Archive for mars, 2011

Kvinnor kan

torsdag, mars 31st, 2011

MedTechbloggen ger sig in i genusdebatten:
För att uppmuntra de många kvinnorna i vården att ta chefsuppdrag och stimulera diskussionen om ledarskap i svensk sjukvård utlyser Dagens Medicin för andra gången priset Årets kvinnliga ledare. Förra årets vinnare var Karin Norlén, divisionschef för psykiatrin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Vinnaren eller vinnarna utses av en jury som tar ställning till olika kriterier för gott ledarskap, bland annat förmågan att utveckla medarbetare och verksamhet, att skapa och leda effektiva team och att inspirera och entusiasmera.
Nomineringstiden pågår fram till den 4 april 2011. Vem som helst har rätt att föreslå kandidater. Nomineringsformulär hittar du här.
Den 25 maj kommer pristagarna att presenteras på ett seminarium om kvinnors ledarskap på Wintervikens konferens i Stockholm.
Så utnyttja möjligheten att vara med och nominera.
För din info: Partners till nätverket Kvinnor leder vården är Apoteket Farmaci, AstraZeneca, Praktikertjänst och PwC. Bakom priset står dessutom Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Läkarförbundet, Sjukgymnastförbundet och Vårdförbundet.

Små MedTech-företag

onsdag, mars 30th, 2011

Känner du till namnen på de mindre, >11 anställda, företagen inom medicinteknik i Sverige? MedTechbloggen kategoriserar och listar några områden:

IVD
Lifeassays AB
Bactus AB
Cavidi AB
Maiia AB
Wieslab AB
Zafena AB
Athera Biotechnologies AB
Boule Diagnostics International AB
Servotek AB
Nordic Biomarker AB
Devyser AB
Biovator AB
A1M Pharma AB
Celoxio AB
Biovica International AB
Aprovix AB
Arocell AB
Alimenta Medical AB
Cytogenomics Sverige AB
Findout Diagnostic AB

Förbrukningsprodukter
Trollhätteplast AB
Gridline AB
Scanflex Medical AB
Nolabs AB
K48 Konsult AB
Bio-Hospital AB
Apriomed AB
Item Development AB
Pharma Systems Ps AB
Sanicare AB
Spago Imaging AB
Microbiotech/Se AB
Dignitana AB
Vivoline Medical AB
Ascendia Medtech AB
Quickels Systems AB
Optima Scandinavia AB
Ursus Medical AB
Quickcool AB
Eskilstuna Instrumentverkstad AB
Calmed AB
Höjmed Medical AB
Mercan AB
Cathprint AB
Entpro AB
SF-Kirurgia AB
Antrad Medical AB
CMC Contrast AB
Inoris Medical AB
Victrix AB
AB Nordic Medifield Service
Corisco AB
Actimed Plast AB
T A Contrast AB
Wennbergs Finmek AB
Cimatex AB
Mellby Medical AB

Röntgen
C-Rad Positioning AB
Oncolog Medical Qa AB
C-Rad Imaging AB
Krucom AB
Turon Medtech AB
RSA Biomedical AB
Breis & Co AB
Micropos Medical AB
Synthetic Mr AB
Spectracure AB
Bioresonator AB
Medfield Diagnostics AB
Scint-X AB
Hammercap AB
Beampoint AB

Hjälpmedel
Ortolab AB
Svan Care AB
Mabs Int AB
Kanmed AB
Handitek AB
B.I.M.A. Plastteknik AB
Synsupport Nordic Eye AB
Nyedal Utveckling AB
Swereco Rehab AB
Gewab AB
Handfast AB
Anatomica AB
Audiocare AB
Promedvi AB
Bioservo Technologies AB
Mastercare AB
Spina Medical AB
Elvings Otoplastik AB
Ago Innovator AB
Osseofon AB
Avanco AB
Exaudio AB
Gearwheel AB
Bestic AB
Cervrite AB
Jump & Joy AB

Som du ser ”fattas” några kategorier som ex.vis implantat. MedTechbloggen återkommer. Det är ju enkelt att kunna konstatera att det finns ”massor” av mycket små medicintekniska företag i landet. Hur får vi dessa att växa?

De små medicintekniska företagen missgynnas

tisdag, mars 29th, 2011

Konstaterande: Små och medelstora medicintekniska företag upplever stora svårigheter på EU-nivå!
EUCOMED har granskat:

”A survey among twelve national medical technology industry associations in Europe identified four significant barriers that confront SMEs at EU level in their strive for innovation. The barriers are related to consistent application of EU regulation, regulation inhibiting novel technology commercialisation, access to R&D funding programmes and access to distribution channels. Strengthening and developing EU policies that support innovation among SME’s is part of the ‘Europe 2020 Strategy’ and Eucomed, the European medical technology industry association, requests the European Commission to work together with the industry in removing these barriers and to jointly conduct a more comprehensive in-depth survey among medical technology SMEs to clarify and target their needs in detail.”

