Archive for maj, 2013

Tvätta händerna

torsdag, maj 30th, 2013

SKL säger att det inte är lätt att ändra vårdpersonals beteende när det gäller handhygien. En förbättring har man dock sett under det senaste året. SKL driver kampanjer för att försöka förmå personalen att tvätta händerna före och efter man träffar patient/vårdtagare. Kampanjen grundar sig på WHOs globala kampanj ”Clean Care is Safer Care”. SKL har tryckt upp affischer skapat powerpoint-presentationer och andra dokument. Verktyg har skapats för utvärdering och blanketter för att kunna skatta förbrukning av handdesinfektionsmedel. Bra! I de undersökningar som gjorts kan man konstatera att förbättringar har skett ute i kommunerna och landstingen. Det tar lång tid att uppnå målen. Vi svenskar verkar vara rädda för att konfronteras med våra brister och i vissa fall tillkortakommanden. Därför verkar inte någon vårdgivare våga införa system som ex.vis ”behavior observation system” där ”någon” noterar felaktigheter som andra personer gör, felaktigheter som sätter patiensäkerheten på risk.

Andra sätt att kontrollera hygienefterlevnad kan vara med ny teknik som ex.vis RFID-utrustning. Med ”IntelligentM” kan man registrera om och hur personalen sköter sin handtvätt. Dock är ju frågan hur man ser på att gå omkring med ett armband i hygienlokaler. Det är inte acceptabelt. Utrustningen måste utvecklas men visar att tekniken finns.

På sikt – buggfritt

onsdag, maj 29th, 2013

MedTechbloggen har, i ärlighetens namn, haft aningen svårt att förstå vad NordicMedTest egentligen ska syssla med. Det har hittills verkat vara en, i och för sig, bra idé men som saknat förankring i verkligheten. Många har de möten, konferenser och studieresor varit som man kunnat läsa om i NMTs nyhetsbrev. Nu börjar det klarna.

NMT har en mycket namnkunnig styrgrupp som i dagarna har kommit överens om hur NMTs tjänsteutbud ska se ut. Ett viktigt satsningsområde är att erbjuda testmöjligheter kring de nationella ehälso-tjänsterna. Styrgruppen vill att det tydligt skall inkluderas i NMT-konceptet.

Målsättningen ska vara att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT, ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där företag i samverkan med landsting och kommuner kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster. NMT ska nu mer långsiktigt påbörja etableringen av leverantörsrelationer samt att försöka skapa kommunalt engagemang i projektet. 10 st uppdragsbeskrivningar med inbjudan att lämna anbud ligger nu ute.

MedTechbloggen önskar NMT all lycka inom ett område som borde ha funnits för länge sedan!

Inkontinens – High Tech

tisdag, maj 28th, 2013

Kan internet höja livskvaliteten för inkontinenta? Jajamen! Det visar forskning från Umeå Universitet. I en studie utvärderades och jämfördes effekten av två olika behandlingsprogram för kvinnor med urinläckage i samband med ansträngning (hosta, hopp, nysning, lyft). Man jämförde effekten av ett program som skickades ut per post och ett som man följde via Internet. Båda behandlingsprogrammen innehöll information om inkontinens, livsstilsråd och ett träningsprogram för bäckenbotten. Den första studien i projektet startade december 2009. Resultat från studien har publicerats på webben i British Journal of Urology International 2013-01-25. De som behandlades via Internet upplevde större förbättring. Användningen av inkontinensskydd minskade mer i internetgruppen och de kvinnorna var också mer nöjda med behandlingen. Här var skillnaden mellan grupperna statistiskt säkerställda. Studien resulterade även i en artikel, ”Stress urinary incontinence and quality of life: A reliability study of a condition-specific instrument in paper and web-based versions”.

Nu slår man sig inte till ro med detta. Forskarna har tagit fram en mobilapplikation – appen tät – med ett behandlingsprogram för ansträngningsinkontinens. Det ska nu testas. Till det söker man kandidater med rätt sorts inkontinens.

Hittills har kanske inte inkontinens setts som high tech, men nu börjar det närma sig… Och Läkemedelsverket får ytterligare produkter att bedömma som medicintekniska produkter.

