Antibiotikaresistens

Det är inte lätt att vara profet i sitt eget land. I Sverige pratar vi om sjukhusinfektioner och antibiotikaresistens. Men det är inte mycket som händer. Vi försöker minska användningen av antibiotika. Patientsäkerhet har blivit ett populärt ord att skapa konferenser kring. Likaså antibiotikaresistens.

Det svenska medicintekniska företaget Bactiguard: ”Hospital acquired infections are among the top causes of death in the developed countries behind cardio vascular disease, cancer and stroke. Catheter related infections account for a large proportion of healthcare associated infections (HAI) in patients using medical devices, such as central venous catheters (CVC), endotracheal tubes (ET tube or ETT) and urinary catheters (Foley catheters). These infections can lead to serious complications, causing patient suffering as well as increased mortality and healthcare costs. In addition, many of these infections are treated with antibiotics, which increase the risk of emergence and spread of multi-resistant bacteria. To address these problems, Bactiguard has during many years supplied hospitals all over the world with the BIP Foley catheter, a Foley catheter with Bactiguard® coating that reduces bacterial adhesion and colonization on the device and thereby significantly reducing the risk of infection. Bactiguard is now proud to introduce two new products with the unique Bactiguard® coating, the BIP Central Venous Catheter and BIP Endotracheal Tube.”

Företaget presenterar på Abu Dhabi Medical Congress sina två nya produkter, en ytbelagd CVC och en endotrakealtub. Den svenska Bactiguardtekniken hjälper sjukhus över hela världen för att minska infektioner. I Sverige är det hittills ett (1) landsting som har upphandlat Bactiguard katetrar.

Det är märkligt att man i Sverige ska ha så svårt att ta till sig nya innovationer! Vi har ju trots allt en Svensk Nationell InnovationsStrategi…

Foto: Bactiguard

Tags: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar till “Antibiotikaresistens”

  1. medtechinsider » Blog Archive » Medtech Week Recap: Sweden and Medtech Company Bactiguard to Help Iraq Improve its Healthcare System säger:

    […] Bactiguard sells its products to 20 countries, but adaption in Sweden has been slow, notes Medtechbloggen. Only one Swedish county council has bought catheters from Bactiguard so […]

Kommentera