Archive for april, 2009

Pengar över Chalmers

torsdag, april 30th, 2009

Statliga Vinnova sprider allmosor, just nu 208 miljoner kronor. Det är inom ”Innovationer för framtidens hälsa” som man finansierar svensk livsvetenskaplig forskning och innovation som svarar mot framtidens behov av nya produkter, tjänster och processer för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom. Utgångspunkten är de behov som kan finnas inom hälsoområdet inom 10-15 år. Chalmers får några av miljonerna. Det är Fredrik Höök som tittar på ”nästa generation mätinstrument för snabb medicinsk diagnostik och kostnadseffektiv läkemedelsscreening” och Bo Håkansson som jobbar med en ”ny implanterbar hörapparat”. Tillsammans får Fredrik och Bo ca 17 miljoner kr. Jobba på, jag börjar höra lite dåligt!

Modiga och visionära ledare inom Life Science?

torsdag, april 30th, 2009

Gästbloggare Stephan Philipson följer upp sitt tidigare blogginlägg:

I går var jag på en intressant föreläsning av Pär Ström en av Sveriges mest anlitade föreläsare i ämnet digital media. Utan tvekan är ämnet högaktuellt och prioriterat av de flesta företag oavsett bransch.

Teknisk utveckling har gjort det möjligt att kommunicera ut sitt marknadsbudskap effektivt till en anpassad kostnad. Men det verkar som om teknikutvecklingen har gått snabbare än vad företagen har kunnat anpassa sin verksamhet till. Många företag har under en lång tid byggt upp sin marknadskommunikation och verksamhet enligt gammal hederlig Kotler-anda. Tyvärr finns det inget kapitel i Kotlers bok som handlar om social media och de drivkrafter som finns där.

För att företag i Sverige skall kunna ta till vara alla de drivkrafter som finns i Facebook, Bloggar, Twitter och YouTube måste även organisationerna ändras. Insikten att makten förskjutits från företagen till konsumenten är smärtsam men nödvändig att ta till sig.

Det räcker inte att företagen förlitar sig på några enstaka eldsjälars brinnande iver och insikt om ofrånkomlig förvandlingen. Från företagsdriven marknadsutveckling till konsumentdriven. Chefer måste även våga släppa kontrollen över medarbetare. De måste våga göra fel och prova nya marknadsstrategier. Det är inte farligt att inte alltid göra rätt. Men det kräver mod och visionär förmåga vilket inte alltid är en självklar kombination i dagens företag.

Foto: Bengt W, NMA. Pär Ström och Stephan Philipson.

Vårdköer – Tomma OP-salar

onsdag, april 29th, 2009

Jag borde vara luttrad men jag kan ändå inte låta bli att förvånas. Östergötlands läns landsting har långa köer till operation, således som en normal offenlig organisation ska ha enligt administratörernas egna teorier. Med tanke på att man håller på med ombyggnad vid Universitetssjukhuset i Linköping blir köerna lite extra långa men det kan ju ursäktas av att några OP-salar är stängda. Vid det landstingsägda Lasarettet i Motala finns det inte några köer. Tvärt emot, operationssalarna står tomma långa tider. Personalen försöker förmå ledningen i Östergötlands läns landsting att skicka patienter till Motala. Men icke, hellre verkar man vilja behålla de långa köerna till Universitetssjukhuset i Linköping. Och låta patienterna lida. Det här innebär i sin tur att personaltillgången för stor i Motala, totalt har man cirka sju heltidstjänster för mycket. Och lediga salar! ”Det är slöseri med skattepengar att låta operationssalarna stå tomma,” säger narkossköterska Hillevi Gruber.
Det är slöseri med pengar men fraförallt med kvalificerad kompetens. Det är en nonchalans mot de patienter som stillatigande lider i Östergötlands läns landstings vårdköer!