Sahlgrenska bäst i Sverige

måndag, maj 27th, 2013

På Sahlgrenska kan man tvätta händerna! 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lägst andel vårdrelaterade infektioner av landets universitetssjukhus. Det visar den nationella punktprevalensmätningen, PPM-VRI, av vårdrelaterade infektioner som genomförts i vår. Siffran 9,2 procent är sjukhusets lägsta sedan 2009. För andra året i rad!

– Vårens värde för somatisk vård, 9,2 procent, är det lägsta sedan 2009. Ett resultat som vi kan vara stolta över, säger Katja Urwitz Iversen, överläkare på Vårdhygien.

Tidigare i år utsågs Sahlgrenska Universitetssjukhuset till bästa universitetssjukhus i kategorin hygien i Dagens Medicins ranking av svenska sjukhus. De goda resultaten i de nationella mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var en starkt bidragande orsak till detta. I arbetet för att motverka vårdrelaterade infektioner har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett projekt för att etablera sjukhus-STRAMA, en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, berättar Katja Urwitz Iversen

– Vidare kan det elektroniska infektionsverktyget framöver bli ett utomordentligt bra hjälpmedel genom att man med det kan följa upp såväl antibiotikaanvändning som vårdrelaterade infektioner, säger Katja Urwitz Iversen.

Hon hoppas att infektionsverktyet ska hjälpa verksamheterna att arbeta för att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen.

Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

Fortbildning för kirurger

fredag, maj 24th, 2013

Alla dessa experter är på väg till Göteborg! Stort! Unikt!

From USA:

Dr Ajit K. Sachdeva, MD, FRCSC, FACS, Director, Division of Education, American College of Surgeons, Chicago, Ill, USA

Pr em Patricia J Numann, MD FACS,FRCS Glas[Hon], ASI[Hon],Lloyd S Rogers Professor of Surgery Em., Upstate Medical University, Syracuse, NY

Pr Barbara L. Bass, MD, FACS, Professor and Chair of Surgery, Dir. Methodist Inst for Technology, Innovation and Education (MITIE), TX, USA

Dr Richard L. Angelo, MD, Immediate past President, Arthroscopy Association of North America, WA, USA

Pr Richard M. Satava, MD, FACS, is Professor Em. of Surgery at Washington Medical Center, WA, USA. Focus: Simulation & Robotics

Pr Robert A .Pedowitz MD, PhD, Prof. of Orthopaedic Surgery, UCLA, CA, USA, Chair Arthroscopic Surgery Training Program, AANA/AAOS/ABOS

Dr Dana K. Andersen, MD, Director Clinical Studies Program, Division of Digestive Diseases and Nutrition, NIDDK / NIH, ML, USA

Dr James E. Barone, “The Skeptical Scalpel” blog, MD, FACS, FCCM, Stamford, CT, USA

Dr Brian J Dunkin, Head Endoscopic Surgery, Medical Director, Methodist Inst. for Technology, Innovation and Education (MITIE), TX, USA

Dr Andrew S. Wright MD, Assistant Professor, Assistant Program Director for Technical Skills Education Dept of Surgery, WA, USA

Ms. Denise E. Pedulla, RN, JD, MPH, Principal, Berkeley Research Group, LLC, Boston, MA, USA

Dr Javeria Qureshi MD, Dept of Surgery, Chapel Hill, University of North Carlina, USA, Residency year in Malawi 2010-2011

 

From Canada:

Pr Richard Reznick MD, Dean, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, Focus: Colorectal surgery and research in medical education

 

From Australia & New Zealand:

Pr Spencer Beasley, Councellor and Deputy Censor-in-Chief RACS, Clinical Professor of Paediatrics Surgery, Univ of Otago, New Zealand

Dr Wendy Crebbin, Manager, Education Development and Research Department,RoyalAustralasianCollege of Surgeons, Melbourne, Australia

Pr Philip J Crowe, MB BS, DPhil, Grad DipHEd, FRCSC, FRACS, UNSW, Sydney, Australia. Focus: Sarcomas, Education

Pr Andrew G Hill, Head of the South Auckland Clinical School, Auckland, New Zealand. Focus: Colorectal surg.,Periop. care, Med. education

Pr Guy Maddern, MBBS PhD MS MD FRACS, RP Jepson Professor of Surgery, Head Discipline of Surgery, University of Adelaide, Australia

Dr.Tristan D. Yan, Department of Cardiothoracic Surgery, Royal PrinceAlfredHospital, Sydney, Australia