Stämmer?

MedTech-företag

tisdag, mars 29th, 2011

Känner du till namnen på de större, >50 anställda, företagen inom medicinteknik/bioteknik i Sverige? MedTechbloggen kategoriserar och listar några områden:

IVD
Phadia AB
Hemocue AB
Euro-Diagnostica AB
Cepheid AB
Allergon AB

Förbrukningsprodukter
Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Attends Healthcare AB
Mölnlycke Health Care AB
Cenova AB
Aritco Lift AB

Röntgen
Elekta AB
Sectra-Imtec AB
Gems Pet Systems AB
Unfors Instruments AB
Arcoma AB
GE Healthcare Sverige AB

Hjälpmedel
Permobil AB
Etac Sverige AB

MedTechbloggen återkommer med ytterligare namn på företag inom medicinteknikområdet lite längre fram i tiden.

(Hämtat ur Vinnovas rapport ”Life science companies in Sweden”)

Life Science

måndag, mars 28th, 2011

Vinnova har gjort en sammanställning av hur utvecklingen inom de svenska Life science-branscherna varit under åren 1997-2009. Man konstaterar att läkemedelsbranschen fortsatt har stor betydelse för svensk ekonomi och står, efter pappersbranschen, för störst svensk nettoexport.
Fortfarande finns det dock relativt få större life scienceföretag i Sverige, cirka 25 stora och 50 mellanstora. En jämförelse med Danmark visar att Sverige har färre större bolag.
De allra minsta life sciencebolagen har däremot ökat kraftigt i antal de senaste åren, problemet men de växer dåligt. Mellan 1997 och 2009 har antalet ”mikroföretag” ökat från 130 till 430 stycken.
Den svenska life sciencebranschen sysselsätter idag cirka 32 000 personer i 700 företag, eller 40 600 anställda om bolag inom marknadsföring och försäljning räknas in. AstraZeneca är klart dominerande med var fjärde anställd.
Varför lyckas Sverige så dåligt med att få de små företagen att växa? Varför försvinner de goda idéerna och de smarta produkterna inom life science utomlands?

Branschen vaknar

torsdag, mars 24th, 2011

MedTechbloggen har blivit glatt överraskad. Från att kanske har sett branschorganisationer som introverta och fria från transparens och med en förvaltande attityd, ser vi nu en ljusning. Möjligheterna att kommunicera med omvärlden har ju alltid funnits men man kanske inte sett det som en möjlighet till en bredare påverkan. Sen har det säkert varit lite status att umgås med höjdarna uppe på departementen fritt från insyn.
Men nu händer det grejer; branschorganisationen Swedish MedTech har klivit ut i de sociala medierna! Den förste som dök upp i MedTechbloggens twitterflöde var Carl Wadell tätt följd av vice VD Anders Wennerberg. Sen kom i stort sett hela Swedish MedTechs kansli ut i forumet, som Bahar Aldur och Anna Lefevre Skjöldebrand, själva VDn. Välkomna!
Just nu, 23 -24 mars pågår den stora Upphandlingskonferensen i Uppsala där Swedish MedtTech är medarrangör. Den innehåller många intressanta föredrag och presentationer från både näringsliv och ”det offentliga”. Konferensen kan följas på Twitter. Det är Anders Wennerberg, på Twitter @A_Wennerberg , som rapporterar under hashtaggen #upph2011.
Gå in på Twitter och följ honom, du får en hel del info som du kan gräva vidare i!
Känner du inte till Twitter rekommenderas http://www.kreafonboken.se/ 

Pitch

onsdag, mars 23rd, 2011

Det mest spännande kanske händer utanför Vitalis lokaler under mässan!

Det finns en mängd små, innovativa företag inom området eHälsa. Gemensamt är att de har tagit fram tjänster och produkter för en bättre vård och hälsa.

Kvällen den femte april anordnar iDoc24 och Sanocore AB eventet Avenue of Innovation för dessa spännande företag. Ungefär tio företag får chansen att pitcha sina lösningar under avslappnade former med mingel och nätverkande.

Efter presentationerna får publiken säga sitt. En omröstning kommer att utse de produkter eller tjänster som har störst chans att påverka och förbättra vården.

Avenue of Innovation går av stapeln i samband med IT i vården-mässan Vitalis i Göteborg. Eventet är helt fristående från mässan. Det tar plats den femte april klockan 19.00 och framåt på Restaurang ETT på Avenyn 1, långt från Svenska mässans hangarliknande lokaler.

