Archive for juni, 2009

Nomineringarna klara

tisdag, juni 30th, 2009

Nu börjar det dra ihop sig. Till GNET-priset finns nu 5 nominerade!
De nominerade är:
1 Marianne Babra
2 Magnus Nordkvist
3 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland
4 Maria Lärka
5 Vägverket Färjerederiet

GNET-priset delas ut till en person eller organisation som genom idogt gnetande minskat kostnaderna för skattebetalarna, lokalt eller nationellt, på ett sätt som kan fungera som föredöme för andra som förvaltar skattemedel.
Priset delas ut den 2 juli i Visby på ett seminarium med titeln ”Så går kommuner och landsting stärkta ur krisen”.

Deltag i MedTechbloggens tävling! Den som först den 2/7, via mail, Twitter @medtechbloggen el med kommentar till detta inlägg, meddelar vem som fått årets GNET-pris kommer att belönas med ett eget pris av MedTechbloggen.
Domaren räknar enbart hela sekunder. Domarens utslag är utan pardon!

Inbyggt hjärta

måndag, juni 29th, 2009

För ett par veckor sedan fick en patient i New Brunswick, USA ett komplett artificiellt hjärta som implantat. Det är det medicintekniska företaget Abiomed som utvecklat hjärtat AbioCor. Det var en äldre gentleman som fick hjärtat inopererat vid Robert Wood Johnson University Hospital. Operatör var Mark Anderson med assistans av Juan Plate.
Patienten har nu hela ”paketet” inklusive energiförsörjning helt inne i kroppen. Det är en fantastisk konstruktion. Visst har väl Sverige varit världsledare inom detta område? Pacemakern, Viking Björk med mekaniska hjärtklaffar och världens första hjärt-lungmaskin. Hur kommer det sig att vi inte ligger i elitserien längre?

PUMA

söndag, juni 28th, 2009

Det är inte bara Uddevallaregionen som kommit på att det finns massor av kreativitet i vården. I Jönköping har P.U.M.A. verkat ett antal år. ProduktUtveckling med Medicinsk Anknytning. Det startade för några år sedan som ett tidsbegränsat projekt. Efter ett par lyckade utvecklingsprojekt och en positiv utvärdering fick man fortsatt förtroende. P.U.M.A. står nu på egna ben och stöttas av Jönköpings läns landsting och ALMI. Drivande från dag ett har Helen Ljunggren varit. Det är ett förhållandevis stort antal idéer och produkter som processats genom P.U.M.A. Lite stolt kan MedTechbloggen informera att P.U.M.A. är en av NMAs kunder.

Här kan medicintekniska företag hitta idéer och produkter som passar in i företagets produktportfölj!

Försiktighetsprincipen

lördag, juni 27th, 2009

Jag har full förståelse för att någon av våra bekanta inte vill använda tändvätska för att få fart på grillen. Det är ju förenat med risker. Men det finns ju även andra risker, det kan vara att man har så liten glöd att kycklingen inte blir genomgrillad. Då kan man råka ut för matförgiftning. Det är inte roligt även om man har läkare i huset. Dock har jag lite svårt att förstå att det ska behöva regna för att det ska kännas säkert. Då framkommer en ny risk, gnistor kan hoppa upp på paraplyet. Består väven av polyamid kan lätt en gnista få fäste. I värsta fall smälter amiden och grillmaster blir insvept i ett plasthölje. Med ytterst stor risk för kvävning. Vid dessa tillfällen rekommenderas att man har en S-CUT 06-501 till hands.

Det känns långt till hösten…

fredag, juni 26th, 2009

Nu har det gått en vecka igen sen förra fredagen. NMA har spikat höstens öppna kursprogram. Vi har bjudit in till ett antal kursdagar. Den populära NMA Diplomerad RA är uppdaterad med det senaste. Många har rest frågor om vad det ”nya” medicintekniska regelverket innebär för deras verksamhet. Kliniska prövningar? Hur kommer Läkemedelsverkets nya tolkning av reglerna för medicintekniska produkter som innehåller mjukvara att påverka branschen? Utslagningar av företag som inte lever upp till kraven?

NMA erbjuder självklart kvalificerade skräddarsydda utbildningar. En av de stora fördelarna med de skräddarsydda/interna utbildningar, säger våra kunder, är att man enkelt samlar stora delar av företaget, i vissa fall hela. Företagsledningen kan vara med och diskutera de övergripande medicintekniska frågeställningarna. Experterna får gnugga sina geniknölar under fokuserade workshops. När NMA lämnar företaget pratar hela företaget samma språk. I många fall har vi skapat en ökad förståelse och ödmjukhet inför de olika arbetsuppgifter som finns i en organisation. Det känns alltid lika kul.
För er som går på ledighet: Ha en riktig skön semester!

Absolut Rent

torsdag, juni 25th, 2009

Patientsäkerhet, ”sjukhussjukan”, hygienindikator; det är saker som, bland annat, diskuteras här på MedTechbloggen. Nu har jag hittat en bloggkollega Renrumsbloggen som skriver om valideringsbar personlig hygien och mycket annat. Det är Matts Ramstorp och medarbetare som driver företaget RentFoRum AB i Malmö där Renrumsbloggen hör hemma. Man ger också ut branschtidningen Absolut Rent. Nyligen kom juninumret ut. Det är det sista. Så spara den, kan bli värd mycket om några år… Nästa utgåva kommer inte att ha med Absolut i namnet, konstigt eftersom Absolut är så starkt förknippat med Skåne.

