Archive for december, 2015

Abigo Medical satsar vidare inom Västra Götaland

onsdag, december 23rd, 2015

Medtechbloggen refererar till pressrelease från GU Venture och Abigo Medical. Chefen har ett gott öga till Abigo och deras produkt Sorbact. (Han deltog i utvecklingen av Sorbact-produkterna på den riktigt gamla goda tiden)

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i ett gemensamt intresse att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel.

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science-företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.

MedTechbloggen önskar lycka till och fortsatt framgång!

Anmälda Organ

tisdag, december 22nd, 2015

För ett par år sedan skärptes reglerna för anmälda organ, Notified Body, inom medicinteknik. En av anledningarna var skandalen med bröstimplantat. Kan man se några resultat av uppstramningen? Jo då, många av de anmälda organen har inte klarat att höja sin kompetens och kvalitet. Antalet anmälda organ har minskat med ca 30%! Att några av de anmälda organen försvinner kan vara bra och kanske ett tecken på att alla inte var seriösa. Samtidigt skapar det bekymmer för deras kunder, de medicintekniska företagen. De företag som är certifierade av anmälda organ som försvinner måste hitta andra som lever upp till kompetenskraven. Det är inte någon avancerad gissning att tro att de befintliga anmälda organen har fullt upp med sina befintliga kunder och inte kan åta sig nya kunder. Det har hänt tidigare att kunder till anmälda organ har fått stå tillbaka för större kunder vilket orsakat att det mindre medicintekniska företaget blivit försenad till marknaden med nya produkter.

Så uppmaningen till Sveriges medicintekniska företag; se om ert hus i god tid!

 

Sverige tappar i både FoU-investeringar och kvalitet

torsdag, december 10th, 2015

Life Science-forskning/utveckling i Sverige saknar vision, styrning och samordning, delvis inom akademin men framför allt på politisk nivå.

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. MedTechbloggen saknar dock vissa organisationer. Var finns Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin?

De statliga satsningar på forskning och innovation som gjorts i Sverige har inte gett önskad effekt, enligt en ny rapport från OECD.

”Vi är inte förvånande. Tvärtom. Forska!Sverige har länge varnat för att Sverige tappar i både FoU-investeringar och kvalitet. Det krävs strukturförändringar för att öka värdet av varje krona som investeras i forskning”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

OECD efterfrågar ett helhetsperspektiv för forsknings- och innovationssystemet i Sverige. För att bidra med detta initierade Forska!Sverige förra året ett samverkansprojektet med en mängd aktörer inom life science. Baserat på en gemensam analys av hela systemet, från medicinsk forskning till patientnytta, arbetade de fram åtgärdsförslag för att investeringar i forskning och innovation ska leda till ökad hälsa och välstånd. Dessa presenterades i maj 2015 i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”.

”Den positiva responsen på rapporten och en stor efterfrågan från både projektmedlemmar och politiker gör att vi nu går vidare med samverkansprojektet, för att kunna involvera fler parter och arbeta mer långsiktigt”, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Med utgångspunkt i den tidigare rapporten kommer medlemmarna samverka nationellt och bidra med väl underbyggda åtgärdsförslag, ur professionens och patienternas perspektiv.

”De organisationer som nu går ihop för att samverka är beredda att ta sin del av ansvaret för att nödvändiga förändringar ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Vi ser fram emot ett bra samspel med politiska beslutsfattare i det gemensamma målet att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd”, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

November

tisdag, december 1st, 2015

I Läkemedelsverkets register över ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare” för november 2015 lägger MedTechbloggen fokus på produktgruppen ”Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning”. Det är ett brett produktområde som omfattar ex.vis skruvdragare för ryggkirurgi, urologiövervakning/styrning, temperaturhanteringssystem, transportmadrasser, aortaballongpumpar mfl produkter. Att observera är att det inte enbart tillverkaren som felar. Vårdinrättningar använder medicintekniska produkter som passerat utgångsdatum med allvarliga risker som följd.

November månads lista:

Dentalprodukter – Guide – Drill-Hub I till V som ingår i Guide Kit – Neoss Ltd

Engångsprodukter – Luftat Paclitaxel aggregat – Baxter Healthcare S.A

Engångsprodukter – CytoLuer – Baxter Healthcare S.A

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Solera navigerbara skruvdragare – Medtronic Navigation, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MODULARIS Variostar – Siemens AG

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis system – Siemens Healthcare GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Arctic Sun 5000 Temperaturhanteringssystem – Bard Medical Division

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – OxiMax – Covidien LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – XPer Flex Cardio 2010 – Invivo, a division of Philips Medical Systems

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Cartosound-modul – Biosense Webster, Ltd

Medicinsk programvara – Flexlab kemi – Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

Implantat – BIRMINGHAM HIP Modular Head, monoblockversionen – Smith & Nephew Orthopaedics Ltd

Medicinsk programvara – TakeCare – CompuGroup Medical Sweden AB

Aktiva implantat – HeartMate II – Thoratec Corporation

Anestesi- och andningsstödjande produkter – Breas Vivo 60 – Breas Medical AB

Implantat – Duracon-förstärkningar – Stryker Orthopaedics Mahwah

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – TransWarmer Infant Transport Mattress – CooperSurgical, Inc.

