Archive for november, 2015

Medicinska Riksstämman 2015

fredag, november 27th, 2015

Om några dagar startar den Medicinska riksstämman. ”Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter” är årets tema. Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Man har identifierat sju nyckelområden: Etik och prioriteringar, Forskning och innovation, IT och ehälsa, Kunskapsutbyte och uppdatering, Utbildning och vidareutbildning, Patientsäkerhet och kvalitet samt Prevention och folkhälsa. En av de stora utmaningar den svenska vården står inför kan vara den stora flyktingströmmen till vårt land. Men, i den stora flyktingströmmen finns möjligheter. Med stor sannolikhet kan ett stort antal läkare finnas bland flyktingarna. Hur får vi dessa snabbt in i den svenska vården? Långsam och byråkratisk valideringsprocess? Stiftelsen Surgicon har under flera år med stor framgång arrangerat och genomfört kongresser med globalt deltagande där globala körkort för kirurger diskuterats.

På Riksstämman arrangerar Surgicon en programpunkt den 3 december, ”Behovet av validerade kunskapsprov i kirurgisk teknik” med underrubriken ”Körkort för kirurger”. Innehåll:

  • Outcome-based surgical training-more than an interesting educational experience
  • Progressiv simulatorträning vid robotkirurgi
  • Ge kniven vidare – strategier för en strukturerad kirurgisk träning
  • Om internationella körkort för kirurger

Presentatörer: Dr Margareta Berg, Med dr, Öl ortopedi, Pr. Anthony G. Gallagher Ph.D., D.Sc, Dr Magnus Kjellman, Doc, Öl och Dr Verena Sengpiel, Med dr, Spec Obst/Gyn

Körkortsfrågan har drivits i projektet Surgicon under att antal år. Surgicon drivs formellt som en svensk ideell stiftelse med en internationell styrelse av kirurger. Allt arbete som utförts inom Surgicon under fem år har gjorts oavlönat på frivillig basis, som ett bidrag till samhället. I november 2013 bjöds Surgicon in till ett samarbete med WHO i Genève. WHO känns som en möjlig och lämplig institution som skulle kunna hantera frågan om internationella kirurgiska licenser.

Samtidigt har Surgicon gett Sverige en ”gul ledartröja” inom detta nya ämnesområde, vilket gagnar inte bara patienter på operationsbordet och kirurger under utbildning utan även svensk simulatorindustri – och även utgör en nyttig vitamininjektion i svensk sjukvård. Projektet Surgicon togs nyligen upp som exempel på ”fairness” (rättvisa) av organisationen The Elders som grundades 2007 av Nelson Mandela, och som nu leds av Kofi Annan.

Trots att Sverige genom Surgicon lyckats kämpa till sig ledartröjan verkar intresset vara relativt svalt inom den svenska myndighetssfären för att Sverige ska få behålla sin topplats inom området.

Innovationer – Uppfinningar – CE

måndag, november 23rd, 2015

Många innovatörer/uppfinnare missar ett viktigt område i produktutvecklingen. Missen innebär ofta att produktlanseringen blir fördröjd. Som i sin tur innebär att viktigt inflöde av pengar fördröjs. Man glömmer eller tror att det fixar sig bara produkten är klar. Det är ett stort misstag! I stort sett alla produkter måste uppfylla någon form av regulatoriska krav. Inom det medicintekniska området ska kraven i LVFS 2003:11 vara uppfyllda innan produkten får sättas på marknaden inom EU/EES. Och företaget måste kunna visa att kraven är uppfyllda!

Mediteq Forum har tagit ett initiativ som förhoppningsvis öppnar innovatörens ögon på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen. I ett samarbete mellan Mediteq Forum och Chalmers Venture bjuder man in till en kvällsträff den 26 november på Stena Center i Göteborg: ”From idea to product in use. Regulatorisk strategi för innovationsbolag.”

Passa på! Ytterligare info hittar du här.

Månad 10 2015

torsdag, november 5th, 2015

Oktober månads ”Säkerhetsinformation från tillverkare” som registrerats av Läkemedelsverket. Aningen förvånande kan tyckas att flera av felaktigheterna beror på rena slarvfel. Tyder på att företagen inte har koll på sin egen verksamhet. Skrämmande. Extra skrämmande när det berör implantat.

Engångsprodukter – Aliquot Delivery Kits – Stryker Orthobiologics

Flergångsprodukter – MOSAICPLASTY DP–satser – Smith & Nephew Inc.

Medicinsk programvara – VAS – Norrbottens läns landsting

Engångsprodukter – Beacon katetrar för angiografi – Cook Inc

Implantat – chronOS Inject – Synthes GmbH

Implantat – LFIT V40 koniska femurhuvuden, V40 koniska Vitallium femurhuvuden och PCA koniska Vitallium femurhuvuden – Stryker Ireland

Implantat – Kiwee testikelproteser och Vaginala stentar – Coloplast A/S

Implantat – Natural Nail CM Long cefalomedullära spikar – Zimmer GmbH

Medicinsk programvara – Obstetrix – Cerner Sverige AB

In vitro diagnostiska produkter – Tester baserade på trinderreaktion – ELITech Clinical Systems SAS

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Primus, ONCOR och ARTISTE med Control Console och syngo RT Therapist – Siemens AG Healthcare

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions Inc.

Hjälpmedel för funktionshindrade – Krabat Jockey – Krabat AS

In vitro diagnostiska produkter – BCS/BCS XP System – Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Implantat – Silimed implantat – SILIMED lndustria de lmplantes Ltda

Engångsprodukter – Gammex PF – Ansell N.P Sdn. Bhd.

Flergångsprodukter – da Vinci Si Single-Site instrumentgrepp – Intuitive Surgical Inc

Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Acuson SC2000 – Siemens Medical Solutions USA

Flergångsprodukter – Specialist 2 Intramedullär (SP2 IM) Stav 400mm Instrument – DePuy Orthopaedics Inc.

Implantat – rHead, uHead, Sigmoid Notch, ReMotion och Radio Capitellum – Small Bone Innovation International / Stryker Trauma AG