Archive for januari, 2013

eVisioner

torsdag, januari 31st, 2013

Vi pratar eHälsa, Digitaliseringskommission, eVisioner hit o dit. Genomför symposier, konferenser och workshops, lyssnar på experter, både riktiga och självutnämnda men det hander inte så mycket. MedTechbloggen har lånat text ur ett pressmeddelande från KTH:

Trots att e-hälsolösningar länge ansetts ha många fördelar när det kommer till att övervaka och följa upp behandlingen av patienter i hemmiljö har informationstekniken inte införts i bred skala. Den känsla som funnits har varit att personalen har varit emot eller varit oroliga för buggar i systemet. Nu visar ett studie att sjukvårdspersonalen rimligtvis inte utgör ett hinder.

I en enkätundersökning från som forskare vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH var de flesta positiva till nyttjandet av ny informationsteknik. Mer exakt var studiens syfte att ta reda på sjukvårdspersonalens attityd till och förtroende för informationstekniken. Av de 139 personer i 17 landsting och regioner som besvarade enkäten var en hög andel positiva till informationstekniken i dag och i framtiden och drygt hälften hade stort förtroende för informationsteknik i sjukvården. 80 procent ansåg att tekniken ökade möjligheterna att leverera en bättre vård. Den bästa metoden för uppföljning ansågs dock vara hembesök av sjuksköterskor och telefonkontakt.

Forskarna drar slutsatsen att fördröjningen i att införa e-lösningar i hemsjukvården verkar ha andra orsaker än sjukvårdspersonalens attityd.

Studien är ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Sahlgrenska akademin. Undersökningen ingår i forskningsprojektet Care@Distance, som utvecklar ett internetbaserat system för distansvård i hemmet. Enkätundersökningen är publicerad i tidskriften BMC Medical Informatics and Decision Making.

Life Science på Chalmers

onsdag, januari 30th, 2013

Chalmers i Göteborg är just nu på hela forskarvärldens läppar.

MedTechbloggen tittar i backspegeln:

Koleravaccin i tablettform.

Nytt implantat ersätter skadat mellanöra

Avancerad hjärnundersökning

Tarmbakterier skyddar oss mot stroke

Tankestyrd protes

Bättre överblick på akuten

Det händer mycket inom Life Science på Chalmers. Men det är inget större driv i marknadsföringen ut mot allmänheten om de resultat som uppnås!

Behöver ortopeder träna?

tisdag, januari 29th, 2013

MedTechbloggen brukar inte bli förvånad. Men ibland, kanske en aning. Det är nästan otroligt att det bland etablerade läkare kan tänkas att träning inom specialiteten kan locka experter från hela världen till Göteborg. Inbjudna av Margareta Berg. Men kikar man på hennens CV förstår man att hon inte känner till ordet hinder. Efter sin utbildning och doktorsavhandling i Göteborg har hon inte bara jobbat som ortopedkirurg, utan även som projektledare på heltid och IT-chef, forskningschef, medical advisor och kongressarrangör i Frankrike samt som läkare på en ortopedmottagning.

I september 2011 organiserade Margareta Berg för första gången en kongress för kirurgisk träning, The World Congress on Surgical Training. Mötet samlade runt 200 deltagare från 30 länder på sex kontinenter! Som man kanske kunde gissa så var svenska deltagare i minoritet…

Den 17 – 19 juni i år kommer 2nd World Congress on Surgical Training att genomföras i Göteborg.

Det första preliminära programmet har i dagarna publicerats. Det är ett omfattande program med tunga talare från hela världen; Ireland, China, USA, Canada, New Zealand, Australia, Russia, GB, Turkey, South Africa, Kenya, Malawi, India, Denmark, Germany, och Sweden.

Här hittar du det preliminära programmet.

Ett antal företag är med på båten som sponsorer:  Simbionix, TraumaVision, UltraFeedback, DePuy Synthes 

Östermalmsdamer

fredag, januari 25th, 2013

MedTechbloggen bjuder på en Gahlinare från slutet på 1940-talet. Trevlig helg!

