Behöver ortopeder träna?

MedTechbloggen brukar inte bli förvånad. Men ibland, kanske en aning. Det är nästan otroligt att det bland etablerade läkare kan tänkas att träning inom specialiteten kan locka experter från hela världen till Göteborg. Inbjudna av Margareta Berg. Men kikar man på hennens CV förstår man att hon inte känner till ordet hinder. Efter sin utbildning och doktorsavhandling i Göteborg har hon inte bara jobbat som ortopedkirurg, utan även som projektledare på heltid och IT-chef, forskningschef, medical advisor och kongressarrangör i Frankrike samt som läkare på en ortopedmottagning.

I september 2011 organiserade Margareta Berg för första gången en kongress för kirurgisk träning, The World Congress on Surgical Training. Mötet samlade runt 200 deltagare från 30 länder på sex kontinenter! Som man kanske kunde gissa så var svenska deltagare i minoritet…

Den 17 – 19 juni i år kommer 2nd World Congress on Surgical Training att genomföras i Göteborg.

Det första preliminära programmet har i dagarna publicerats. Det är ett omfattande program med tunga talare från hela världen; Ireland, China, USA, Canada, New Zealand, Australia, Russia, GB, Turkey, South Africa, Kenya, Malawi, India, Denmark, Germany, och Sweden.

Här hittar du det preliminära programmet.

Ett antal företag är med på båten som sponsorer:  Simbionix, TraumaVision, UltraFeedback, DePuy Synthes 

Tags: , , , , , , , , ,

2 kommentarer till “Behöver ortopeder träna?”

  1. Margareta Berg säger:

    Inte bara ortopeder behöver träna – Surgicon Congress engagerar alla kirurgiska specialiteter. (Brukar försöka illustrera frågan med följande: Man blir inte konsertpianist för att man pluggar musik i 10 år.)

  2. MedTechbloggen » Blog Archive » Ryhov först i världen säger:

    […] Bra Ryhov, läkare behöver träning. […]

Kommentera