Archive for september, 2011

Sista fredagen i september

fredag, september 30th, 2011

Då är det helg igen och tonårsföräldrar kommer att vara oroliga vad deras ungdomar sysslar med.
Vad kan då vara mer lämpligt än lite värmländsk klokskap ur häftet ”Litte mer å grônne på” av Gunnel och Kjell Swärd:

Dä ä fantasin som hôller föräldrera
te e sjuttonårs jäntonge vakne på natta.

MedTechbloggen önskar alla läsare en trevlig helg!
Enligt Expressen är Tyskvärmen på väg…

Kosmetika – Kina

torsdag, september 29th, 2011

MedTechbloggen bjuder på två aktuella notiser från den kinesiska läkemedelsmyndigheten:

”The State Food and Drug Administration (SFDA) recently issued a notice to further specify relevant requirements on record filing and change of authorized registration responsible agent in China for administrative licensing of imported cosmetics.”

”In order to further standardize the application of cosmetics administrative licensing, the State Food and Drug Administration (SFDA) recently issued a notice, which further specified relevant requirements on the items in the application documents.”

Krånglande journalsystem

onsdag, september 28th, 2011

Journalsystem inom vården som lägger av, är krångliga, inte är kompatibla etc hör vi om daglig dags.
Nu har några användare av Cambios journalsystem Cosmic bestämt sig för att tillsammans med tillverkaren komma tillrätta med alla brister.
Det är landstingen i Västmanland, Uppsala, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Jönköping och Värmland och vårdföretaget Capio som gör gemensam sak och sätter ner foten.
I dag finns stora skillnader i hur Cosmic används hos de åtta vårdorganisationerna, beroende på vilka moduler av systemet man använder och hur det är anpassat lokalt. De problem som flera har upplevt är förseningar samt bristande kvalitet i vissa projekt och leveranser från Cambio. För att identifiera och hitta lösningar på problemen har de gemensamt beställt en översyn av utvecklings- och leveransprocesserna.
Översynen pekar bland annat på brister vid utveckling av nya funktioner, behov av tydligt definierade roller och ansvar hos kunder och leverantör. Leverantörens tester av nya funktioner i systemet måste förbättras innan de nya funktionerna börjar användas i vården, för att säkerställa kvalitet och prestanda. MedTechbloggen vill påpeka att journalsystem är att ses som en medicinteknisk produkt och ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket. Punkt slut!

Det fördjupade samarbetet mellan kunderna innebär nu bland annat att ett gemensamt underhållsavtal har tagits fram. Sedan tidigare pågår också utvecklingen av nya, förbättrade moduler för läkemedelshantering och remisshantering. En utökad samverkan kring införandet av olika e-tjänster riktat till medborgare/patienter planeras också.

Fast track på Akuten

tisdag, september 27th, 2011

Sahlgrenska utnyttjar rätt kunskap och kompetens:

Med start den 3 oktober kommer ambulanssjuksköterskor att bedöma om medicinpatienter, som inte har livshotande symtom, är i behov av inskrivning. Behöver patienten skrivas in, meddelar ambulanspersonalen akutmottagningen som har en läkare redo att snabbt bedöma patienten vid ankomsten till sjukhuset. I de fall läkaren delar ambulanspersonalens uppfattning tar ambulanspersonalen med sig patienten upp på vårdavdelningen där patienten snabbt skrivs in.
– Det blir säkrare för patienten eftersom det minskar antalet överrapporteringar. Det blir inget informationsglapp och de slipper vänta på akutmottagningen. Vi anser att ambulanssjuksköterskor har kompetensen att bedöma patienten rätt, säger Carita Gelang, projektledare och vikarierande driftansvarig på Ambulansen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förhoppningen är att det ska ta max 30 minuter från det att ambulansen anländer med patienten till akutmottagningen, tills att patienten blivit inskriven och ambulansen åter är i drift.

Förutom kortare väntetid för patienterna kommer det även bli förbättringar för akutmottagningen, tror Daniel Johansson, projektledare och vårdenhetschef på akutmottagningen vid Östra sjukhuset.
– Utan de medicinpatienter som ligger länge på akuten kan vi använda våra resurser till dem som verkligen behöver vår hjälp. Det här arbetssättet blir en vinst för alla.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets två egna ambulanser och tio ambulanssjuksköterskor hos Falck deltar i projektet. Det är en utveckling av tidigare liknande projekt som genomförts, bland andra Åldersstigen för äldre patienter och Hjärnvägen för strokepatienter. Alla har genomförts med mycket goda resultat. Projektet håller på till 31 december och kommer sedan att utvärderas.

NMA rekommenderar…

tisdag, september 27th, 2011

MedTechbloggen vågar utmana NMA. Vi vet att NMA emellanåt rekommenderar andra kursgivares utbildningar. Det verkar nobelt, eller kanske är det rent av korkat. Vi får se längre fram vad NMA kan ha i kikarn.

Från NMAs hemsida plockar MedTechbloggen:
NMA Kunskapsnavet inom Life Science rekommenderar två intressanta utbildningar:

Preventias Immaterialrätt (IP) och marknadsövervakning (PMS)
den 11 oktober i Lomma
.
Föreläsare:
Ingela Stenberg och Anette Sjögren

Intertek Academy Medical Device Usability
Föreläsare: Nick Bradley
Anmälan: Uppge NMA under ”Hur hittade/fick du information om utbildningen?” i rutan ”Annat” längst ned i formuläret.

”Eftersom NMA är Kunskapsnavet inom Life Science så är det vår plikt att rekommendera andra bra utbildningar även om de inte är våra egna”, säger Bengt Wallman på NMA.

