Archive for april, 2013

NMA Nätverk

tisdag, april 30th, 2013

Tänkolog PA Sthålberg, maj 2005

För länge sedan, riktigt länge sedan, var det några personer som föreslog att NMA skulle starta en mötesplats. En fysisk mötesplats i Göteborgsområdet för intressenter inom det medicintekniska området. ”Allt hände ju i Stockholm.”

Jag, Bengt Wallman, tog ett prat med kreativa Lena på Kreafon. Hon trodde på idén, så det som gällde var hur vi skulle kunna förpacka produkten. Det skulle kännas modernt. Därför skapade vi sidor på nätet dit endast medlemmar hade tillträde. Vi skapade också möjligheter för medlemmarna att, via medlemssidorna, kunna kommunicera och diskutera med varandra.

Den första, 2005,  fysiska träffen höll vi på Carmel Pharma då i Mölndal. Till den hade vi bjudit in tänkolog P A Sthålberg och en person, som redan då, hade anammat begreppet ”öppen innovation”. Starttidpunkten var satt till kl 13.00. Men ingen släpptes in i lokalen förrän kl 13.30. Detta gjorde att det öppnade upp för samtal utanför salen, arrangerat mingel. För att ytterligare skapa kontaktmöjligheter var alla deltagare tvungna att byta plats efter paus. Lite gny uppstod men det fungerade utmärkt. Vid nästa träff var det några som kanske tyckte att den första halvtimmen var lite jobbig så de kom inte förrän 13.30. Den gången började vi 13.00 så de missade den första halvtimmen. Lite lurigt. Sedan rullade det på med 2 fysiska träffar/termin. Medlemsdiskussionerna på nätet kom dessvärre inte igång ordentligt. Kanske var vi lite väl tidigt ute.

Under resans gång har vi också försökt starta upp NMA Nätverk även i Stockholmsområdet, med ett par träffar. Ena gången på Hjälpmedelsinstitutet i Vällingby och en träff på Norra Latin i centrala Stockholm. Vi kanske inte var tillräckligt uthålliga där utan fokuserade på Göteborg i fortsättningen. Åren gick och nätverket har trogna medlemmar, några slutar och andra nya kommer till. NMA Nätverk lever i högönsklig välmåga. Det jag ser är dock att vi kanske inte tillräckligt vasst utvecklar och förnyar nätverket. Därför kommer NMA Nätverk att tas över, utvecklas och drivas vidare inom ramen för det medicintekniska företaget Mediteq. MedTechbloggen kommer noga att följa utvecklingen!

Joint Research Centre

måndag, april 29th, 2013

Foto: KI Science Park/Bosse Johansson

När EU-kommissionens generaldirektorat för forskning, JRC, kallar till rundabordssamtal om vetenskapligt stöd är det KI Science Park som representerar de europeiska forskningsparkerna. Det är EU-kommissionens Joint Research Centre, JRC, som tillsammans med den internationella organisationen IASP, International Association of Science Parks, lyfter frågan om vikten av stöd till högsta EU-nivå. Rubriken för rundabordssamtalet är ”Scientific Support to Key Enabling Technologies and Innovative SMEs” och det handlar om stöd till små och medelstora bolag som utvecklar lovande life science-teknologier.

EU har identifierat tillväxt i små och medelstora företag som nyckeln för att uppnå de tuffa mål som satts för 2020. Det är mot den bakgrunden som KI Science Park har valts ut som ett intressant exempel på vikten av idéflöde och kunskapsutbyte för att driva innovativ utveckling inom life science.

KI Science Park har på några få år växt till över 60 företag. Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag.

Basfunktioner som kontor, laboratorier, infrastruktur och service är viktiga, men KI Science Park är så mycket mer än ett högteknologiskt företagshotell. Nu läggs ytterligare vikt vid de specifika stödfunktioner som är viktiga för life science-bolag.

Bra jobbat Märit Johansson, VD för KI Science Park! Det gäller att sticka ut näsan om man ska hänga med!

Kanske för att balansera upp huvudstadsfokus sitter Gunilla Bökmark, Sahlgrenska Science Park, i styrelsen för KI Science Park.

1949

lördag, april 27th, 2013

MedTechbloggen önskar trevlig helg med ett utdrag ur Svenskt Skämtlynne från 1949

Drängen kommer inrusande; ”Det brinner i ladugården! Spring efter brandkåren!”

Bonden: ”Men jag har ju nyss brandförsäkrat…”.