Analog kommunikation

tisdag, april 28th, 2009

Dagens Gästbloggare; Stephan Philipson, SPMU:


Jag har vid olika tillfällen lyssnat på presentationer om social media. Senast var det vid MIG – Marknadsföreningen i Göteborgs möte 24 april. Alla föreläsare och medverkande var eniga om den stora och ännu inte utnyttjade marknaden detta innebär för våra affärsrörelser i Sverige.

Trots all publicitet kring YouTube, Bloggar, Twitter med mera verkar det som om företagen saknar en mediestrategi . Jag menar inte att man inte lägger resurser på marknadsföring och annan analog kommunikation. Tvärt om är det stora satsningar och många kronor som plöjs ner i denna kommunikationsfåra. Frågan är bara hur rikligt man skördar av det man sått. Analoga skördar ser ut att bli magra i jämförelse med effekterna av digitalt utsådda frön.

Utan tvekan är det så att i vårt nya kommunikationslandskap är skördarna mycket större när man odlar enligt digitala principer.

Min fundering är om de analoga värderingarna alltjämnt präglar företagens syn på kommunikation externt och internt inom affärsvärlden. Om så är fallet sätter man onödiga hinder i vägen för de verktyg som är nödvändigt i ett öppen och genomskinlig konversationsmarknadsföring.

Tidigare blogginlägg av Stephan hittar du här och här.

Bio/Medicinteknik

tisdag, april 28th, 2009

Medlemsföretagen i branschföreningen SwedenBio har nominerat 5 st kandidater till life science-utmärkelsen SwedenBio Award 2009. De nominerade är:
Bactiguard
för sin offensiva affärsutveckling och marknadsföring till en internationell vårdsektor som resulterat i en snabb och framgångsrik marknadsetablering.
Biotage
för sin ”turn-around” och starka utveckling med internationell tillväxt och bibehållen bas och huvudkontor i Sverige.
Biovitrum
för sin modiga och genomgripande förändring som lyfter fram svensk bioteknik och bygger ett svenskbaserat globalt specialistläkemedelsbolag.
Cellavision
för ett innovativt analysverktyg för effektivare rutinanalys i sjukhus och kommersiella laboratorier och ett uthålligt arbete som resulterat i väsentliga försäljningsframgångar på världens största marknader; USA och Japan.
Phadia
som under 2008 skördat stora marknadsframgångar bland annat i USA och sätter svensk medicinsk diagnosteknik på världskartan.
I år delas priset ut för tredje gången. Vinnaren utses av SwedenBios styrelsen och presenteras vid organisatinens årsmöte den 27 maj 2009 på Näringslivets hus i Stockholm.

Jag skulle nog sätta en slant på Bactiguard.

Gratulerar

måndag, april 27th, 2009

MedTechbloggen gratulerar Marianne Andrén till Kommunpriset, inom IT, på årets Vitalis 2009 i Göteborg. Förutom äran får hon 50 000:-. Hennes projekt går ut på att mäta den teoretiska och praktiska kompetensen inom vård och omsorg. Det handlar om att mäta och värdera bland annat förhållningssätt, bemötande, lyftteknik och hygienrutiner. 
Huvudmålet ska vara att ta vara på kompetensen hos människor som arbetat länge inom vården. Många har en oerhört stor kunskap men den har inget värde förrän den finns på papper. Där har hon helt rätt, Marianne Andrén
För valideringen har en speciell trerumslägenhet med videokameror, mikrofoner och högtalare byggts upp. En person får agera vårdtagare efter en given manual. Situationen blir precis som när personal besöker äldre genom hemtjänsten eller på särskilda boenden. Metoden med en fastställd manual/checklista gör att bedömaren bara kan sätta betyg på ett objektivt sätt. Det finns inget liknande i Sverige eller Europa.  

Foto: Jorma Valkonen/ AB JV BILD

Verket med ä

måndag, april 27th, 2009

Sverige har fått en ny generaldirektör, Christina Lugnet. Hon har varit kommunchef i Haparanda, där hon även arbetat som näringslivschef, gymnasiechef och näringslivsutvecklare. Nu basar hon över Tillväxtverket. Man finns med kontor på 11 platser runt om i Sverige. Uppdraget består av 11 punkter. Lite halvluddiga punkter kan jag tycka. Riktigt orolig blir jag när jag ser vem som signerat regleringsbrevet, Maud Olofsson. Hur har det gått med hennes Nystartskontor? Någon som vet?