Medicinska informationssystem

onsdag, juni 24th, 2009

Under en längre tid har MedTechbloggen följt olika turer om vad som händer inom det digitala området inom den svenska vårdapparaten. Det händer mycket. På Vitalis som ”är Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg” försöker tillverkarna överglänsa varandra och visar upp apparater med eller utan sladdar, blinkande lampor och imponerande vetenskapliga grafer. ”Såna ska vi ha” utbrister specialistläkarna och lägger beställningar.
På upptaktsmötet MedTech.nu i Uddevalla berättade Ulf P Green att vid en normal operation kan läkaren behöva logga in på 5 olika datasystem för att kunna fullfölja ingreppet. Otroligt! Det är således ett virrvarr av system ute i vården som inte kan prata med varandra.

Det känns mycket bra att Läkemedelverket och branschen har kommit fram till en gemensam syn på säkerhetskraven för medicinska informationssystem. Det innebär att mjukvara i medicinteknik i de flesta fall klassas som medicinteknisk produkt i enlighet med gällande EU-direktiv och landets lagstiftning. Mjukvaran ska då uppfylla de väsentliga kraven i direktiven inklusive riktiga riskhanteringsprocesser.

Eftersom det ”nya” kommer att ställa till vissa bekymmer hos både kravställare, upphandlare och tillverkare, erbjuder NMA som första svenska kursanordnare en utbildningsdag om Medicinteknik och Mjukvara den 24/9 i Göteborg. NMA räknar med ett hårt tryck på anmälningarna så komihåg att anmäla dig redan nu innan du går på semester!

SP goes Medtech

tisdag, juni 23rd, 2009

Sveriges Tekniska Forskingsinstitut, SP, gör en omfattande satsning inom medicinteknik. Man söker just nu forskare och doktorander inom området.
Inom fem år ska SP-koncernen vara det ledande forskningsinstitutet i Sverige inom medicinsk materialteknik.

SP kommer att bedriva behovsdriven forskning och erbjuda olika tjänster som ska täcka allt från ursprungsidé till marknadsintroduktion. SP vill arbeta i nära kontakt med industri, universitet och högskolor. I dagsläget deltar man bland annat i VINN Excellence-centrumen BIOMATCELL och SUMO Biomaterials, samt i Europeiska projekt inom området.

Jag undrar om det finns kopplingar till MedTech West-satsningen?  Frågan är om inte SwereaKIMAB har ett rejält försprång just nu. Det är roligt att det är så många som plötsligt har upptäckt Medtechbranschen. Välkomna i gänget!

FDA – Medicinteknik

måndag, juni 22nd, 2009

En av anledningarna till att FDA fått krav på sig att bli noggrannare vid registrering av medicintekniska produkter är ”förfalskade” resultat från kliniska prövningar. Ett av världens största medicinteknikföretag, Medtronic, har betalat en läkare som kanske tagit lite lätt på det vetenskapliga i sina publikationer. Läkaren, Timothy Kuklo, arvoderades av Medtronic med 850000$ fram till maj i år. Förutom att publicera ifrågasatta resultat från sina studier med Medtronics produkter undervisade han också andra läkare i användandet av Medtronics olika system. Från 2006 har han också fungerat som konsult inom produktutveckling åt Medtronic.
Medtronic har beslutat att redovisa sina ställningstaganden i den sorglustiga historien. Men det som hänt gör att förtroendet för medicintekniska företag just nu är lågt i USA. Och de som vill ha ökad mynighetsövervakning har fått vatten på sin kvarn.

FDA ställer ökade krav på medicinteknik

söndag, juni 21st, 2009

FDAs sätt att sköta sina åtaganden har diskuterats på högsta nivå i USA. Vid senatsförhör i slutet på förra veckan diskuterades om det behövdes fler lagar och/eller hårdare ledning av FDA. Man säger sig kunna konstatera att godkännandesystemet för medicintekniska produkter är undermåligt. Produkter som inte är säkra släpps ut på den amerikanska marknaden. Det finns svagheter i förgranskning av medicintekniska produkter liksom vid uppföljningen av hur produkter fungerar när de väl finns på marknaden.
En av anledningarna till att ”hearingen” genomfördes just nu är att det varit ett antal spektakulära ”recalls” under våren. Man har bla dragit tillbaka pacemakers som varit felkonstruerade. Kardiologen William Maisel utryckte sig: ”Additional consumer safeguards are needed. Only by demanding more thorough, scientific device evaluations can the FDA hope to reestablish consumer confidence in its ability to protect the public’s health.”
Jag är övertygad om att med den nya FDA-ledningen kommer FDA att kräva betydligt mer vetenskaplig dokumentation inför ett godkännande av nya medicintekniska produkter. Detta för att öka patientsäkerheten. För många av oss kan det upplevas som en ökad byråkrati och en tillbakagång till det ”tuffa” FDA med sina marinkårsoldater som inspektörer.