Archive for februari, 2012

Karlstad – Solna

onsdag, februari 29th, 2012

MedTechbloggen noterar att vården blir effektivare. På Centralsjukhuset i Karlstad och på Karolinska i Solna.

I Karlstad är det Ortopedkliniken som styrs upp med lean. Som verktyg är leantänkandet mycket bra. Det sätt som det används i Karlstad är föredömligt. Man plockar ut en liten del i verksamheten och applicerar lean på den delen. Många vill göra allt på en gång, med fiasko som resultat.
Jannis Ioannidis, verksamhetschef på Ortopeden: ”Vi gav oss på läkarschemat som tidigare var en enormt krånglig process att få till. Vi lyckades till exempel inte uppnå jämn bemanning. Ojämnheterna gjorde det svårt att erbjuda patienterna bedömning inom rimlig tid och ledde till problem med arbetsmiljön.
Vi identifierade slöseriet och gjorde ett spindeldiagram som visade hur schemat åkte fram och tillbaka otroligt många gånger. Och det är klart, om många medarbetare ägnar tid åt att försöka påverka schemat, så tar det tid från patienterna. Det blev tydligt att vi slösade med våra resurser när vi gjorde schemat på det gamla sättet.”

Nu har man en liten grupp som tillsamman fixar fungerande scheman.

Tillgänglighetsarbetet i Solna har fått stora effekter i form av kortare köer på Karolinska Universitetssjukhuset. Köerna mer än halverades under 2011. Barnkirurgiska mottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har i stort sett fullt ut nått målet att klara vårdgarantin för nybesök. Kön till operation/behandling har minskat med två tredjedelar.
Kön till nybesök på barnkirurgen har minskat från 190 patienter i december 2010 till nära noll patienter i dagsläget. En förklaring är att rutinerna för remissbedömning har förbättrats. Målet är att en kompetent och engagerad bedömare dagligen handlägger inkommande remisser. Kliniken har också upparbetat ett samarbete med en privat vårdgivare dit patienter kan hänvisas direkt.
Viktigt i detta sammanhang har alltid varit att säkra att patienterna hamnar på rätt vårdnivå eller specialitet, inte att skyffla oönskade patienter till någon annan instans för att snygga till våra egna siffror, säger Johan Wallander, verksamhetschef vid barnkirurgen.
När det gäller patienter där barnkirurgen inte klarar vårdgarantin till operation/behandling har man kunnat minska denna kö till en tredjedel, från 215 patienter i januari 2011 till i dagsläget cirka 60 patienter (varav 24 bör räknas bort på grund av patientvald väntan). Detta har man lyckats med dels genom att utöka det mångåriga samarbetet och externa verksamheten vid Nacka Närsjukhus och dels genom att vissa utvalda patienter har hänvisats till operation inom den privata sektorn.

De effektivitetssatsningar som görs inom vården i Sverige ger resultat!

Hunan

tisdag, februari 28th, 2012

Efter att MedTechbloggen sett användning av handblåstorken på Hunans flygplats har vi infört handblåstorksförbud; toalettstädaren på flygplatsen rensade, med handskar, toalettstolen manuellt. När klart gick han till handblåstorken och torkade torrt sina latexhandskar. Inga mer kommentarer!

Berendsen: ”Den danska tidningen 24timer rapporterar om den nya sortens handblåstork som i allt större utsträckning syns på exempelvis restauranger, köpcentra och arbetsplatser, och som använder två kraftiga luftstrålar för att torka händerna. I samarbete med en dansk hygienexpert undersökte tidningen torkarna och om huruvida de är så hygieniska som utlovas, med hjälp av en masking som mäter mängden smuts och bakterier. Resultatet var tydligt: alla de sju undersökta maskinerna hade smutsiga ytor invändigt, och sex av dem var även synligt smutsiga på utsidan.

De invändiga ytorna är svåra att undvika att beröra då användaren sticker in händerna i maskinen. Hygienexperten säger att det är ett faktum att många inte tvättar händerna tillräckligt noggrant efter ett toalettbesök, vilket gör det ohygieniskt för efterkommande besökare som använder torken och vidrör ytorna. Dessutom virvlar bakterierna, däribland avföringsbakterier, runt i de starka luftströmmarna och går därför inte att undvika även om ytorna inte vidrörs. Han konstaterar att det är oklokt att erbjuda sina gäster en handtork i vilken det är nästintill omöjligt för användaren att undvika bakterier av olika slag.”