Jag blir lite lugnad när jag ser att en av MedTechbloggens favoritssk, Eva-Carin Tengberg, sitter med i styrelsen. Eva-Carin är verksam inom Göteborg BIO och jag är övertygad om att hon kan representera Life Science-branscherna på ett utmärkt sätt.

Det kommer att bli spännande att följa Tillväxtverkets fortsatta framfart. Jag hoppas att de kan leva upp till kraven i regleringsbrevet och inte blir en trollslända som Mauds Nystartskontor.

Det är också glädjande att se att Tillväxtverket genererar arbetstillfällen; man har redan 300 personer anställda inom organisationen!

Tack, Kreafonbloggen, för tipset om Tillväxtverket!   

Lagen om offentlig upphandling

söndag, april 26th, 2009

Det nya europeiska direktivet om offentlig upphandling har tagits och publicerats i Official Journal. Länderna inom EU är skyldiga att införa direktivet som nationell lag. Sverige har åtagit sig att nya LOU ska vara svensk lag vid årsskiftet 09/10. Ett av syftena med nya LOU är att förenkla för mindre företag. Ett vällovligt syfte i dessa tider. Men vårt Justitidepartement ligger efter och har ännu inte lagt den promimoria som krävs. Förseningen kan också innebära att införande av e-auktioner får vänta. Ansvarig på Justitiedepartementet är Gunilla Hulting. Hon säger, enligt Upphandling24: ”Vi är försenade så det blir ingen lag från årsskiftet. Vår departementspromemoria med utkast till lagtext kommer dock senare i vår.” Märkligt att vi i Sverige ska hamna på efterkälken!

Foto: Bengt W, NMA. ARN

Sociala medier

lördag, april 25th, 2009

Hemkommen från Vassijaure fick jag en bok av sonen och doktorinnan; ”Tråkiga vykort” samlade av Jeppe Wikström. Och visst var de riktigt tråkiga och fula. Och man funderar hur i herrans namn man kan fotografera på det sättet. Och få bilderna sålda! Och folk skickar dem till vänner och bekanta.

Men tänker man till lite, kommer man fram till att då, när bilderna togs på 50- till 60-talet, var färgfilmen ny. Samtidigt var omdaningen av samhället i full gång. I dag pratar vi oss blåa om sociala media och tror att vi som bloggar, twittrar och gud vet allt, ligger i frontlinjen. Eller som vi säger, är early abdopters. Helt fel! De som tog dessa bilder på kommunalhus, vägkorsningar, idrottshallar, sjukhem mm, de var dåtidens early adopters och de som skickade dem, dåtidens twittrare. Allt går igen, bara i annat format. Vi är inte så märkvärdiga som vi tror! Jag undrar vad det kommer att sägas om oss bloggare och twittrare om 40 år!?

Foto: Bengt W, NMA ur boken Tråkiga vykort av Jeppe Wikström.

Tandvärk

onsdag, april 22nd, 2009

”Produktionen av vissa lokalbedövningsmedel för dentalt bruk har stoppats tillfälligt. Orsaken är att produktionsanläggningen har blivit ålagd att gå igenom produktionssystemet och komplettera de handlingar som styr produktionen. Detta kan leda till att det uppstår brist på de aktuella lokalbedövningsmedlen under en period på minst två månader framöver.” Säger Läkemedelsverket. Det är Pierrel Farmaceutica S.p.A som inte har ett tillräckligt stabilt kvalitetssystem. Det som krävs är ett levande kvalitetssytem. För att systemet ska leva behövs en kompetent organisation som kontinuerligt får uppdaterad utbildning.

Foto: Bengt W, NMA. E 10, Vassijare.