Archive for mars, 2013

Operation mot högt blodtryck

onsdag, mars 27th, 2013

En ny typ av behandling mot högt blodtryck har börjat användas på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Metoden innebär ett helt nytt sätt att angripa sjukdomen på och ger hopp för patienter där varken traditionell behandling med läkemedel eller livsstilsförändringar har hjälpt. Den nya behandlingen som USÖ nu har infört kallas renal denervering.

Renal denervering (RDN) är en kateterburen metod för behandling av terapiresistent hypertoni. RDN innebär en partiell denervering av de sympatiska nervbanorna till och från njuren genom lokal behandling med radiofrekvensenergi (RF). Målet med tekniken är ett normaliserat blodtryck men det är viktigt att upplysa patienten om att RDN inte har som primärt syfte att minska behovet av medicinering. Majoriteten av patienterna kvarstår på oförändrad medicinering efter ingreppet och resultatet av RDN bygger på en kombination av medicinering och denerveringsterapi.

Via blodkärl i ljumsken går vi in med en kateter upp till njurarnas blodkärl. Där tillförs värme för att bryta aktiviteten i nervbanorna. Effekten blir att nervtrafiken till njurarna minskar och trycket sänks, förklarar Fredrik Calais, överläkare vid Kardiologiska kliniken. (Bild ovan)

Det är ett relativt enkelt ingrepp som tar cirka en timme. Patienten är vaken under själva ingreppet och kan åka hem samma dag. Effekterna av behandlingen kan ta tid och kommer successivt inom loppet av 6-12 månader Hittills sju patienter fått behandlingen och det ser mycket lovande ut.

I samband med den nya behandlingens införande har också en ny typ av mottagning för så kallad terapiresistent hypertoni. startat. Där arbetar en njurdoktor, en hjärtspecialist och en sjuksköterska.

Foto: USÖ

Bättre grepp med ny operationsmetod

måndag, mars 25th, 2013

MedTechbloggen presenterar en glädjande nyhet från  Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Om flera operationer utförs samtidigt kan totalförlamade personer få en bättre möjlighet att gripa och öppna handen. Dessutom förkortas patientens rehabiliteringstid med minst tre månader. Det visar en studie av överläkare  Carina Reinholdt  vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att bryta nacken och få en halsryggmärgskada innebär att muskler i arm och hand blir förlamade. Men i många fall finns några muskelfunktioner kvar, vilket gör det möjligt att flytta muskler och senor och på så sätt återskapa den förlamades gripförmåga. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförs ett 50-tal sådana handoperationer varje år och patienterna kommer från både Sverige och Europa. Den kirurgiska tekniken har utvecklats kraftigt de senaste åren. Till exempel är metoden för hopkoppling av senor i dag så stark och tål så hög belastning att patienten kan börja träna sitt grepp redan dagen efter operationen.

I  Carina Reinholdts  avhandling vid Sahlgrenska akademin redovisas en ny metod där flera operationer kan kombineras och utföras samtidigt för att skapa både gripfunktion och öppning av handen hos personer som totalförlamats efter en halsryggmärgsskada. Jämfört med tidigare då minst två operationer krävdes för att få samma funktioner kan de samtida ingreppen enligt avhandlingen korta vårdtiden med i genomsnitt 10 dagar för varje hand, vilket besparar patienten minst tre månaders rehabilitering. För patienten innebär en rekonstruerad greppförmåga en ökad självständighet. Med ett fungerande grepp kan förlamade äta själv, sköta sin hygien utan hjälp, använda en dator eller mobiltelefon enklare, samt ta i hand och hälsa.

Tandlös

fredag, mars 22nd, 2013

Inför helgen vill MedTechbloggen uppmana till försiktighet genom några ord ur ”Svenskt skämtlynne”, häfte 2 från 1949. Pris 1 kr.

– Dä va jädrans va Efraims pöjk va illa ute.

– Hur då?

– Jo se han va i krakel, å fick käften inslagen så tännera lössna pån  å va tvongen spötta ut dom  nu kan han omöjligt få snuste te legga  utan får ta mullbänken genom näsa… Dä ä jädrans synn om pöjken.

 

MedTechbloggen önskar alla läsare en riktigt go helg!

Medicinteknik i världsklass

torsdag, mars 21st, 2013

En stor donation från Walleniusrederierna AB har gjort det möjligt för Karolinska att skaffa nya avancerade robotar för kirurgi.

Robotkirurgicentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer nu att kunna operera många fler patienter, tack vare två nya toppmoderna robotar. I första hand kommer patienter med prostatacancer och blåscancerpatienter att opereras, men även andra avancerade operationer kommer nu att kunna utföras med titthålsteknik, till exempel för livmoder- och livmoderhalscancer, ändtarmscancer och tumörer i binjurarna.

– Vi räknar med att göra över 1000 robotkirurgiska canceroperationer årligen vid Karolinska Universitetssjukhuset, vilket är en kraftig ökning från dagens 600, säger professor Peter Wiklund vid Robotkirurgicentrum. Det är en stor vinst för Karolinskas patienter, eftersom robotkirurgins höga precision gör operationerna skonsamma och patienterna återhämtar sig snabbare.

