Archive for juli, 2015

Ortrud Medical

fredag, juli 31st, 2015

venturecup

Ortrud Medical vill förbättra ett av Sveriges vanligaste ingrepp inom sjukvården och samtidigt bidra till stora kostnadsbesparingar för samhället. Genom sitt stasband förbättrar de förutsättningarna vid varje enskilt stick på patienterna. För ett par veckor sedan prisades de för sin affärsidé på finalen av Venture Cup.

Varje sekund sticks någon person någonstans i Sverige. Upp till var tredje stick misslyckas. Detta vill Ortrud Medical råda bot på genom sin produkt SmartStas, som leder till färre smärtsamma omstick för patienten, tidsbesparingar för sjukvården och kostnadsbesparingar för samhället. Ortrud Medical stod som vinnare i kategorin Life Science & Teknik i Venture Cups Sverigefinal. Priset var en prischeck på 20.000 kr och mentorskap från SEB. Ytterligare 130.000 kronor samt konsulttjänster från McKinsey & Company gavs till det bästa bidraget bland de fyra kategorivinnarna.

Juryns motivering till vinsten var:

Teamet har identifierat ett tydligt behov på marknaden och kan med sin innovativa lösning spara både tid, möda och pengar för tusentals människor. Med sin höga kompetens och välarbetade affärsplan inger de stor trovärdighet vilket gör att juryn är övertygad om att de kommer skapa stor samhällsnytta.

– Detta är den största kvalitetsstämpel man kan få som startup i Sverige. Att vinna här känns otroligt stort! Jag tror att vi vann för att detta är ett problem som alla kan relatera till och troligtvis varit med om också, säger Jonathan Ilicki. Bakom företaget står även Caroline Dahl och Patrik Nilsson.

I kategorin Life Science & Teknik tävlar idéer inom medicinteknik, läkemedel och hårdvara. Totalt lämnades närmare 700 affärsidéer in till Venture Cup under tävlingsåret och närmare 1200 blivande entreprenörer deltog i tävlingen. Av dessa togs slutligen 12 stycken finalister ut som nu gjort upp i Sverigefinalen. I kategorin Life Science & Teknik tävlade även Cascade Drives och Carbiotix.

Mälarsjukhuset först i Norden

torsdag, juli 30th, 2015

ge

MedTechbloggen fortsätter serien med intressanta pressreleaser. Turen har kommit till GE Healthcare.

Mälarsjukhuset kan sedan nu i juni scanna diagnostiska bilder av patienternas hjärtan i enda hjärtslag, tack vare installationen av GE Healthcare:s Revolution CT, en ultra-snabb datortomograf som fryser hjärtats rörelse och erbjuder snabb och mer tillförlitliga diagnoser av hjärtsjukdomar. Systemet är det första som installeras i Norden, och Revolution CT innebär att sjukhusets personal kan scanna andra organ som hjärnan, levern och bukspottkörteln i en enda, 0,28 sekunders rotation vilket hjälper kliniker att samla information om kroppsfunktion samt anatomi som t ex en strokebedömning av hjärnan i en enda undersökning.

Verksamhetschefen på Mälarjukhusets Radiologklinik, Marianne Westerlund säger: ”Revolution CT ger oss förmånen att använda nya diagnostiska möjligheter som väl kompletterar vår vision om att skapa den smidigaste möjliga vårdresan för våra patienter. Den nya datortomografen kommer att innebära att Sörmlänningarna slipper att åka till andra landsting för mer avancerade undersökningar.”

GE Healthcare:s Revolution CT är utrustad med ASiR-Vi , en teknologi som kan reducera stråldos som patienten utsätts för med upp till 82%ii utan att kompromissa när det gäller bildkvalitet. Den supersnabba scannern är även 50%iii tystare än tidigare generationer av CT, vilket bidrar till en höjd patientkvalitet.

 Överläkare och CT-ansvarig på kliniken, Mikael Enblom, kommenterar: “De senaste decenniet har vi sett en stadig ökning av antalet CT-undersökningar med 5-10% per år. Detta ser ut att fortsätta, så det är viktigt att vi maximerar kvalitativa diagnoser, patientgenomströmning, bekvämlighet och säkerhet. Vi har arbetat med GE i många år och fått tillgång till hög upplösning, detaljerade bilder, användarvänlighet och möjlighet att kunna sänka patienternas stråldoser – vilket är några av våra anledningar till att vi nu valde Revolution CT.”

Mälarsjukhuset kommer att kunna diagnostisera även de mest utmanande patienterna tack vare hög bildkvalitet. Även patienter med oregelbundna eller höga hjärtslag som skulle varit en stor utmananing att scanna med den äldre generationens datortomograf. Tekniken kan bli en dörröppnare för en bredare användning av noninvasiv bildteknik vid diagnos av kranskärlssjukdom, då hjärt-/kärlsjukdom idag är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Datortomografi är ett non-invasivt sätt för kliniker att visualisera en persons organ, mjukvävnad, vaskulära strukturer och ben med hjälp av röntgen för att generera högupplösta bilder av kroppen. Dessa bilder skapas av en roterande röntgenkälla och detektor runt patienten medan patienten flyttas igenom scannern. CT är ofta den första bildteknik som många patienter möter när läkare misstänker allvarlig sjukdom eller skada.