Karolinska flödar

tisdag, februari 21st, 2012

Karolinska blir ännu effektivare, ett bevis så gott som något att det finns lite att ta av!
Arbetet med att öka tillgängligheten på Karolinska Universitetssjukhuset har varit en framgång. Köerna mer än halverades under 2011. En av de kliniker som nått mycket goda resultat med så kallat flödesarbete är Ortopedkliniken som har minskat kön för nybesök drastiskt, både i Huddinge och Solna.

I januari 2011 väntade över 900 patienter på nybesök till Ortopedkliniken och av dem hade 650 väntat mer än 30 dagar, en del så länge som upp till ett halvår. I dag kan Ortopedkliniken ge vård inom 30 dagar till så gott som alla nya patienter, 98 procent. En dagsfärsk siffra visar att 212 patienter står i kö varav 3 har väntat mer än 30 dagar.
Detta kan jämföras med att det totalt i Stockholm i dagsläget är 5000 patienter som väntar på att få ett nybesök hos en ortoped. Mot den bakgrunden kan Ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset ge sina patienter en mycket hög tillgänglighet och i enlighet med vårdgarantin.
Kön till operation/behandling har minskat något under året. I dagsläget klarar Ortopedkliniken att ge 90 procent av de väntande patienterna operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar.

AstraZeneca samarbetar

måndag, februari 20th, 2012

AstraZeneca inleder samarbete med Chalmers. Man kan undra varför inte med GIBBS och Sahlgrenska Science Park?

Encubator AB har ingått ett nytt samarbetsavtal med AstraZeneca som innebär att man tar ansvar för affärsutvecklingen av en utav AstraZenecas affärsidéer. Idén kommer att utvecklas av Encubator tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship och kommer att drivas som ett innovationsprojekt med målsättningen att skapa ett nytt tillväxtbolag.
AstraZ ser detta som ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheterna att sprida de idéer som inte används internt men har potential att användas inom områden utanför AstraZenecas kärnverksamheter.

Samarbetet ligger mycket väl i linje med konklusionerna i rapporten ”Life Science i Västra Götaland – Möjligheter och Utmaningar”, som togs fram av fd statsminister Ingvar Carlsson under våren 2011 på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Encubator är en företagsinkubator som förverkligar idéer genom att kombinera avancerad entreprenörsutbildning med företagsinkubation i en modell som kallas Encubation. Idéerna kommer mestadels från såväl nationell som internationell industri och akademi. Under de senaste 15 åren har Encubator och Chalmers School of Entrepreneurship skapat ett stort antal nya företag.

Möjlighet inom medicinteknik

fredag, februari 17th, 2012

Ny spännande utbildning som ger jobb inom den medicintekniska branschen och övriga branscher inom life science.

Företagen inom området Life Science drivs framåt av ständigt ökad konkurrens och omfattande krav från myndigheter och användare. Därför är behoven av kvalitets- och processutveckling omfattande. Den nya, rent av unika utbildningen, förbereder studenten för arbete inom de expansiva områdena medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och läkemedel. Med den kommande 2-åriga utbildningen vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke kan du arbeta inom dessa branscher med ex.vis kvalitets- och processutveckling.
Du som söker utbildningen måste vara intresserad av att driva analys- och förbättringsarbete utgående från en förståelse för de omfattande krav som ställs på företag inom Life Science. Inom utbildningen kommer du att få grundläggande insikter i kemi, mikrobiologi, biomedicinsk analys, klinisk fysiologi och farmakologi, anatomi, sjukdomslära samt medicinteknik. Ditt arbete efter utbildningen kommer handla om att säkerställa och förbättra produkter som har en viktig roll inom hälso- och sjukvården. Det handlar bl.a om att förbättra möjligheterna att på ett effektivt och hållbart sätt nå ut med sina produkter på olika marknader. Det är en tuff utbildning som ger en kompetens som är efterfrågad hos branschen!
Mölnlyckeakademin: ”Ny antagning sker inför höstterminen 2012. Ansök senast 15 maj! Beräknad start är slutet av augusti.”