Dr Richard Hanney, Acting Head, Clinical Senior Lecturer, Dept.of Surgery, University of Sydney, Australia

Dr Sarah Andvik, Sydney, President UNSW Surgical Society, University of New South Wales, Sydney, Australia

 

From Hong Kong, China:

Pr Shekhar Kumta, Orthopaedic Surgeon, Dir. of the Teaching & Learning Resource Centre, The Chinese University of Hong Kong, China

 

From India:

Dr Sudhir Warrier, Orthopaedic Hand- and Microsurgery, LilivatiHospital, Mumbai, India

 

From Africa:

Pr Leon Snyman, MBChB, MPraxMed Mmed, FCOG, Department Obstetrics and Gynaecology, Univ.of Pretoria, South Africa

Pr Nyengo Mckandawire, Orthopaedic Surgeon, Malawi, Africa

Pr Stephen Ogendo, FCOSECSA, MB, ChB.University of Nairobi. M.Med (Surg). Dept of Surgery, University of Nairobi, Kenya, Africa

 

From Russia:

Dr Maxim Gorshkov, Moscow, Russian Society for Simulation Education in Medicine, Russia, and Topfer Medical GmbH

 

From Europe:

Pr Anthony G. Gallagher, PhD, D.Sc., UniversityCollegeCork, Ireland, Focus: Surgical Simulation

Pr O. James Garden, Regius Professor of Clinical Surgery and Honorary Consultant Surgeon, Edinburgh, Scotland

Pr Cem Terzi, Dept of Surgery, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey, President of European Society of Surgery

Pr Sean Tierney, Dean of Professional Practice & Development at RCSI, Consultant Vascular Surgeon at AMNCH, Ireland

Pr Oscar Traynor, Director of the National Surgical Training Centre (NSTC), RCSI, Dublin, Ireland

Dr Kai Olms, Chirurgie, Bad Schwartau, Germany. Focus: Teaching, Foot & Ankle Surgery

Dr Christian Rifbjerg-Larsen, MD, PhD, Consultant, Gynaecology and Obstetrics, Hillerod Hospital, Denmark

Dr Jeanett Strandbygaard, MD, PhD, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

Dr Göran Stiernstedt, Director, SALAR / Sveriges Kommuner & Landsting, Stockholm, Sweden

Pr Peter Naredi, PhD, Immediate past President of Swedish Surgical Association, Dept of Surgery, Univ. of Gothenburg, Sweden

Dr Karsten Offenbartl, MD PhD, Dept of Surgery, Eksjö, Sweden, Member of UEMS Section and Board of Surgery

Dr Hans Lönroth MD PhD, Dept of Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Sweden

Dr Anders Hyltander MD PhD Dept of Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Sweden

Dr Ninos Oussi, Dept of Surgery, Eskilstuna, Sweden

Dr Matay Tunc MD, The Netherlands

Medicinteknik – Läkemedelsverket

fredag, maj 24th, 2013

Läkemedelsverkets dokument Dnr. 473:2012/516235 ligger till grund för Verkets tillsyn inom det medicintekniska området. I dagarna publicerade den Medicintekniska enheten sin tillsynsplan för 2013.

Medicintekniska enheten kommer vid sin tillsyn att fokusera på:

Kondomer

CAD/CAM utrustning för tandläkare

Defibrillatorer/automatiska hjärtstartare

Fordon anpassade för rörelsehindrade

Infusionspumpar

In vitro diagnostiska produkter

Flera av dessa produktgrupper förekommer flitigt i Läkemedelsverkets publicerade ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare”. MedTechbloggen postar i stort sett varje månad en lista med månadens ”säkerhetsinformation”. Vi konstaterar att IVD-produkter, Infusionspumpar med tillbehör och hjälpmedel är vanligt förekommande. Ofta med brister som borde ha kunnat förutses om företagen har fungerande verksamhetssystem. Ofta är det inom området Risk Management som företagen är svaga. Det är också mycket positivt att en viss del av fokus läggs på dentalområdet.

Mölndal – Sveriges Life Science-stad

tisdag, maj 21st, 2013

För många år sedan avsatte Mölndals stad mark i Jolenområdet i västra Mölndal. Marken reserverades för ”biotechföretag”. Men företagen ringde inte och bokade plats. Mölndals politiker var inte heller aktiva med att locka till sig företag. Snarare det motsatta, företagen verkade hellre vilja etablera sig i Härryda, grannkommunen. Om politikerna i Mölndal varit det minsta visionära och vågat satsa hade med största sannolikhet Mölndal idag betraktats som Sveriges Life Science-stad.