De nya robotarna är också utrustade med simulatorutrustning som medger träning av kirurger och operationsteknik, utan att patienter behöver medverka i utbildningen. De kommer också att användas i ett flertal olika forskningsområden inom den patientnära forskningen. Robotarna är dessutom försedda med ny så kallad fluorescensteknik, som medför att man lättare kan visualisera lymfvävnad utanför tumörvävnaden och får större möjligheter att avlägsna tumörvävnad som växer utanför huvudtumören.

Foto: Medicinsk Bild

Samarbete – Cancerbehandling

tisdag, mars 19th, 2013

Nu händer det grejer! Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos AB, Cureos AB, Micropos Medical AB och ONCOlog Medical QA AB har inlett ett samarbete som man kallar Nationell testbädd för innovativ strålbehandling. Detta tillsamman med Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Örebro Universitetssjukhus. Vilken kompetens och vilka resurser!

Pressmeddelande från Karolinska: Samtliga svenska universitetssjukhus och sju ledande specialistföretag etablerar en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av cancerbehandling med strålterapi, ett område där Sverige kan bli världsledande. Vård och näringsliv har gått samman i ett konsortium och idag hålls den första gemensamma stämman i Linköping. Inom tre år ska samarbetet resultera i en högspecialiserad nationell testbädd för innovativ strålterapi. Allt effektivare strålbehandling ökar kraven på kvalitetssäkring. Nya metoder för både behandling och utvärdering ska säkerställa att cancerpatienter i hela landet kan få den bästa – och säkraste – vården.

– Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem, säger Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetet mellan vård och näringsliv gör också att nya innovationer snabbare kan föras in i vården, så att de verkligen kommer patienterna till del.

– Det stora värdet för industrin är att komma närmare kliniken och patienterna. En avancerad teknisk innovation är oanvändbar om den inte passar in i vårdprocessen. Med testbädden får vi också kortare utvecklingsprocesser eftersom vi lättare kan se om produkten verkligen motsvarar vårdens behov, säger Jonas Gårding, forskningschef på Elekta.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Mammaforum

måndag, mars 18th, 2013

Dagens Gästbloggare är Sausan Ismail som är Doula och kulturtolk, förlossningdpedagog vid Mammaforum i Göteborg. Hon informerar om sin viktiga verksamhet.

Mammaforum har uppstått ur verksamheten Doula och Kulturtolk i Födelsehuset och det är doulorna med sina olika kulturella bakgrunder som är personalen i Mammaforum. Göteborgs Kommun står för en treårig finansiering. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som är ganska nya i Sverige, men alla är välkomna. För självklart hoppas vi även uppmuntra till personlig kontakt mellan ”infödda” och ”invandrade” föräldrar. Sådan finns det alldeles för lite av i vår segregerade stad. Vi ska inte glömma att samtal och personliga möten på svenska är ett mycket bra komplement till SFI!

Gravida kvinnor som inte talar svenska kan få en stödperson under graviditet, förlossning och eftervård. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt för den gravida kvinnan. Doulan har tystnadsplikt.

För dig som är född och uppvuxen i ett annat land, har bott i Sverige under längre eller kortare tid, och är intresserad av information, rådgivning och svar på dina frågor! Du kommer att träffa många utbildningsanord-nare, myndigheter, föreningar m m. Behöver du tolkning till ditt språk finns personal på plats med språken arabiska, somaliska, persiska, kurdiska, serbokroatiska m fl.

Namnet Födelsehuset står för en vision om helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

En vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov.

Vi vill verka för:

– mer kontinuitet

– större valfrihet

– och en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården

Den 21 mars kl 13-17 bjuder man in till en minimässa om utbildning, jobb och starta eget under namnet Vägen in.

Surgical training

fredag, mars 15th, 2013

Det är hög tid att anmäla sig till den unika konferensen 2nd World Congress on Surgical Training i Göteborg. “This is a unique event in 2013, when numerous world leaders in surgery (different specialties) meet at the same spot for 3 days – this rarely happen, ever.”

Det är fler än 45 st högt kvalificerade föreläsare från hela världen som kommer att prata inom 10 huvudämnen:

1. Quality and Safety in Surgical Training

2. Metrics to Make a Surgeon

3. The Value of Scientific Research in Surgical Training

4. Surgical Training in Evolving Countries

5. Update on Simulation

6. Social Media and E-learning in Surgical Training

7. ‘Rules & Roles’: Surgeons and the Device Industry

8. Teaching New Surgical Techniques to Mature Surgeons

9. The Surgical Resident’s Dream

10 The Governance required for Surgical Training Programs

Kongressprogrammet har i dagarna uppdaterats och du hittar det här.

Kom ihåg att anmäla dig så snart som möjligt, antalet platser är begränsat!