– Hur brukar du servera krusbär?

– Jag rakar dom och serverar dom som druvor.

Medicinteknik i global studie

torsdag, januari 24th, 2013

Detta är stort! Hjärtkliniken på Karolinska ska leda ny global pacemakerstudie.

Det är Cecilia Linde på hjärtkliniken som har blivit utsedd till global ledare för den världsomspännande studien MIRACLE EF. Studiens syfte är att utvärdera effektiviteten hos resynkroniseringspacemakrar (CRT-P) när det gäller att fördröja förloppet för hjärtsvikt hos symtomatiska patienter med lätt nedsatt pumpförmåga, det vill säga att man ska undersöka fördelarna med att behandla patienter med pacemaker tidigare i sjukdomsförloppet än normalt.

Det rör sig om patienter som har fått diagnosen hjärtsvikt, men som är mindre sjuka än de som hittills har fått pacemaker. Vanliga symptom hos den berörda patientgruppen är trötthet och andfåddhet vid fysisk ansträngning. Det beror på att hjärtat inte pumpar ordentligt, eftersom det växer och hjärtmuskeln förslappas. Trots medicinsk behandling avlider många av patienterna i gruppen av sin sjukdom. Oftast är det människor i 65 – 70-årsåldern som drabbas av hjärtsvikt.

Denna prospektiva, randomiserade, kontrollerade dubbelblinda studie kommer att genomföras på cirka 275 testcentra över hela världen, i länder såsom Sverige, USA, Kanada, övriga Europa, Japan och i utvecklingsländer, och innebär att upp till 2.300 patienter utrustas med en CRT-pacemaker.

MedTechbloggen har länge funderat på hur man gör blindstudier med medicintekniska produkter, men det är en annan fråga.

Remisser – Standarder

onsdag, januari 23rd, 2013

För att underlätta för den medicintekniska branschen listar MedTechbloggen de standarder som är ute på remiss vilka kan vara av intresse för branschens företag.

prEN 1650:2008//A1 Sterilisering av medicintekniska produkter – Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel

prEN ISO 24234 Dentala amalgam

ISO/DIS 14243-4 Implantat och biologisk säkerhet

prEN ISO 13940 Hälso- och sjukvårdsinformatik

prEN 1041:2008//A1 Medicintekniska kvalitetssystem

prEN ISO 13356 Tandvård – Implantat

prEN ISO 20857 Sterilisering av medicintekniska produkter – Torr värme

prEN ISO 22600-3 Hälso- och sjukvårdsinformatik

prEN ISO 22600-2 Hälso- och sjukvårdsinformatik

prEN ISO 22600-1 Hälso- och sjukvårdsinformatik

ISO/FDIS 21549-1:2013 Hälso- och sjukvårdsinformatik

prEN ISO 16635-2 Tandvård – Dental rubber dam technique

prEN ISO 18082:2012 Anestesi- och respiratorutrustning

prEN ISO 5359 Anestesi- och respiratorutrustnin

Som vanligt vill gärna SIS att du delar med dig av dina synpunkter och kunskaper. Men du måste betala! Priset varierar, normalt 400-500:-/standard. De lägsta priset som MedTechbloggen såg i listan var 1:-!

Nya idéer för akuten

måndag, januari 21st, 2013

Bra Danderyds Sjukhus!

Den 14 januari öppnades en ny separat hjärtakut på Danderyds sjukhus som med elva övervakningsplatser och två vårdteam, ledda av en hjärtspecialist, ökar patientsäkerheten och snabbar upp flödet. Ny lokal, fler platser och nytt arbetssätt ger snabbare och säkrare omhändertagande. Nu tar det bara 2-3 minuter för en patient att få träffa en hjärtspecialist!