I Mölndal finns bla tillgång till ett universitetssjukhus, i grannkommunen Göteborg har man Sahlgrenska Akademin, Chalmers med flera forskningsintensiva aktörer. Mölndals stad kunde ha byggt en science park med företagsinkubatorer, där groddföretag och serviceföretag  kunnat få etablera sig. Det som krävts hade varit aktiva politiker som också vetat vad marknadsföring innebär. Så blev det inte utan man satt vid telefonen och väntade att ”någon” skulle ringa… Ingen ringde.

Nu har man chansen att visa framfötterna; Astra Zeneca i Mölndal har planer på att vilja skapa en sfär av små företag och akademiska forskare runt sin anläggning i Mölndal. Det betyder att små forskningsintensiva företag troligen gärna vill finnas i närheten av Astra Zeneca i Mölndal. Det betyder i sin tur att det måste finnas en mycket bra infrastruktur i staden. Tillgång till bostäder, bra skolor, tillgängliga lokaler och mark etc. Mölndals politikers snabbhet och beslutsförmåga utmanas! Det räcker inte att vänta till år 2022, då har tåget gått.

Ny Blodmobil i Göteborg

måndag, maj 20th, 2013

Sahlgrenska universitetssjukhuset har skaffat en blodtrailer!

Förutom ny stilren design och bekväma blodgivningsbritsar får blodgivarna upplevelsen av en lysande stjärnhimmel i taket, en stjärnhimmel från Göteborg den 1 februari 2013.

Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Tunga grejer

måndag, maj 20th, 2013

På Norges nationaldag lyftes cyklotronen på plats i Uppsala. MedTechbloggen delar med sig av ett pressklipp från Akademiska sjukhuset:

”Fredagen den 17 maj lyftes den 200 ton tunga cyklotronen på plats i Skandionkliniken. Partikelacceleratorn blir en viktig del i den medicinska utrustningen vid Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner. Enligt planen kommer de första patienterna att kunna behandlas sommaren 2015.

– Det är en stor dag för Uppsala och svensk cancervård. När kliniken öppnar kommer fler cancersjuka patienter att kunna erbjudas den modernaste strålterapin. Det är oerhört positivt att landets sju landsting med universitetssjukhus enats om att gemensamt investera i detta projekt, sade landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

I stället för traditionell strålbehandling, där man använder röntgenstrålning eller elektronstrålning, sker behandlingen på Skandionkliniken med protoner som minskar risken för att omkringliggande friska organ och vävnader skadas. Protonbehandling är mer skonsam med färre biverkningar än traditionell strålbehandling av cancertumörer. De flesta barn i Sverige som behöver strålbehandling kommer att vårdas här.

Till en början kommer kliniken att behandla cirka tusen patienter per år, på lite sikt 2 500 patienter årligen. Huset kommer också att rymma ett patienthotell med cirka 90 rum.

– Skandionkliniken innebär ett paradigmskifte i svensk cancervård. Strålbehandlingen kommer att planeras på patienternas hemsjukhus och även uppföljningen kommer att ske där. Detta ställer höga krav på nära samarbete och ökad användning av telemedicin och annat IT-stöd, sade Mona Ridderhem, överläkare på regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.

Skandionkliniken är det första centret i Norden för protonterapi. I Europa finns en handfull liknande anläggningar i Paris, Prag, Dresden och Essen samt i Italien och Ryssland. Både i USA och Japan är denna form av strålterapi mer vanlig. Den första protonterapibehandlingen genomfördes i Harvard (USA) på 1950-talet. Kort därefter inleddes sådana behandlingar vid The Swedberglaboratoriet i Uppsala, då inom ramen för kliniska forskningsstudier.”

Foto: Akademiska sjukhuset

 

 

Friing

fredag, maj 17th, 2013

MedTechbloggen önskar trevlig helg med några rader ur Stig Bergs ”fôlkprat”, på nykrôppamål.

 

Ja geck mä kostackern hele lång dagen

för te komme te tjuern mä a

men när vi kom fram va koa så sleten

att ho inte villa nôe

 

Dä ä sôm mä friing en får fäles långt

å hôppes

å hôppes

en ber å en åmer säj

å ändå blir inte nôe åttå et