Utbildningen är en given möjlighet för företag som vill utveckla påläggskalvar i den egna organisationen!

Dental nanoteknik

torsdag, februari 16th, 2012

Accelerators dotterbolag AddBIO har utvecklat Zolidd, ett patenterat nanolager som frisätter bisfosfonat, ett benstärkande läkemedel, för ortopediska och dentala implantat.
En klinisk forskningsstudie som genomförts vid universitetssjukhuset i Linköping visar att dentala implantat som behandlats med bisfosfonat sitter bättre fast i benet.
Miljoner människor världen över har tandimplantat, dvs. titanskruvar insatta i käkbenet som fäste för konstgjorda tänder. När dessa sätts in händer ofta att patienten inte får tugga med implantatet under en lång tid, då benet som skruven sitter i inte håller för detta. Först efter flera månader har benet runt skruven läkt och blivit tillräckligt starkt för att patienten ska kunna återfå normal tuggfunktion.
”Resultaten från studien visar att lokal bisfosfonat ger ökad stabilitet, vilket innebär att man skulle kunna förkorta tiden till att återfå normal tuggfunktion och därmed minska lidandet för patienten”, säger professor Per Aspenberg, överläkare vid universitetssjukhuset i Linköping.

Zolidd är den första applikationen från en plattformsteknologi för lokal frisättning av läkemedel från implantat, framtagen av professor Per Aspenberg och professor Penti Tengvall vid Linköpings universitet. Ett nanometertunnt proteinskikt fästs på metallytan och bisfosfonat fästs på proteinet. När bisfosfonatet sedan frisätts från implantatytan uppnås en lokal effekt som ger ökad stabilitet. I den nu avslutade studien testades en prototyp av Zolidd för att frisätta bisfosfonat enligt denna metod. Sexton patienter fick vardera minst två implantat, ett vanligt och ett likadant som ytbehandlats enligt ovan. Efter 6 månader kunde man mäta att den behandlade skruven i 15 av de 16 patienterna satt avsevärt mycket bättre fast i benet.
”Detta är en oerhört viktig studie för AddBIO. Med stöd av dessa resultat är vi nu redo att ta nästa steg vad gäller kommersialisering av Zolidd”, säger Trine Vikinge, VD på AddBIO.
Studien har nu publicerats online i den ansedda vetenskapliga tidskriften BONE .
Ytterligare en klinisk studie med Zolidd pågår och utförs på patienter som genomgår knäledsdistraktion. Knästudien, som utförs vid sjukhuset i Hässleholm, ska visa om implantat med Zolidd får bättre fäste i smalbenet och knäleden än implantat utan denna beläggning.

Produktplacerad medicinteknik

tisdag, februari 14th, 2012

MedTechbloggen konstaterar att det inte bara är storföretag som produktplacerar i storfilmer!

ES Equipment – ett företag inom Sahlgrenska Science Park – blev för en tid sedan kontaktade av ett produktionsbolag i USA. Nu syns skärverktyget S-CUT i en räddningsscen i filmen ”The Girl With the Dragon Tattoo”, som baseras på Stieg Larssons ”Flickan som lekte med elden” och nu visas på amerikanska biografer. S-CUT uppmärksammades redan på premiärdagen och synligheten i filmen har redan lett fram till minst en ny order.

Å så lite reklam: ES Equipments unika skärverktyg används för att snabbt och säkert skära upp kläderna i olika akutsituationer, vilket exempelvis innebär att tiden till livsavgörande behandling kan förkortas. S-CUT används idag av ambulanspersonal, brandkår, polis, militär och inom offshore-industrin världen över. Den patenterade skärtekniken fungerar även på andra material än tyg, exempelvis rep, plastfilmer, olika fibervävar och skinn.