Bild: GE Healthcare

SIS moderniserar

tisdag, juli 28th, 2015

lastkaj

När Thomas Idermark tog över som vd på SIS i februari sa han bland annat: ”SIS behöver sprida kunskap om standarder och om nyttan av standardiseringsarbete. Ett högt deltagande och hög kompetens i kommittéerna resulterar i bra standarder och bred användning, vilket alla tjänar på. Att skapa ett stort engagemang är viktigt även ur konkurrenssynpunkt för det svenska näringslivet”.

Kravet på medlemskap i SIS för att kunna vara med och utforma standarder tas bort! Ett steg på rätt väg. Det öppnar upp för modern, tidsenlig kompetens. De viktiga småföretagen har tidigare inte ansett sig ha råd. Det har hittills varit de stora företagen som kunna styra standarderna så att det passar det egna företaget. SIS info.:

SIS är inne i en expansiv och föränderlig fas just nu. Det är resultatet av en omorganisation som vi gör för att modernisera och anpassa vår verksamhet efter våra kunders behov och samhällsutvecklingen i stort. Därför inrättar vi oss mer för att agera snabbare med ett lyhört öra mot marknaden, så att vi bättre kan fånga upp nya strömningar och behov, där vår kunskap kring standardisering och samarbetslösningar kommer väl till pass.

Som en naturlig följd av vår modernisering har styrelsen förändrat villkoren för att delta i SIS tekniska kommittéer. Vi vill underlätta ett bredare deltagande och tar därför bort kravet på medlemskap för att delta. Medlemskapet kommer därigenom att bli mera kopplat till de som vill påverka SIS strategiska inriktning och värna standardiseringsverksamhetens utveckling i Sverige och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS strategiska affärsråd och givetvis på fullmäktigemöten eller som styrelseledamot.

Personcertifiering

måndag, juli 27th, 2015

Dorrarogrindar

Standardiseringen i Sverige, SIS, har bytt VD. Kanske är man på väg bort från det gamla statliga instituttänket. Bra i så fall! Ett steg kan vara att SIS släpper personcertifieringen till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Pressreleasen från SIS:

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvaret för de personer som har ett personcertifikat som är utfärdat av SIS, Swedish Standards Institute.

SIS har erbjudit ackrediterad personcertifiering inom områdena Maskinsäkerhetsspecialist, Information Security Management Professional och Miljörevisor, samt personcertifiering Specialist ledningssystem; kvalitets- och miljöledning. Flera hundra personer har personcertifikat utfärdade av SIS. SP tar nu över ansvaret både för de som har giltiga certifikat samt för de som önskar att certifiera sig inom dessa områden framöver.– En personcertifiering innebär en opartisk bekräftelse av fackkunskaper inom ett visst område. För den enskilda personen är det en konkurrensfördel att kunna visa ett aktuellt certifikat på sin kompetens, säger Per Norstedt, Operativ Chef SIS Förlag.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut erbjuder redan idag personcertifiering inom en rad områden, till exempel byggarbetsmiljösamordnare, entreprenad och energi, med flera. – För SP är det ett utmärkt komplement till vår övriga verksamhet inom personcertifiering och expertområden. De nya områdena som vi nu tar över från SIS är väldigt efterfrågade, säger Lennart Månsson, Enhetschef Certifiering SP.

Trevlig sommarhelg

fredag, juli 24th, 2015

stromers

Hälsningar från Nalle Puh:

”Man kan inte annat än respektera någon som kan stava till tisdag, även om han inte stavar det rätt.”

Episurf Medical – skräddarsydda implantat

tisdag, juli 21st, 2015

Episurf Medical Episealer

Det svenska medicinteknikföretaget Episurf Medical har nyligen etablerat ett dotterbolag i Storbritannien. Episurf Medicals utvecklar individanpassade implantat, Episealer, och kirurgiska instrument, Epiguide, som används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity-system anpassas implantaten till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

De första operationerna i Storbritannien med Episurf Medicals implantat genomfördes i mars 2015 på Rugby Hospital av professor Tim Spalding. Efter den andra operationen kommenterade han: ”Operationerna kunde genomföras helt enligt plan. Borrguiderna passade perfekt och möjliggjorde minimalt operationssnitt. Operationsinstrumenten medgav optimal guidning och implantaten kunde placeras på rätt ställe med en perfekt match. Vackert, elegant och väldesignat”.

Rosemary Cunningham Thomas, vd för Episurf Medical: ”Jag tror att Episurfs behandling går hand i hand med det brittiska sjukvårdssystemets riktlinjer om bättre resultat till lägre kostnader. Genom vår teknik kan vi tillhandahålla patienter och läkare en avancerad teknisk lösning för effektiv behandling av smärta i knä som samtidigt är kostnadseffektiv. Genom att erbjuda ett patientunikt kirurgiskt kit för engångsbruk on-demand kräver vår behandling ingen lagerhållning av produkter eller instrument på sjukhus eller kliniker”.

Episurfs produkter passar in i det brittiska sjukvårdssystemets nyligen publicerade utvecklingsprogram. MedTechbloggen önskar lycka till!