De företag som presenterar sina idéer är:

Sanocore – Tävling/spel för att motverka stillasittande på arbetsplats
Seedoo.net – Marknadsplats röntgentjänster
Apoex.se – Apotek på nätet
23 Gears Web System – Patientsimulator för utbildning av läkare
Medicininstruktioner.se – Instruktionsfilmer för hur läkemedel ska användas
iDoc24 – Dermatologiupplysning via nätet och mobil
Health Solutions – Besluts- och patientstöd
Quality Pharma – Verktyg för läkemedelsgenomgångar

Man välkomnar alla som är intresserade av innovation inom vård och hälsa. Andra företag, media och investerare är varmt välkomna.

De nominerade är…

tisdag, mars 22nd, 2011

Försäkringsbolaget SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade 2009 SalusAnsvars Vårdpris. Detta för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Kandidater till 2011 års pris är:

Ingrid Wåhlin, avdelningschef Intensiven, Länssjukhuset, Kalmar.
Anders Modin, stf resultatområdeschef, avdelningschef, avd 2, Rättspsykiatri Västmanland, Sala.
Karin Eklund, röntgensjuksköterska, klinisk lärare, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Röntgen, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Juryns motiveringar:

Ingrid Wåhlin har målinriktat arbetat för att utveckla vården och förbättra för patienterna genom olika projekt, studier och forskning. För att öka kunskapen om hur medarbetarna kan stärka intensivvårdspatienten och anhöriga disputerade Ingrid Wåhlin på en avhandling som heter: The circle of strengh and power – Experiences of empowerment in intensive care . Efter disputationen har hon som avdelningschef förverkligat sin forskning och utvecklat en lärande organisation. Hon arbetar också i olika andra projekt och som forskningshandledare.

Anders Modin har som avdelningschef genomfört ett mycket väl genomtänkt och hållbart utvecklingsarbete för att säkerställa god vård inom rättspsykiatrin. Genom hans utveckling av modellen: kvalitativ arbetsledande och målstyrning, KAM, har enheten en effektivare metod att styra, leda och kvalitetssäkra arbetet. Han har skapat en vårdkultur som präglas av en tydlig vårdidé kring varje patient och tydliggjort det rättspsykiatriska uppdraget. Grundidén i utvecklingsarbetet var att identifiera potentialer hos medarbetarna, bejaka det som fungerar och ge alternativa lösningar.

Karin Eklund har som projektledare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, initierat och genomfört Sveriges första Mobila Röntgen i samarbete med 10 kommuner. Ett samarbete med många aktörer och över huvudmannagränser.
Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljö, istället för transport till sjukhuset. Vilket har utvärderats som mycket positivt. Även andra enheter som smittskydd i Malmö har fått hjälp med att screena hemlösa för TBC på ett härbärge.

Priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj på Norra Latin i Stockholm.

Toppen

måndag, mars 21st, 2011

Nu börjar det brännas om du vill nå toppen innan sommaren. NMAs utbildning Diplomerad RA startar den 12 april. Under totalt fyra dagar får du möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter under lättsamma men seriösa former. Kursen omfattar ”allt” du behöver kunna för att uppfattas som ett proffs inom medicinteknik och regulatory affairs.
Lärarna kommer att täcka in:
De grundläggande medicintekniska direktiven och svenska föreskrifter
Produktdesign
Kliniska prövningar
Biokompatibilitet
Riskhantering
Produktutveckling
Standarder
    ISO 13485, ISO 9001:2008, QSR
Kvalitetsledningssystem
Sammansatta produkter
Tillbehör
Användarens skyldigheter
Vigilance – Rapportering

Förutom all kunskap får du också nya vänner som du kommer att ha nytta av i ditt dagliga jobb.

Du anmäler dig lättast här! Vi ses!

Läkemedel Indien – Kina

söndag, mars 20th, 2011

 Från den kinesiska myndigheten SFDA har MedTechbloggen fått nedanstående pressrelease. Den indiska branschorganisationen IDMA har ca 720 st läkemedelsföretag som medlemmar.

”On the morning of March 16, 2011, Bian Zhenjia, Deputy Commissioner of the State Food and Drug Administration (SFDA), met the visiting Dr. Jaishankar S, Indian Ambassador to China, and Mr. N.R. Munjal, Vice Chairman of Indian Drug Manufacturers’ Association (IDMA), and their entourage. Both sides had a discussion on establishing bilateral cooperation and communication mechanism in the field of drug supervision and exchanged ideas on drug registration and regulation.”