Drängen: ”Skicka farmor då!”

Njurcancer

fredag, april 26th, 2013

Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande, klarcellig njurcancer, en sjukdom som varje år dödar omkring 100 000 personer världen över. Oncorena grundas på observationen att orellanin, som finns naturligt i toppig giftspindling, selektivt ger upphov till skador på vissa typer av njurceller. Cirka 270 000 personer får diagnosen njurcancer varje år runt om i världen och den typ (klarcellig njurcancer) som kan vara behandlingsbar med Oncorenas framtida terapi är den vanligaste formen (cirka 80 %). Vid spridd njurcancer är prognosen dålig. Det finns idag inget botande läkemedel, utan endast alternativ som förlänger överlevnaden med i genomsnitt ett fåtal månader. Hälften av patienterna avlider inom cirka ett år och omkring 100 000 patienter dör av sjukdomen varje år.

PULS investerar nu i Oncorena, som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding och idégivarna.

NMA Nätverk

torsdag, april 25th, 2013

Joanna Widestrand, Medos.

Värd för dagens träff i NMA Nätverk var medlemsföretaget Medos med bas i Linköping. Träffen hölls i SSPs lokaler på Medicinarberget i Göteborg. Dagens tema: Myndighetskrav på motvilliga.

Under ledning av Joanna Widestrand, Medos, fokuserade deltagarna på den utmaning det kan vara att bygga in arbetssätt och processer i en organisation enligt de krav som regelverket ställer. Som bas använde Joanna ”Kotter‘s 8-Step Change Model”. Joanna delade också med sig och diskuterade exempel från verkliga projekt, egna reflektioner samt vetenskapliga teorier kring förändringsledning. Alla närvarande visade också exempel från sin egen erfarenhet och kunde konstatera att ibland ligger alltför stort ansvar på QA/RA-avdelningarna. Ibland självpåtaget, ibland påtvingat.

Nätverkandet är A o O på dessa träffar och många nya kontakter skapades. Studenten från Yrkeshögskolan i Mölnlycke verkade bygga ut sitt kontaktnät rejält. Kul!

Nästa träff kommer att genomföras i augusti.

Innovationskontoret

torsdag, april 25th, 2013

Nu börjar Läkemedelsverkets Innovationskontor att rulla. Utmärkt!

Från Läkemedelsverkets webbplats: ”Innovationskontoret ska: •Arbeta för att vetenskaplig och regulatorisk rådgivning når fler målgrupper •Vara en enkel och tydlig kontaktväg in i Läkemedelsverket •Aktivt synliggöra Läkemedelsverkets tjänster relaterade till innovation

Innovationskontoret hör till verksamhetsområdet Utveckling och består i dagsläget av tre personer.” // ”Vissa företag uttrycker // en tvekan inför att kontakta Läkemedelsverket för rådgivning eftersom de uppfattar att det finns en risk i att blotta eventuell okunskap i regulatoriska frågor. Även detta kräver mer och bättre information så att rådgivning på Läkemedelsverket tolkas som positivt för företaget eller framtida (eller pågående) regulatoriska processer.” MedTechbloggen kan konstatera att det är sant, företagen drar sig för att kontakta Läkemedelsverket. En anledning är just att man inte vill framstå som okunnig men också att man har tyckt att det är svårt att få relevanta svar på sina frågor. Som grädde på moset kommer Läkemedelsverket och Innovationskontoret att bege sig ut på en roadshow. Den 27 maj kommer man till Medicinarberget i Göteborg för ett seminarium. Det som MedTechbloggen är speciellt intresserad av är givetvis hur de medicintekniska frågorna kommer att hanteras på seminariet.

Lex Maria

onsdag, april 24th, 2013

NU-sjukvården: ”Patient med hjärtsvikt och njursvikt var inneliggande på NÄL ett dygn i maj. Skrevs hem med högt kaliumvärde utan planerad uppföljning. Lades in åter i juli med högt kalium och låg puls. Händelsen kan ha inneburit en allvarlig vårdskada varför ärendet nu anmäles enligt Lex Maria. En händelseanalys genomförs.”

Socialstyrelsen har nu genomfört sin utredning. Man konstaterar bla att den ansvarige läkaren kom från ett bemanningsföretag. Det visade sig att läkaren inte var medveten om NU-sjukvårdens gällande referensvärde för kalium.

Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att man anser att den inträffade händelsen var allvarlig, men bedömer också att sjukhuset har utrett händelsen i tillräcklig omfattning. Ärendet avslutas därför.

