Archive for mars, 2016

Forska!Sverige

fredag, mars 11th, 2016

Den 10 mars presenterade 31 aktörer i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport, ”Hur får Sverige ut mer
av varje forskningskrona?”, inför regeringens kommande forskningsproposition om vilka förändringar som behövs och vilket ansvar de själva är beredda att ta.  Den överlämnades i går till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, liksom också till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.
Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar i Sverige för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna.
I projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige. Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” från maj 2015 identifierade orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och aktörerna enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Nu presenterar gruppen en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande om hur de själva kan bidra till att nå visionen.

Sverige sackar efter inom FoU

torsdag, mars 10th, 2016

Pressreleas från Forska!Sverige:

Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling (FoU) minskade från 3,30 till 3,16 procent av BNP mellan 2013 och 2014, enligt ny statistik från EU-kommissionen som presenteras av stiftelsen Forska!Sverige.

Sedan år 2000 har Sverige, enligt EU-kommissionen, haft den tredje lägsta tillväxttakten för FoU i relation till BNP bland samtliga 28 EU-länder. Det betyder att Sverige kommer allt längre bort från det officiella svenska målet om att öka FoU-andelen till 4 procent av BNP år 2020.

Den främsta förklaringen till att Sverige sackar efter är att företagen flyttar sin FoU till andra länder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Flera stater satsar mer på forskning och utveckling än Sverige. De svenska statliga anslagen för civil forskning och utveckling var 0,81 procent av BNP 2014 och Sverige ligger därmed på femte plats av de 28 EU-länderna.

– Regeringens 10-åriga forskningsproposition i höst är ett ypperligt tillfälle för en omfattande svensk satsning, både finansiellt och strukturellt, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Sahlgrenska Life

måndag, mars 7th, 2016

Per Dubbsgatan

Om du har vägarna förbi, kanske t.o.m värt en omväg, ska du ta tillfället att titta på förslagen till nya Sahlgrenska Life. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om den nya life sciece-satsningen och att få att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget fram till den 11 mars.

Arkitekttävlingen är ett stort steg mot ett nytt internationellt kunskapscenter i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Det är tänkt att byggnationen kring Sahlgrenska Life ska skapa ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är redan idag en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. Vitartes fungerar som projektutvecklingsbolag för Sahlgrenska Life.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.

Bild: Arkitekttävling Sahlgrenska Life

Tänkande textil

fredag, mars 4th, 2016

SwereaIVF

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar ett spännande projekt med bas i västra Sverige; wearITmed. ”Smarta textilier” har det pratats om under några år och vissa enklare applikationer har funnits ute på marknaden. Det är huvudsakligen Textilhögskolan i Borås som tidigare har ”ägt” området.

I juli 2014 startade projektet Bärbara sensorer i smarta textiler (wearITmed) som är ett femårigt tvärvetenskapligt samarbetsprojekt inom Sahlgrenska akademin i Göteborg. Tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT ska Sahlgrenska akademin utveckla en bekväm tröja med inbyggda sensorer som kan övervaka rörelser, andning och hjärtat hos personer med epilepsi, Parkinsons sjukdom eller stroke. Informationen från sensorerna är viktig för diagnostisering och monitorering av sjukdomsförlopp och/eller utvärdering av behandlingseffekt.

SwereaIVF arbetar med vidareutveckling av funktionella textilfibrer som enkelt ska kunna vävas in i kläder med hjälp av de tillgängliga metoder som finns idag. Elektriskt ledande cellulosafibrer kan integreras för att överföra signaler och då ersätta dagens metallkablar.

Du kan läsa mer om projektet här!

Foto: Swerea IVF

Syntetiskt diagnostikpapper

torsdag, mars 3rd, 2016

KTH-forskare har utvecklat en ny typ av syntetiskt papper som kan användas i medicinska tester. Papperet gör inte bara att man kan testa för flera olika sjukdomar på en och samma gång, tillförligheten är också betydligt bättre än dagens teknik. Framtida användningsområden kan vara tester som visar om en människa drabbats av ex.vis hjärtinfarkt eller allvarlig njursjukdom.

Jonas Hansson är forskare och doktorand på avdelningen Mikro- och nanosystem på KTH. Där jobbar han och hans kollegor med ytterst småskalig teknik som bland annat används i medicinsk diagnostik. Han berättar att dagens papper i ex.vis graviditetstest i bästa fall klarar av besvara en diagnosförfrågan med ja eller nej. Det vill säga är personen gravid eller inte. Det nya, välstrukturerade syntetiska papperet har en helt annan tillförlitlighet. Pappersmaterialet som används i dagens tester för att suga upp blod eller andra kroppsvätskor är baserad på cellulosa. Fibrerna är ostrukturerade i dessa papper. De förekommer huller om buller i ett slumpmässigt mönster med stor variation mellan ett medicinskt test och ett annat. I det syntetiska pappret har fibrerna arrangerats på mikrometernivå. Man kan bestämma exakt avstånd mellan fibrerna, deras vinkel i förhållande till varandra och tjocklek. Detta i ett tredimensionellt nät.

