Archive for december, 2009

Nya tag inför 2010

torsdag, december 31st, 2009

Det är klart att vi på MedTechbloggen blir glada, kanske rent av malliga, när det vi skriver uppmärksammas. Det spelar PR-chefen för OPIC-Group på när han skickar oss en sammanfattande artikel över årets upphandlingsevent, Upphandlingsgalan 2009. Du hittar artikeln här.
Artikelförfattaren skriver bla: ”Ett uttalat mål med Upphandlingsgalan är att lyfta fram offentlig upphandling och dess aktörer. De har inte alltid hög status i sina organisationer, vare sig på den köpande eller säljande sidan. Byråkratin som styr affärerna kan för många potentiella anbudsgivare verka som en grå, tråkig ogenomtränglig vägg.” MedTechbloggen håller med. Det är inte bra för samhällsutvecklingen att företag avstår från att delta i offentliga upphandlingar. Kan ett event som Upphandlingsgalan bidra till att öka statusen för upphandlare, både internt och externt, har eventet ett livskraftigt berättigande. Sverige behöver fler modiga, kreativa upphandlare!

Politikerstyrning av vården

onsdag, december 30th, 2009

MedTechbloggen har tidigare haft synpunkter på politikerstyrning. Nu är det dags igen. Enligt Sundsvalls Tidning har sjukhusdirektör Margareta Rödén och landstingsdirektören Sara Ekström fått sparken. Det är landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg (S) som inte vill att personalen inom sjukhuset ska få insyn i och ha synpunkter på det pågående omställningsprojektet. Sjukhusdirektören avpoletterade ett par konsulter från ManTec AB. Politikerna och sjukhusledningen har olika filosofi om hur en stor omställningsprocess ska gå till. Sjukhusledningen tycker att det är viktigt att ett omställningsarbete sker så långt ut i verksamheten som möjligt. Det tycker tydlingen inte politikerna i Västernorrlands läns landsting. Konstigt!
MedTechbloggen lånar en kommentar till uppgifterna från ”Arg landstingsarbetare”:

”Det som är ännu sorgligare, är att denna konsultfirma sannolikt inte är billig att anlita, tar inte hänsyn till människors idéer, samma människor som sedan ska tvingas att arbeta i den nya ”slimmade” strukturen. De personer som faktiskt fattat att det enda vettiga förändringsarbetet är den som involverar personalen, får nu alltså kicken av en harig byråkrat som har direktiv själv ovanifrån. ”Business as usual” med andra ord. Fy fan…”

Skåne stärker greppet

måndag, december 28th, 2009

Regeringen har beslutat att ge ett bidrag på 1,5 miljoner kronor till Öresunds Entreprenörskapsakademi. Entreprenörskapsutbildningarna syftar till stimulera nyföretagande bland unga akademiker i Öresundsregionen.

– Vi behöver fler företag i regionen och det kan vi få om vi tar tillvara kreativiteten hos studenterna i Öresund, säger den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson.

Satsningen är inriktad på att vidga utbildningarna i samhällsentreprenörskap inom förvaltning, enskilda organisationer eller konstnärlig verksamhet. Den omfattar även utveckling av kurser i intraentreprenörskap inom existerande företag och organisationer.

Öresunds Entreprenörskapsakademi bildades 2006 som en särskild organisation under Öresundsuniversitetet, som är ett svenskt-danskt samarbete som omfattar 12 universitet med totalt 150 000 studenter

NIOM byter huvudman

fredag, december 25th, 2009

NIOM lämnar det nordiska ministerrådet och blir en Nordic Co-operative Body.
Pressrelease från NIOM:
”On 1st January 2010 NIOM’s status will change from a Nordic Institute to a Nordic Co-operative Body. This means that ownership of NIOM is transferred from the Nordic Council of Ministers to UniRand a.s. (an arm of the University of Oslo) and the Norwegian Ministry of Health and Care Services to create a proprietary company, Nordisk Institutt for Odontologisk Materialer AS (NIOM AS). NIOM AS will continue the work of NIOM with the same staff and professional services. The Nordic co-operation will be maintained through a contract for financial support from the NMR, and the Nordic countries will continue to be represented on the Board of NIOM AS.”

MedTechbloggen önskar NIOM lycka till!

NIOM står för Nordiska institutet för odontologiska material och har till uppgift att arbeta för att medicintekniska produkter, som används inom tandvården i Norden, uppfyller de hälsomässiga och tekniska krav som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom området.

MedTechbloggen önskar God Jul!

torsdag, december 24th, 2009

Framtiden – Medicinteknik – Bactiguard

onsdag, december 23rd, 2009

Medlemmen i NMA Nätverk, Bactiguard, satsar stort i Sverige. Mycket positivt! 150 nya jobb kommer att skapas i Eslöv, Skåne.
”Idag, 23/12, har en överenskommelse träffats mellan Eslövs kommun och Bactiguard AB. En fullt utbyggd verksamhet i Eslöv innebär upp till 150 nyanställningar och uppförandet av en ny produktionsanläggning vid Östra vägen-Harjagersvägen i Eslöv.
Överenskommelsen visar på en ny modell för innovativa näringslivsprocesser, som innebär ökade välfärdstjänster för medborgarna, ökad tillväxt och mångfald i regionen och kommunen samt ökad värdegrund och förstärkt varumärke ”Made in Sweden” för företag/industri.
– När företagsnedläggningar och företagsutflyttningar ökar i Sverige gör vi tvärtom och flyttar hem produktion och nyanställer personal och det i samverkan med Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkestekniska högskoleutbildningen, säger Ewa Ställdal, VD för Bactiguard Technology.
– Det här är ett tillfälle för Eslöv som vi har väntat på i många år, säger kommunalrådet Cecilia Lind (S). Vi vet att vårt läge är perfekt och nu vet också andra det. Vi har närhet till universitet och en stor arbetsmarknad, fantastiska kommunikationer och välutbildad arbetskraft. Det känns väldigt bra att få hit företaget.”
Bactiguard kommer att bygga en ny modern produktionsanläggning i Eslöv. Man räknar med att Region Skåne och dess olika aktörer kommer att bli viktiga samverkanspartners i det kommande arbetet, som måste bedrivas i nära samverkan med forskning- och utvecklingsenheter.