Influensa

måndag, september 26th, 2011

Att läkemedelsföretagen är konservativa har man ju alltid trott, med fokus på läkarnas behov. Men nu lever vi en ny tid där det gäller att ändra fokus och våga tänka nytt.
Det är något som Baxter har gjort och sett till ”patientens” behov; 1. Baxter har skapat en webbplats, influensavaccin.nu 2. du kan vaccinera dig på ICA när du ändå är där och shoppar! Den 1/10 kan du exempelvis vaccinera dig på Maxi ICA Stormarknad i Högsbo, Göteborg.

MedTechbloggen skulle vilja säga; brilljant!

Medical Device Adverse Event

måndag, september 26th, 2011

Ny guideline för medicintekniska produkter i Kina:

”In order to intensify the monitoring of medical device adverse event, the State Food and Drug Administration formulated the Guide for Medical Device Adverse Event Monitoring (interim) in accordance with the Requirements for Medical Device Adverse Event Monitoring and Re-evaluation (interim) and other relevant regulations. The Guide was issued recently.”

Kloka ord från Mangskog

fredag, september 23rd, 2011

Ur Urban Anderssons ”Om ja blûnner e stûnn”:

Dä ä i dag

En går gärne å töcker att allt går för fort
å tänker på allt som en inte ha gjort
En planerer å anker å veler
Men dä ä i dag som fûgglane speler

En blir gåenes å tvinn sä gruv sä å svi
Om en bare blir ledi ska en nock ligge i
En vimser å stresser å veler
men dä ä i dag som fûgglane speler

MedTechbloggen önskar en lagom helg!

Patientsäkerhet

onsdag, september 21st, 2011

Läkemedelverkets publicering av ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare” är bra. Den ger en transparens som kan vara nyttig både för vanligt folk och för företagen.
Från 1 juni i år fram till dagens datum har Läkemedelsverket lagt ut totalt 92 st rapporter från företag. De rör allt från stomiprodukter, implantat, röntgenutrustning till hjärt- lungmaskiner.
En förvånande stor andel är IVD-produkter, 24%. Någon kanske kan förklara vad anleningen kan vara. Ur patientsäkerhetssynpunkt är den typen av medicintekniska diagnosprodukter enormt viktigt att de är tillförlitliga.
MedTechbloggen listar nedan de produkter som IVD-företagen rapporterat under den aktuella perioden.

– Stratus CS Acute Care Troponin I (CTNI) TestPak – Siemens Healthcare Diagnostics
– Synchron Systems LX20 och UniCel DxC Systems – Beckman Coulter
– COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test – Roche Molecular Systems
– Hettich Rotanta 46 RSC robotcentrifuger – Andreas Hettich / Ortho-Clinical Diagnostics
– Sysmex CS-2100i och Sysmex CS-2000i – Sysmex/Siemens Healthcare Diagnostics
– Synchron LX20, LX20 PRO, LXi 725 Kliniska system – Beckman Coulter
– VITROS VALP reagens generation (GEN) 14 – Ortho-Clinical Diagnostics
– ID-DiaClon Anti-D – DiaMed
– Acquity TQD, SQD och 3100 masspektrometrar – Waters
– UniCel DxH 800 Coulter system för cellanalys – Beckman Coulter
– IMMAGE Immunochemistry Systems Rheumatoid Factor (RF) Reagent – Beckman Coulter
– Sysmex CS-2100i och Sysmex CS-2000i – Sysmex/Siemens Healthcare Diagnostics
– VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-test – bioMérieux
– BD FACS 7-Color Setup Beads – Becton Dickinson Biosciences
– ultraView Universal DAB Detection Kit- Ventana Medical Systems / Roche Diagnostics
– UniCel® DxHTM 800 Coulter® system för cellanalys – Beckman Coulter
– N Latex Free Light Chain (FLC) lambda – Siemens Healthcare Diagnostics
– Gamma-clone Anti-Leb (Murine Monoclonal) Blood Grouping Reagent – Immucor
– ADVIA-kemikalibratorn A1c – Siemens Healthcare Diagnostics
– Access system för immunanalys och UniCel DxI system för immunanalys – Beckman Coulter
– Thermo Scientific HM355S-3 – Microm International

Offentlig upphandling part VI

tisdag, september 20th, 2011

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/n/nordicme/www/blog/wp-includes/media.php on line 1345

Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling. För att ge mer information till upphandlare och beslutsfattare har Konkurrensverket tagit fram skriften Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling.
– Det är viktigt att de som ställer krav på till exempel miljöhänsyn eller sociala villkor också ser till konsekvenserna. Till exempel måste det finnas system för att kontrollera att kraven verkligen blir uppfyllda, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
– Det är också angeläget att analysera om motsvarande miljökrav, eller sociala krav, kan uppnås mer effektivt på annat sätt än via offentlig upphandling. Långtgående krav i samband med offentlig upphandling är inte alltid och automatiskt det bästa sättet att nå vissa politiska mål.
I skriften från Konkurrensverket ges information om aktuella lagregler, rättspraxis och hur olika beställarkrav kan utformas utan att bryta mot upphandlingsreglerna. En genomgång av aktuella rättsfall finns också.
Just nu pågår ett arbete att reformera EU:s regler för offentlig upphandling. Ett motsvarande arbete pågår också i Sverige.
– I det pågående reformarbetet måste det göras klart att ett uttalat syfte med regler för offentlig upphandling måste vara att skattebetalarna ska få bästa möjliga nytta för pengarna, säger Dan Sjöblom.

Skriften är självklart nyttig läsning även för företag som levererar till ”det offentliga”.

Foto: Christina Biesèrt