”Vårt papper ger möjligheten att berätta mer än bara om en person har en sjukdom eller inte. Det möjliggör att avgöra koncentrationen av en eller flera biomarkörer i en kroppsvätska. För vissa sjukdomar finns endast små mängder av en biomarkör tillgängligt i kroppen, vilket innebär att testerna behöver vara väldigt känsliga. Dessutom eliminerar vi variationen mellan olika pappersark på grund av skillnader i strukturen, alla medicinska tester blir lika noggranna”, säger Jonas Hansson.

Det nya pappret kan inte bara berätta att en människa är sjuk utan också hur sjuk vederbörande är.

Förutom klinisk användning tror forskarna på en stor potential inom området självtester. Testerna kan vara helt självständiga, eller ta hjälp av exempelvis smartphones för avläsning och tolkning. Det är inte minst relevant när allt mer vård flyttar ut till hemmen.

Februari, en kort månad

onsdag, mars 2nd, 2016

WB

Trots en kort månad och sportlov är Läkemedelsverkets listade ”Säkerhetsmeddelanden från tillverkare” osedvanligt lång. Där finns bland annat en produkt som överhuvudtaget inte får säljas som medicinteknisk produkt och således inte är CE-märkt, från Promeduc Surgical.  Medicinsk programvara har, efter en period utan att synas på varningslistan, återigen blivit återkallade eller visat sig ha felaktig användarinstruktion. MedTechbloggen funderar över vad felaktiga  ”In vitro diagnostiska produkter” kan ställa till med. Felaktiga provsvar som kanske innebär att patienten blir över- eller underbehandlad? Patientsäkerhet?

Februarilistan:

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – RayStation – RaySearch Laboratories AB

Dentalprodukter – Helioseal Clear – Ivoclar Vivadent AG

Engångsprodukter – MitraClip Clip Delivery System – Abbott Vascular

Medicinsk programvara – VAS – Norrbottens läns landsting

In vitro diagnostiska produkter – HemoCue HbA1c 501 testkassetter – Infopia. Co., Ltd

Hjälpmedel för funktionshindrade – Splash-bassänglyft – S.R. Smith, LLC

In vitro diagnostiska produkter – ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I – Abbott Ireland Diagnostics Division

Implantat – Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing System – Endologix, Inc.

Engångsprodukter – Covidiens kundanpassade kit – Covidien LLC

Implantat – Absorb och Absorb GT1 Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) system – Abbott Vascular

Medicinsk programvara – NCS Cross – EVRY Integration AB

Engångsprodukter – BEAVER Banana Blade – Smith & Nephew, Inc.

Implantat – Endobon Xenograft Granules – Zimmer Biomet France

Anestesi- och andningsstödjande produkter – CytoSorb 300 ml – CytoSorbents Medical Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Reflotron Uric Acid – Roche Diagnostics GmbH

In vitro diagnostiska produkter – artus C. trachomatis Plus RG och LC PCR-kit – QIAGEN GmbH

Flergångsprodukter – Forefoot 1.5 – Newdeal S.A.S

Engångsprodukter – ProTrack – Baylis Medical Company Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Leica M525 OH4 och Leica M720 OH5 – Leica Microsystems AG

In vitro diagnostiska produkter – VITROS System – Ortho Clinical Diagnostics Inc

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HeartWare HVAD styrenhet, växelströmsadapter och batteri – HeartWare, Inc.

Implantat – VORTEK – Coloplast A/S

In vitro diagnostiska produkter – Bond Polymer Refine och Novolink Polymer detektionskit – Leica Biosystems Newcastle Ltd

Implantat – Contourflex Implants – Implantech Associates, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – HomeChoice och HomeChoice PRO – Baxter Healthcare SA

Aktiva implantat – Barostim Neo – CVRx, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Etest PIP/TAZO/CON-4 PTC 256 – bioMérieux SA

In vitro diagnostiska produkter – Siemens Healthcares östradiolanalyser – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Flergångsprodukter – TLC Självåtdragande sårhakesystem – Applied Medical Technology, Inc.

Aktiva implantat – Specify 5-6-5 och Specify 2×8 elektroder för kirurgisk implantering – Medtronic Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Eclipse behandlingsplaneringssystem – Varian Medical Systems Inc.

In vitro diagnostiska produkter – FMC7 FITC – Becton Dickinson Biosciences

Engångsprodukter – Talon gripenhet – United States Endoscopy Group, Inc

In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc Cefoxitin Fox30 – Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingstoke

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Powerheart G3 defibrillationselektroder – Cardiac Science CorporationHelioseal Clear