Archive for maj, 2015

Ambulansen ex-jobb. Part 1

måndag, maj 25th, 2015

Under senaste tiden har Ambulansen och ambulansverksamheten varit i fokus. SOS Alarm ifrågasätter den nödställdes behov, det tar lång tid att larma ut, ambulanspersonalen får inte fedd back på det jobb de gjort pre hospitalt etc.

Från gamla tiders ambulanstransporter, som just var transporter, till dagens pre hospitala vård är det långt. Idag utvecklas den medicintekniska utrustningen i snabb takt och det är dessvärre inte alltid ambulansen hänger med och får möjlighet att nyttja den nya tekniken. Det kan bl.a bero på organisatoriska problem liksom på den stora variationen av ambulanstyper och därtill hörande variationer i lay out av sjukhytten. Idag finns ett stort antal övervakningsinstrument installerade i fordonen. Instrumenten visar kontinuerligt mätresultat. Resultaten skrivs ner av den vårdande, på papper! Ett papper som vid ankomst till akuten kopieras, en kopia till akuten och den andra behåller ambulanspersonalen. De skriver sedan in uppgifterna i E-journal AmbuLink (Västra Götalandsregionen). Dokumentationsrutinen känns inte 2015 eller Lean.

Ett gymnasiearbete på Gullmarsgymnasiet, teknikprogrammet, har tagit fasta på detta. Danielle Vik har undersökt och skrivit ett mycket bra arbete som fått rubriken ”Centralmonitorering i ambulanser, Monitorering och journalskrivning på platta”. De frågeställningar som Danielle sökt svar på: ”Kan alla värden samlas på en monitor? – Hur kan monitorn se ut i så fall? – Var skulle den optimala placeringen av monitorn vara i ambulansen? Kan journalen för den prehospitala skrivas på surfplatta eller monitor? – Behövs hela journalen i ambulansen eller endast en den del så som i akutjournalen?

MedTechbloggen kommer i de närmast kommande inläggen att beskriva och redovisa Danielles slutsatser. Så håll ögonen öppna!

mHälsa

onsdag, maj 13th, 2015

Gothia Forum och Innovationsslussen Västra Götaland bl.a bjuder in till ett seminarium som skall föärmedla kunskap och en bredare kännedom om resurser inom medicinteknisk utveckling.

Per Gillblom, Läkemedelsverket, kommer att redogöra för definition och regler runt medicintekniska appar och mHälsa. MedTechbloggen kände inte till att begreppet mHälsa, mobil-hälsa, var vedertaget men det är helt acceptabelt.

Eftermiddagen bjuder också på presentationer av de medverkande organisationerna. Erik Mårtensson Djäken berättar om en av MedTechbloggens favoriter, Innovationslussen.

Seminariet kommer att hållas den 4 juni med start klockan 13.00 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anmälan om deltagande ska vara gjord senast 2 juni till Gohtia Forum.

Program för eftermiddagen hittar du här.

Läkemedelsverket – Medicinteknik

måndag, maj 11th, 2015

Läkemedelsverkets tillsynsplan för 2015 inom det medicintekniska området innehåller bla flerårigt projekt där Läkemedelsverket deltar i EU-gemensam marknadstillsyn av omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Projektet är ett led i de krav som EU-kommissionen ställde med anledning av skandalen med PIP bröstimplantaten. Ett av kraven är ökad samverkan mellan medlemsländer vid marknadskontroll. Under 2015 kommer fokus ligga även inom diabetesområdet.

Ett annat område som hamnar under luppen är programvaror med medicinskt syfte. Problemen är fortfarande stora därför kommer Läkemedelsverket att i första hand fokusera på informationsspridning om regelverket som gäller för programvaror med medicinskt syfte. Bra!

Internt ska Läkemedelsverket utveckla sin process för att hantera inkomna rapporter om olyckor och tillbud. Kanske också ställa krav på att rapporterna är på riktig svenska, inte Google-översättningar!

Läkemedelsverkets tillsynsplan medicinteknik 2015 hittar du här.