Mekanikfel, buggar, etiketteringsfel

onsdag, februari 8th, 2012

Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare (Reg. hos Läkemedelsverket)

Infusionspumpar – Sprutpump A600S – Codan Argus

Utrustning, radiologi – AXIOM Aristos FX Plus – Siemens

Utrustning, radiologi – Gemini TF 16 och Gemini TF 64 PET/CT – Philips Healthcare

Utrustning, radiologi – MultiDiagnost Eleva FD – Philips Healthcare

Dosplaneringssystem, radiologi – Varian Treatment – Varian Medical Systems

Instrument, kirurgi – Aquamantys 2.3 Bipolar Sealer – Salient Surgical Technologies

Nervstimulatorer, implantat – Eon, Eon Mini och Brio – St. Jude Medical

Instrument, kirurgi – Arbetsdelar för resektoskop – Olympus Winter & Ibe

Engångsprodukter, endovaskulär kirurgi – MitraClip-system – Abbott Vascular

Engångsprodukter, kirurgi – Anchorlok mjukvävnadsankare – Wright Medical Technology

IVD-Produkter – Synchron System(s) Multi Calibrator Diskette – Beckman Coulter

Engångsprodukter, thorax – Acrobat stabilisatorer och XPOSE positioneringsenheter – Maquet Cardiovascular

Nervstimulatorer, implantat – Eon Mini och Brio – St. Jude Medical

IVD-produkter – 8-stavskydd – QIAGEN

Utrustning, radiologi – SKYLight SPECT-system – Philips Healthcare

Svenska medicinteknikbolag kan rädda jobben

måndag, februari 6th, 2012

Idag återger MedTechbloggen en intressant debattartikel från Bactiguard.

”Under det senaste året har flera svenska företag bl.a. AstraZeneca i Lund, Becton Dickinson i Helsingborg, St Jude Medical och Carmel Pharma i Stockholm, beslutat att avveckla mer än 2000 arbetstillfällen i Sverige och flyttar forskning, utveckling och produktion framförallt till Kina, Indien och Mexico. Igår kom senaste beskedet från AstraZeneca – all forskning och utveckling skall avvecklas i Södertälje och flyttas till Boston – ytterligare 1000 anställda i Sverige mister sina jobb och den framstående medicinska forskningen tappar en avgörande samarbetspartner.

Verkligheten är att företagen inför varje forsknings- och utvecklingsprojekt frågar sig vilket land som erbjuder de bästa förutsättningarna vad gäller infrastruktur, kvalitet, acceptabla kostnader, tillgänglighet etc. och det är inte längre Sverige som kommer högst på listan.

Svenska medicinteknikbolag kan rädda jobben i Sverige men det krävs akuta åtgärder för att företag, med ett svenskt långsiktigt ägande, fortsatt ska kunna bedriva forskning och innovationsutveckling i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Därmed kan fler jobb skapas samtidigt som vården för Sveriges patienter kan förbättras och fler liv räddas. Idag flyr svenska innovationsföretag vårt land. Förändrade attityder och tydligare regelverk krävs för att möjliggöra för företagen att utveckla nya teknologier och produkter i Sverige. Det krävs kraftsamlingar på nationell, regional och lokal nivå för att Sverige fortsatt ska vara i frontlinjen för utveckling av bra forskning, en säker och effektiv vård samtidigt som tillväxten kan säkras.

Debattartiklar flödar och rapporter publiceras om vikten av samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Man är rörande överens. Det måste till en mer positiv attityd till entreprenörskap, ökat samarbete och större rörlighet mellan akademi, hälso- och sjukvård och företag för att stimulera nya innovationer och stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta skrivs i rapport efter rapport. Medan allt diskuterande och rapporterande pågår så kommer kalldusch efter kalldusch.

Storföretagen byter ägare och efter ett tag så ökar risken för att de lämnar Sverige. De små och nya läkemedelsföretagen har mer och mer blivit ”kuvöser” åt stora internationella läkemedelsbolag och kommer sannolikt aldrig att ha resurser att bli ett nytt AstraZeneca eller ett nytt Pharmacia.

Vi menar att det krävs ett långsiktigt och uthålligt ägande i innovativa tillväxtbolag för att kunna säkra jobben i Sverige. Flera sådana bolag finns i Sverige bl.a. inom den medicintekniska sektorn (t.ex. Getinge, Electa, Bactiguard etc.).

En ytterligare satsning på mindre och medelstora bolag kan bli den stora innovativa tillväxtsektorn. Det är kanske dags att lämna över stafettpinnen från läkemedel till medicin teknik för att Sverige skall kunna bibehålla sin ställning inom medicinsk och teknisk forskning.