Topplista ska locka life science-investeringar

torsdag, mars 14th, 2013

MedTechbloggen presenterar en pressrelease från Stockholm Business Region och väntar ett motdrag från Business Region Göteborg

Det ska bli lättare för utländska investerare att hitta partners i Stockholm och Uppsala. Nu lanseras Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, en topplista där regionens hetaste investeringsobjekt presenteras för investerare.

– Med Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist erbjuder vi en kvalitetsstämpel. Det finns ett stort intresse för regionen bland utländska investerare, vi har ett starkt anseende i forskarvärlden och massor av spännande företag. Nu måste vi bli bättre på att omsätta detta i partnerskap och kommersiella framgångar. Listan gör grovjobbet åt de som letar investeringsmöjligheter, säger Ylva Hultman-Erlandsson, life science-ansvarig på Stockholm Business Region Development.

Listan har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Avanture och innehåller 20 företag vid lanseringen, tydligt definierade med position, framtidsutsikter, behov och kontaktmöjligheter. Genom att skapa kännedom om listan via investerarmöten, PR och sociala medier, ska den etableras som ett verktyg för investerare. Listan kommer att revideras löpande och företag kommer att tillkomma eller försvinna. För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

– Det övergripande målet är att skapa synighet för bolag bland investerarna och få till möten och presentationsmöjligheter. Vi ska nå 150 möten för företagen under 2013, säger Ylva Hultman-Erlandsson.

De utvalda företagen är:

Abera Bioscience,  BinaryBio,  BioLamina,  Biovica,  Corline Systems,  Diamyd Medical,  Episurf Medical, Inerventions,  IRRAS,  KeytoLead,  ModPro,  NeoDynamics,  NoseLabs,  Oss-Q,  Premune,  Q-linea,  Senzime, Spiber Technologies,  Xbrane Bioscience och Xspray.

 

Ryhov först i världen

onsdag, mars 13th, 2013

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i världen med ny simulator från Göteborgsföretaget Surgical Science AB. Det är Jönköpings läns landstings Metodikum som tar i bruk en helt ny generation av simulator som används för praktisk träning av färdigheter inom hälso- och sjukvården. Det är en så kallad virtual reality-simulator, en unik VR-simulator som hjälper kirurger att öka sina färdigheter i laparoskopi (”titthålskirurgi”) att prestera bättre i operationssalen. Simulatorer används vid träning av kirurger och övrig vårdpersonals personliga färdigheter. Det sker med olika typ av apparater och utrustningar, t ex med dockor som kan gråta, blöda och prata. träningen sker på kliniska träningscenter, som finns på flera sjukhus i Sverige idag.

Det som introduceras nu med den nya utrustningen är ett så kallat LapSim-system byggt av företaget Surgical Science, som utvecklad en eget system som ger en fulländad träningsupplevelse. Övningarna blir nära den verkliga upplevelsen med patient.

Magnus Berndtzon, ansvarig för Metodikum: Kan läkare och andra träna som verklighetstroget som möjligt desto bättre och säkrare blir deras yrkesskicklighet i mötet med patienten.

– Det nya LapSim-systemet har en fullt integrerad kraftfull grafik som ger fantastiskt bra återkoppling till de som tränar. Vid genomgångar efter övningar kan man tydligt visa vad som gjorts och hur patientens värden förändrats beroende på hur deltagarna i övningen handlat.

– Detta tar virtual reality-träning till en helt ny nivå och visar på att de som utvecklar tekniken och pedagogiken kring detta har ett stort engagemang för innovation inom medicinsk träning.

Bra Ryhov, läkare behöver träning.

Lean i vården

tisdag, mars 12th, 2013

MedTechbloggen har ju vid några tillfällen raljerat över ”Lean Healthcare”, desto roligare är det då att se att det går att lyckas!

Med nya flödesanpassade arbetssätt enligt Lean-principer har akutoperation på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge infört effektivare och säkrare rutiner. Det har lett till kortare väntetider till akutoperationer.

I morgon den 13 mars visar akutoperation Karolinska Huddinge upp sitt flödesarbete för externa besökare under Lean Healthcare-konferensen.

Akutoperation i Huddinge har tidigare haft snäva personalresurser och ett högt patienttryck. Det innebar ofta en lång väntetid till operation vilket inte var bra för patienterna. Beställningar av akuta operationer kommer från många av sjukhusets kliniker och för cirka två år sedan påbörjades ett förbättringsarbete enligt Lean-modellen. I dag har klinikerna utvecklat ett patientprioriteringssystem som har ökat patientnyttan, minskat icke-effektiv tid och gett resultat i sjukhusets mätvärden.

En annan förbättring är att patienterna alltid kommer rätt förberedda till operation enligt en checklista. Detta kunde tidigare skapa en onödig väntan och öka riskerna. För att förbättra överblicken har även en elektronisk operationstavla införts som tydligt visar vilka operationer som ska genomföras och i vilken turordning. I dag startar också operationerna tidigare på dagen och långa, avancerade akutoperationer genomförs i större utsträckning under dagtid. Det möjliggör för nattpersonalen att direkt ta emot akut inkomna patienter.

Foto: Anders Norderman