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Volcano s5 och CORE-serien med programversion 3.3 och 3.4 – Volcano Corporation

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Shiley tryckreglering och Manschettstyrenhet – VBM Medizintechnik GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Cios Alpha-system – Siemens AG Healthcare Sector

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – GE Healthcare 3.0T MR-system – GE MEDICAL SYSTEMS, LLC

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Patient Data Manager – BrainLAB AG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Allura Xper FD – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Centricity PACS-IW – GE Healthcare Integrated IT Solutions

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – iPlan RT Image (under v.4.1.2) / iPlan RT och BrainSCAN – BrainLAB AG

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Codman CERTAS Therapy Management System – Codman Neurosciences,, SARL

Implantat – TRIGEN Low Profile Screw 5.0mm x 40mm – Smith & Nephew, Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Kromogen faktor VIII-analys på Sysmex CA-/CS-system – Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Hjälpmedel för funktionshindrade – LokomatPro – Hocoma AG

Dentalprodukter – ATLANTIS Abutment Titanium – DENTSPLY Implants Healthcare AB

Medicinsk programvara – GenIQ på Advantage Workstation eller AW Server – GE Medical Systems SCS

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Artis-system med stor bildskärm – Siemens Healthcare Business Unit AX

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Allura Xper FD – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Aktiva implantat – Optisure Defibrilleringselektroder med dubbel spole – St Jude Medical Inc.

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Revolution CT – GE Medical Systems LLC

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Allura Xper FD – Philips Medical Systems Nederland B.V.

Medicinsk programvara – Cosmic – Cambio Healthcare Systems AB

In vitro diagnostiska produkter – Enzygnost Anti-HCV 4.0 på BEP 2000/BEP 2000 Advance-system – Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Medicinsk programvara – astraia software for women’s health – astraia software GmbH

In vitro diagnostiska produkter – astraia FMF – First Trimester Risk Screening for Trisomy 21 – astraia software GmbH

Flergångsprodukter – Triathlon MIS Modular Distal Capture – Stryker Orthopaedics Mahwah

Implantat – Actifuse ABX – ApaTech Limited

Engångsprodukter – Amphirion Deep ballongdilatationskateter – Invatec S.p.A

In vitro diagnostiska produkter – Vitros 5,1 FS Chemistry System – Ortho-Clinical Diagnostics Inc.

Implantat – POLYMAILLE EXTRA THIN – Perouse Medical

In vitro diagnostiska produkter – RAPIDPoint 500-system – Siemens Healthcare Diagnostics Inc

Engångsprodukter – Spiralslang och ProSet – B. Braun Melsungen AG

Engångsprodukter – ProcedurePak – Mölnlycke Health Care AB

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Aquilion Prime och Aquilion One – Toshiba Medical Systems Corporation

Hjälpmedel för funktionshindrade – Genu Arexa – Otto Bock Healthcare GmbH

Engångsprodukter – CXI Supportkateter – Cook Incorporated

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Brilliance 64, Ingenuity CT, Ingenuity Core och Ingenuity Core128 – Philips Healthcare

In vitro diagnostiska produkter – Leica ASP200S och Leica ASP300S – Leica Biosystems Nussloch GmbH

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MODULARIS Variostar – Siemens AG

Engångsprodukter – BD Plastipak sprutor och BD oralsprutor – Becton Dickinson & Co Ltd.

In vitro diagnostiska produkter – chromID S. aureus agar och chromID MRSA agar/chromID S. aureus agar (MRSA/SAID) – bioMérieux SA

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – CARDIOSAVE Hybrid Aortaballongpump (IABP) – MAQUET Cardiac Systems

Anestesi- och andningsstödjande produkter – FLOW-i – Maquet Critical Care AB

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Axiom Artis – Siemens AG

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Axiom Artis – Siemens AG

Engångsprodukter – Edwards Commander införingssystem – Edwards Lifesciences LLC

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Artis-system – Siemens Healthcare GmbH

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – VariSource iX Console – Varian Medical Systems, Inc.

Hjälpmedel för funktionshindrade – Altair och Roomer S – Human Care HC AB

Implantat – MoPyC – Tornier SAS

Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Allura Xper FD – Philips Medical Systems BVedicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – AMICUS Separator – Fenwal Inc

Flergångsprodukter – Hpm rullmanschett – Hammarplast Medical AB

Engångsprodukter – INFUSOR Patientkontrollerad modul – Baxter Healthcare S.A

Sjukhusutrustning – Soluscope Serie 4 PA diskdesinfektor – Soluscope SAS

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Brilliance 16-Slice (Air), Brilliance 64 CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Brilliance CT Big Bore och Ingenuity Flex – Philips Healthcare

Engångsprodukter – Harmonic ACE+7 – Ethicon Endo-Surgery, LLC

Hjälpmedel för funktionshindrade – Viking M-lyft, Viking L-lyft, Viking XL-lyft och Viking 300-lyft – Hill-Rom Liko AB