Det är bara att gratulera Eslövs kommun och Region Skåne som tydligen kan hantera näringslivsfrågor! MedTechbloggen undrar hur VG-regionen och Mölndal Stad marknadsför sig för att dra till sig nyetableringar?

Julestress

tisdag, december 22nd, 2009

Här kommer en uppmaning från Syster Florence i Aneby:

”Varför inte strunta i julens alla krav,
låt ”julefrid” betyda en chans att koppla av.

Så varför stå och slava, vid spisen hela dan?
den färdigkokta skinkan, den fixar Mamma Scan

Och inte bryr sig tomten,om dammet under granen
och krävs det tusen prylar, i julklappar till barnen?

Nej,minns vad som är viktigt och strunta i det andra
Tänd många ljus i mörkret och bry er om varandra”

Hälsoekonomi

tisdag, december 22nd, 2009

I en ännu inte publicerad studie visar forskare från CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi) i Linköping att landstingen inför nya styrformer för läkemedelsanvändningen. Det sker en ökad decentralisering av kostnadsansvaret. Utan att vi här går in på studiens upplägg kan vi visa på de slutsatsersom studien mynnar ut i:
”*Decentraliseringsgraden i landstingen har ökat. Fler landsting hade ett kostnadsansvar på klinik- och vårdcentralsnivå år 2008.
*Antalet landsting med integrerad hälso- och sjukvårdsbudget har ökat.
*Oavsett om landstingen hade en separat läkemedelsbudget eller en integrerad hälso- sjukvårdsbudget var det vanligast att under- och överskott i budgeten på lokal nivå hanterades inom den totala budgetramen för hälso- och sjukvård.
* Landstingen ansåg att IT-baserat förskrivarstöd vid sjukhus, läkemedelskommittens rekommendationslista samt producentobunden information var de tre viktigaste förskrivarstöden.

Studien kommer att publiceras under januari 2010.

Ett par intressanta resultat var att bla att producentobunden läkemedelsinformation sågs som ett av de viktigaste förskrivarstöden. Ett annat var att ett annars bra incitament inte utnyttjades; överskott i den lokala budgeten gick tillbaka in i det centrala svarta hålet.

Kemikalier

måndag, december 21st, 2009

En svensk myndighet som är duktig på att informera oss vanliga medborgare är Kemikalieinspektionen. Vill man ligga i framkant och hålla sig uppdaterad prenumererar man på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev. De skapar också en stor mängd informationsbroschyrer inom sitt svåra område. Den senaste är ett faktablad för nedströmsanvändare. Förmodar att nedström och uppström är dåliga översättningar från engelskan. För kemikaliehanterare ute i landet har dessa två ord skapat mycket frustration. Ur faktabladet för/om nedströmsanvändare: ”I vissa fall ska nedströmsanvändare göra en kemikaliesäkerhetsrapport. När tillverkare och importörer registrerar sina kemiska ämnen hos ECHA ska de bifoga en kemikaliesäkerhetsrapport med tillhörande exponeringscenarier. Det gäller om mängden av ämnet som tillverkas eller importeras är minst tio ton per år. I särskilda fall ska nedströmsanvändaren utarbeta en sådan rapport (se artiklarna 37 och 38 i Reach-förordningen.) // Om en nedströmsanvändare behöver ett ämne för
sin verksamhet som inte finns i ECHA:s förteckning över förhandsregistrerade ämnen, kan
nedströmsanvändaren göra något av följande:
• Kontakta ECHA för att få veta om ämnet redan är registrerat eller få hjälp med att hitta en möjlig registrant.
• Börja tillverka eller importera ämnet själv. Om nedströmsanvändaren väljer att göra det blir han/hon skyldig att själv registrera ämnet hos ECHA.”

En annan viktig sak att tänka på för tillverkare av produkter: ”Nedströmsanvändare som tillverkar varor ska lämna information till sina kunder om varan innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen. En konsument har rätt att på begäran få samma information inom 45 dagar.”

Det är mycket att hålla reda på! Det finns många fallgropar.
Det finns dock digitala kemikaliehanteringssystem som klarar att hålla reda på alla nya regler och krav. Ett bra sådant är KemRisk.

Foto: Vårdcentralen. Julfest?

Fôlkprat

fredag, december 18th, 2009

Så här på fredagseftermiddagen och mot slutet av Klimatmötet kan det vara lämpligt med en miljödikt. Den är lånad från Värmland och författad av Stig Berg. Håll till godo!

Ôm dä skull råk
komme nôen
ifrå e annan väl

å se den här jola

så ger ja mej
sjöttan på
att di trodd
att dä va bilera
sôm va fôlk

å bestämd
övver ôss

Ha en trevlig helg!