Hjärtakuten Danderyds Sjukhus: 

•Hjärtakuten har öppet vardagar mellan kl 08.00 och 20.00. Övrig tid, när belastningen inte är så stor, tas patienterna om hand av hjärtläkare på den stora akutmottagningen.

•Patienter med misstänkta symtom slussas direkt till hjärtakuten och får träffa en hjärtspecialist.

•Hjärtakuten är bemannad av två vårdteam som består av en läkare, en sjuksköterska. En undersköterska går mellan vårdteamen. Sex specialister från hjärtkliniken alternerar med att leda arbetet på hjärtakuten.

•Den nyrenoverade 300 kvadratmeterstora hjärtakuten består av elva övervakningsplatser varav tre är i egna rum. Alla platserna har övervakningsmonitorer. Lokalen ligger i anslutning till den stora akutmottagningen.

•Runt 50 patienter med symtom på hjärtbesvär besöker akuten varje dag. Av dessa skickas ungefär hälften hem samma dag och resten läggs in för observation eller behandling.

•Larmpatienter, med pågående allvarliga tillstånd, kommer liksom tidigare att slussas direkt till PCI-lab eller HIA för omgående behandling. PCI-lab har för övrigt förlängt sina öppettider till dygnet runt efter årsskiftet.

Bäst av allt: Det var personalen som bestämde! •Ansvariga för utformningen av den nya lokalen var chefsjuksköterskan Carola Jonsson, sektionsansvarig sjuksköterska Maud Petersson och undersköterskan Camilla Johansson. Sektionsansvarig läkare från hjärtkliniken är Henrik Löfmark.

Foto: Danderyds sjukhus

 

 

Lex Maria

lördag, januari 19th, 2013

MedTechbloggen bjuder på ett alster av O.A:

Regementsläkaren envisas att behandla alla mannar, som anmälde sig som sjuka, som simulanter. En morgon kommer en sjukvårdare till läkaren och anmäler:

”Herr doktor, två av våra simulanter har dött i natt!”

Internrevision gör skillnad

fredag, januari 18th, 2013

MedTechbloggen höjer pekfingret, igen; jobba för att slippa behöva rapportera ”Säkerhetsmeddelanden till marknaden”! Det gör man lättast genom att ha rätt kompetens i företaget inom det medicintekniska regelverket och genom att ha ett strategiskt riskhanteringssystem i företaget. Genom tuffa internrevisioner finner ni brister innan kunden eller myndigheten rapporterar! Nedan hittar du den lista som Läkemedelsverket publicerat hittills i januari 2013. Det som förvånar är att i stort sett alla brister borde ha kunnat fångats upp i företagens kvalitetsledningssystem. Att behöva dra tillbaka produkter från marknaden är inte gratis för företaget!

Röntgensystem – Digital Diagnost – Philips Medizin Systeme GmbH

Patientövervakningssystem – Expression MR Patientövervakningssystem – Invivo Corporation

IVD-produkter – Olerup SSP HLA- typningskit DQB1-High – Olerup SSP AB

Engångsprodukter – Dubbelriktad gejdhylsa MOBICATH – Greatbatch Medical Inc.

IVD-produkter – CLINITEK Atlas positiv kontroll, Chek-Stix Combo Pak och Chek-Stix positiv kontroll – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

In vitro diagnostiska produkter – Elecsys Tyreoglobulin (Tg) – Roche Diagnostics GmbH

Engångsartiklar – ExoSeal Kärlförslutarenhet (VCD) – Cordis Corporation

Engångsartiklar – Z Hyalin Multipack, Z Hyalin Plus Multipack och Z Hyalcoat Multipack – Hyaltech Ltd

Röntgensystem – Brilliance CT Big Bore, Extended Brilliance Workspace (EBW), GEMINI LXL, GEMINI TF 16, GEMINI TF 64, GEMINI TF Big Bore – Philips Medical Systems Inc.

