

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Lock-/membranventil, tillbehör 3100A & 3100B (HFO) ventilatorer – Carefusion Respiratory System

Implantat – Wingspan Stentsystem – Boston Scientific Corporation

In vitro diagnostiska produkter – Phosphorus Reagent – Abbott Laboratories

Flergångsprodukter – Zimmer Trabecular Metal Reverse Glenosphere Distractor – Zimmer Inc

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA-kemisystem A1c_3-kalibrator – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Medicinsk programvara – IMPAX 5.2 DB Server – Agfa HealthCare NV

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur Folat – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Seraclone Anti-S – Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – ABL80 FLEX och ABL80 FLEX CO-OX – Radiometer Medical ApS

In vitro diagnostiska produkter – ADVIA Centaur Homocystein (HCY) – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Hjälpmedel för funktionshindrade – Crocodile – R82 A/S

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MAQUET Oxygenatorer – Maquet Cardiopulmonary AG

In vitro diagnostiska produkter – HemoCue Hb 201 Microcuvettes – HemoCue AB

Sjukhusutrustning – Hill-Rom 900 Elektrisk säng med tillbehör för sängramsförlängning – Hill-Rom SAS

Implantat – HydroSet injicerbart HA-benersättningsmedel– Stryker Osteosynthesis Freiburg

In vitro diagnostiska produkter – Bond Polymer Refine Red Detection System och ChromoPlex 1 Dual Detection for BOND – Leica Biosystems Newcastle Ltd

Flergångsprodukter – Provstam-instrument till rekonstruktionsprotesen MP – Waldemar Link GmbH & Co.KG

In vitro diagnostiska produkter – HemoCue Glucose 201 RT Microcuvettes – HemoCue AB

In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc AMC30 Amoxycillin/Clavulanic Acid – Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingstoke

In vitro diagnostiska produkter – pO2 Membranbox (D999) – Radiometer Medical ApS

Implantat – Durolane Injectable Hyaluronic Acid (HA) Syringes – Smith & Nephew Inc.

In vitro diagnostiska produkter – pCO2 Membranbox (D788) – Radiometer Medical ApS

Engångsprodukter – Fast sugmunstycke modell S099 – Edwards Lifesciences LLC

In vitro diagnostiska produkter – GlucoMen LX Sensor – A.Menarini Diagnostics S.r.l.

Forska!Sverige

måndag, september 23rd, 2013

Forska!Sverige har låtit Sifo genomföra en undersökning: Sifo ställde denna fråga till 1000 personer i en webbenkät under perioden 15-22 mars 2013: ”Jag är orolig för att jag eller någon nära anhörig skall drabbas av någon sjukdom som inte går att bota.” 35 procent svarade ”instämmer helt” och 42 procent ”instämmer delvis”, medan 20 procent svarade ”instämmer inte alls” och 3 procent ”vet ej”.

Sifo frågade också: ”Jag tror att vi har en jämlik vård i Sverige, det vill säga att patienter som till exempel lider av Alzheimers får tillgång till läkemedelsbehandling i samma utsträckning, oavsett var de bor.” 13 procent svarade ”instämmer helt” och 44 procent ”instämmer delvis”, medan 33 procent svarade ”instämmer inte alls” och 11 procent ”vet ej”.

Tre av fyra svenskar är oroliga för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av en sjukdom som inte går att bota. Och en tredjedel litar inte på att Sverige har en jämlik vård. Det framgår av en ny Sifoundersökning som presenteras av Forska!Sverige.

– Många människor är oroliga för att drabbas av obotliga sjukdomar. Samtidigt är det relativt många som betvivlar att alla som drabbas får tillgång till jämlik vård oavsett var i Sverige de bor. Det här är något som de politiska partierna måste ta på stort allvar, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Frågan om hälsa och vård kommer ofta upp i samhällsdebatten, men tenderar att stanna vid tillgänglighet eller ägandeformer. För den enskilda medborgaren är det dock resultatet av vården som är mest relevant, det vill säga tillgången till bästa möjliga hälsa. – Det är kvaliteten i vården som räknas. För att den ska förbättras krävs incitament för landstingen att använda kostnadseffektiva metoder i vården och utvärdera resultaten. Idag har vi problemet att den interna budgeten styr starkare än samhällsekonomiska överväganden. Detta tillsammans med att användning av nationella riktlinjer inte är optimalt bidrar till ojämlik vård i landet, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

IT i Vården Part X

tisdag, augusti 27th, 2013

MedTechbloggen har under det senaste året skrivit om den IT-satsning som genomförs i Karlstad/Skoghall, NordicMedTest. Det är ett bra initativ med tanke på att det tyvärr alltför ofta finns ”buggar” i de it-system som införs i vården. Nu har NordicMedTest lagt ut en presentation över sin verksamhet. MedTechbloggen önskar och hoppas  att denna ”anläggning” blir den enda i sitt slag i Sverige. Att övriga aktörer ansluter sig och att andra landsting och regioner inte gör sina egna små ”testanläggningar”! Det finns vissa tendenser till det kan man konstatera.

Här hittar du presentationen.