NU-sjukvården säger att man nu har skärpt rutinerna kring provsvarshantering och remisser och att man informerat bemanningsföretaget. Och det kan ju vara bra. För just detta enskilda fall. MedTechbloggen kan dock inte förstå att  Socialstyrelsen anser åtgärden tllfyllest. Varför kräver man inte att vården sjösätter en riktig introduktionsrutin som ska användas när man tar in extra personal? En rutin som ställer krav på genomgång av rutiner etc på arbetsplatsen. Att man inte har det visar en brist på helhetssyn och att kvalitetssystemet glappar.

The 2nd World Congress

tisdag, april 23rd, 2013

The 2nd World Congress on Surgical Training kommer snart att hållas i Göteborg.

Kongressen har nu också blivit ackrediterad som europeisk CME (Continuing medical education) av the European Union of Medical Specialists (UEMS). Det är något som Surgicon Foundation och Margareta Berg kan vara stolta över! Det är en kvalitetsstämpel!

The 2nd World Congress on Surgical Training 17-19 juni 2013 i Göteborg är unik eftersom 45 ledare inom kirurgin från hela världen samlas under ett tak och föreläser – i Sverige! De representerar olika kirurgiska specialiteter med ett gemensamt intresse av effektivitet och kvalitét inom den kirurgiska utbildningen. Kongressprogrammet har utarbetats under 1½ år av de 45 föreläsarna tillsammans i 10 arbetsgrupper, som samtidigt skapat ett globalt nätverk genom detta arbete.

Programmet för de tre dagarna är uppdaterat och det är hög tid att anmäla sig.

Kvalitetssystem?

tisdag, april 23rd, 2013

Skyltar på ett universitetssjukhus kan se olika ut

 

Standarder på remiss

måndag, april 22nd, 2013

Nedan hittar du ett antal standarder som just nu är på remiss. MedTechbloggen har valt ut de som kanske mest berör den medicintekniska branschen. Du har möjlighet att ge dina synpunkter på standardförslagen här. De datum som är satta nedan är när remissvaren måste vara inlämnade.

2013-05-01 Anestesi- och respiratorutrustning prEN ISO 8836, Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO/DIS 8836:2013)

2013-05-04 Renhetsteknik ISO/DIS 18413, Hydraulic fluid power – Cleanliness of parts and components – Inspection document and principles related to sample contaminant collection, analysis and data reporting

2013-05-14 Ambulans prEN 13718-1, Medical vehicles and their equipment – Air ambulances – Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances

2013-05-20 Tandvård prEN ISO 9173-3, Dentistry – Extraction forceps – Part 3: Design and dimensions (ISO/DIS 9173-3:2013)

2013-05-29 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ISO/DIS 7176-22, Wheelchairs – Technical systems and aids for disabled or handicapped persons —Part 22: Set-up procedures

2013-05-31 Aesthetic Surgery Services prEN 16372, Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services

2013-06-03 Implantat och biologisk säkerhet ISO/DIS 23500, Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies

2013-06-03 Implantat och biologisk säkerhet ISO/DIS 11663, ISO 11663:2009, Quality of dialysis fluid for hemodialysis and related therapies (revision)

2013-06-03 Implantat och biologisk säkerhet ISO/DIS 26722, Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies

2013-06-03 Implantat och biologisk säkerhet ISO/DIS 13958, ISO 13958:2009, Concentrates for hemodialysis and related therapies (revision)

2013-06-03 Implantat och biologisk säkerhet ISO/DIS 13959, ISO 13959:2009, Water for hemodialysis and related therapies (revision)

2013-06-10 Sterilisering av medicintekniska produkter prEN ISO 11607-1:2009//A1, Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems – Amendment 1 (ISO 11607-1:2006/DAM 1:2013)

2013-06-10 Sterilisering av medicintekniska produkter prEN ISO 11607-2:2006//A1, Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes – Amendment 1 (ISO 11607-2:2006/DAM 1:2013)

2013-06-18 Anestesi- och respiratorutrustning prEN ISO 80601-2-70, Medical Electrical Equipment – Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apneoa breathing therapy equipment (ISO/DIS 80601-2-70:2013

2013-08-04 Renhetsteknik prEN ISO 14644-12, Cleanrooms and associated controlled environments – Part 12: Classification of air cleanliness by nanoscale particle concentration (ISO/DIS 14644-12:2013)

MedTechbloggen avsäger sig ansvar för att listan är fullständig.