IVD-produkter – Liaison Biotrin Parvovirus B19 IgM – DiaSorin SpA

IVD-produkter – COBAS TaqMan MTB Test och SET CD-ROM CTM48 MTB QUAL v1 TDF v3.0 – Roche Molecular Systems

Hjälpmedel – E-walk – Decon Wheel AB

Infusionspumpar – Alaris GP Infusionssystem – CareFusion Switzerland 317 Sarl

Engångsprodukter, transfusion – Alteco LPS Adsorber – Alteco Medical AB

IVD-produkter – LIFECODES QuikScreen QS12G – Gen-Probe GTI Diagnostics, Inc.

Implantat, ortopedi – L2 poly liner för metallförstärkt glenoid, SMR axelsystem – LimaCorporate Orthopaedic Emotion

In vitro diagnostiska produkter – Laktatmembranenheter – Radiometer Medical ApS

Implantat, ej aktiva – Trilogy Acetabularsystemsskal utan hål – Zimmer Inc

Hjälpmedel, lyftar – FreeSpan Traverse och FreeSpan Ultra Twin Traverse – LIKO AB

IVD-produkter – LIFECODES PAK2-LE, LIFECODES PAK12, LIFECODES PAKPLUS och LIFECODES PAKAUTO – Gen-Probe GTI Diagnostics, Inc.

IVD-produkter – ACQUITY TQD, ACQUITY SQD, LCT Premier XE, Quattro Premier, Quattro Premier XE, Quattro micro, Xevo G2 Tof, Xevo TQ, Xevo TQD och ZQ 2000 – Waters Corporation

Instrument, ortopedi – Gångjärn för armbåge – Orthofix Srl

IVD-produkter – CYTO-STAT tetraCHROME – Beckman Coulter Inc

Instrument, ortopedi – Hansson Outer Introd. – Elos Medtech Timmersdala AB

IVD-produkter – IMMULITE/IMMULITE 1000 Insulin och IMMULITE 2000/2000 XPi Insulin – Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited

IVD-produkter – IMMULITE 2000/2000 XPi Erytropoietin och IMMULITE 2500 Erytropoietin – Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited

Engångsprodukter – Encore 26 Advantage Kit – Boston Scientific Corporation

Hjälpmedel – Rollator Futura 600 – Invacare Rea AB

Produktionsförändringar i Region Skåne

onsdag, januari 16th, 2013

I slutet på januari månad kommer Region Skånes vårdproduktionsutkott att fatta beslut om en flyttkarusell inom ett antal klinikeroch specialiteter. Femklövern i Skåne säger i ett pressmeddelande; ”Förändringarna består av förbättringar genom samlokaliseringar av olika verksamheter. Syftet med förändringarna varierar något från fall till fall men genomgående är fördelen att vården specialiseras ytterligare, att tillgängligheten ökar och att lokaler används smartare. Alla förändringsförslag har tagits fram ur ett medborgarperspektiv. En grundidé har varit att om vården förbättras och köerna kapas är det värt för patienten att förflytta sig inom Skåne för ingrepp som utförs sällan.”

  • Verksamheten på Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, förstärks med fler operationstillfällen, ytterligare hudläkarbesök och bråckoperationer.
  • Hässleholms lasarett blir ett ledplastikcentrum för hela Skåne.
  • Lasaretten i Trelleborg och Ystad samt Skånes Universitetssjukhus, SUS, tillförs planerade operationsåtgärder som i nuläget utförs i Landskrona.
  • Enligt ett inriktningsbeslut ska Landskrona lasarett bli ett nytt centrum för ögonsjukvård.
  • Fokusering och ledning av käkkirurgi  flyttas  till SUS från Kristianstad och Helsingborg medan specialistvård inom malign urologi lokaliseras till SUS och Helsingborg.
  • Den så kallade palliativa vården, vård i livets slutskede, får en gemensam organisation inom primärvården i hela Skåne

MedTechbloggen önskar och hoppas att Region Skåne har pesonalen med sig i detta beslut!