Vi har en stor möjlighet att relativt snabbt skapa nya jobb och nya etableringen i Sverige genom att förbättra möjligheterna till samverkan mellan akademin, hälso- och sjukvården och de medicintekniska företagen.

Men det krävs kraftsamling för att gå från ord till handling för att vända trenden från utflyttning till att se möjligheterna i Sverige. Innovationerna skapas inte på kontor på Stureplan – de utvecklas i nära samverkan mellan företag, forskare och vårdanställda på vårdgolvet.

Vi menar att det finns positiva regionala och lokala initiativ som kan tjäna som goda förebilder för hur sådant ”rumsrent” samarbete kan utvecklas. Karolinska Universitetssjukhuset har skapat ”Innovationsplatsen” – en helt ny plattform i Huddinge som bas för samverkan mellan vård, akademi och företag. Här kan framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården mötas utvecklingen av nya användbara innovativa metoder, processer och produkter.

Runt innovationsplatsen växer nu upp ett viktigt kluster av helt nya företagsetableringar. Flera av dessa planerar att förlägga och utöka produktion, forskning och utveckling i direkt anslutning till sjukhuset. Det är just detta kluster som är bakgrunden till att Bactiguard beslutat att stanna i Sverige och förlägga både forskning- och utvecklingsverksamhet och produktionsverksamhet här. Bara genom samverkan mellan Innovationsplatsen och Bactiguard skapas 100-talet nya jobb. Både angränsande kommuner och fastighetsbolag är aktiva i arbetet med markanvisningar och vidareutveckling av företagsklustret – en regional utveckling, som efterlysts under decennier.

Samarbetet mellan Karolinska universitetssjukhuset och Bactiguard är ett första led i att inom Södra Stockholm (Flemingsbergsområdet) skapa en nod för företagsutveckling med fokus på medicinteknik i nära samarbete med vård och akademi med syftet att stärka tillväxt såväl inom regionen som i Sverige.

För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs:
•en mer positiv attityd till affärsidéer och risk i entreprenörskap för att väsentligt stärka Sveriges position och förbättra innovationsklimatet i vård och omsorg
•ett starkt och långsiktigt ägande i företagen. Ett tydligt ansvarsfullt ägande är det som kan ge kontinuitet i verksamheterna i Sverige
•ökat stöd till lokala och regionala initiativ till nya samverkansformer, tydligare regelsystem och stöd för upphandlingar särskilt s.k. innovationsupphandlingar
•underlätta företagens villkor att kommersialisera produkter och tjänster genom att möjliggöra test och utvärdering i samverkan med akademi och vård i Sverige
•ge universitetssjukhusen förutsättningar att vara katalysator i samspelet med akademi och företag för att öka samhällsnyttan av forskningsresultat, möta industrins behov och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft

Christian Kinch, VD Bactiguard,
Ewa Ställdal, Vice VD Bactiguard”

Karolinska Leanar

onsdag, februari 1st, 2012

Flera organisatoriska stuprör rivs på Karolinska!

Idag invigs Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Vi vet att smärta är ett stort problem ur folkhälsoperspektiv och det finns fortfarande stora luckor i kunskapen om smärta och smärtbehandling och ett stort behov av vård, forskning och utbildning inom området. Tre specialiserade enheter slås samman; sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling, sektionen för Neuropatisk smärta och sektionen för Tumör- och Traumarelaterad smärta har fått gemensamma lokaler och även samlats organisatoriskt inom ANOPIVA-kliniken. Detta ger en mer samlad resurs inom specialiserad smärtvård vid Karolinska Solna än någonsin tidigare.
Syftet med Smärtcentrum är att stärka möjligheten att vid Karolinska utveckla framtidens smärtvård. Gemensamma lokaler och organisatorisk tillhörighet ger ökad möjlighet att samverka. Vid Smärtcentrum bedrivs poliklinisk öppenvårdsmottagning och sektionen för Tumör och Trauma fungerar även som konsulter gentemot sjukhusets samtliga slutenvårdsavdelningar med framförallt patienter med cancerrelaterad smärta. Smärtcentrum på Karolinska Solna har nära samverkan med smärtavdelningen Karolinska Huddinge.

Samordning skapar effektivitet, bra!