Fredag – maj 2015

fredag, maj 8th, 2015

capri1

Nalle Puhs lilla instruktionsbok:

När du är på besök hos en vän och känner dig sugen på en munsbit av någonting kan du prova med att titta längtansfullt mot skafferiet.

Ha en trevlig helg! önskar MedTechbloggen

Forska Sverige! fortsättningen

onsdag, maj 6th, 2015

Idag kommer Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” att presentera sina genomarbetade förslag för att Sverige ska kunna återta en tätposition inom Life Science-området.

De 14 förslagens omfattning:

1  Åtgärdsförslag: Förändra struktur och underlag för statens stöd till forskning vid lärosäten

2  Åtgärdsförslag: Justera meriteringssystemet

3  Åtgärdsförslag: Skapa karriärtjänster för klinisk forskning

4  Åtgärdsförslag: Stärk nyttan av den nationella portalen för kliniska studier

5  Åtgärdsförslag: Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning

6  Åtgärdsförslag: Inför ackreditering av universitetssjukvård

7  Åtgärdsförslag: Inför särskild fond för introduktion av innovativa metoder

8  Åtgärdsförslag: Utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem

9  Åtgärdsförslag: Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell samordning för forskning och kvalitetsutveckling”

10 Åtgärdsförslag: Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister

11  Åtgärdsförslag: Stimulera forskning och utveckling i företag – skatter

12  Åtgärdsförslag: Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra

13  Åtgärdsförslag: Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag

14  Åtgärdsförslag: Stärk innovationsupphandlingen

Här kan du fördjupa dig inom de olika förslagen och förslag till genomförandeplaner.

Neurokirurger ute och flyger

måndag, maj 4th, 2015

saa2

I dagarna landar hjärnforskare och neurokirurger från Karolinska Universitetssjukhuset med ambulanshelikopter för föreläsningar för sammanlagt 9 000 elever på nio olika gymnasier och grundskolor i Stockholms län. Budskapet är att ett slag kan räcka för att åstadkomma en bestående hjärnskada.

Föreläsningsturnén är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Scandinavian AirAmbulance och Personskadeförbundet RTP. En av huvudpunkterna är att även lindriga skallskador kan ge besvärliga långsiktiga men.

– Länge har man underskattat faran med hjärnskakningar, men nu börjar insikten sprida sig om att det faktiskt kan ge långvariga men i vissa fall, säger Eli Gunnarson, barnneurolog och ansvarig för den neurologiska rehabiliteringsverksamheten vid Karolinskas barndivision, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det är inte alls bara inom boxning som riskerna finns, fortsätter Eli Gunnarson, utan inom alla kontaktsporter, som ishockey och fotboll, liksom inom ridning och utförsåkning. Det är glädjande att flera idrottsförbund har tagit till sig kunskapen om detta, men det är viktigt att nå alla ungdomar med budskapet att vi faktiskt bara har ett huvud och att ett slag kan räcka för att förstöra det.

– Vi måste, både barn och vuxna, förstå att vår hjärna är mycket ömtålig och den enda materia vi känner till som har förmågan att vara medveten, säger Bo-Michael Bellander, en av landets främsta traumahjärnkirurger och chef för neurointensiven NIVA vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Alkohol och droger är ett jätteproblem, fortsätter Bo-Michael Bellander. Det försämrar både riskbedömning och koordination . En stor del av dem som kommer in med riktigt allvarliga skallskador har varit svårt berusade när de skadat sig.

Skallskador måste alltid tas på allvar, samtidigt som det finns enkla sätt att minska riskerna att drabbas. Användning av cykelhjälm är ett exempel. Skallskador kan undvikas i 65-70 % av fallen om hjälmen är på när man cyklar. Motsvarande gäller för skridskor eller skidor. Sedan cykelhjälmslagen infördes för barn under 15 år så har dödligheten nästan halverats. Aktiviteten sker i samverkan med polisen och räddningstjänsten i Stockholms län. Turnén startade med att ambulanshelikoptern landar vid Huddinge Gymnasium 08.25 på måndagen.