Archive for november, 2008

Medicinteknik – Lära för livet

söndag, november 30th, 2008

Ta chansen att träffa kollegor samtidigt som du kommer att lära dig massor. Den möjligheten får du när du går på någon/några av NMAs mycket uppskattade utbildningar. Det är kursernas unika upplägg, lärarnas djupa praktiska kompetens och de öppna diskussionerna som inte kan upplevas på annat håll. En länk till vårens utbildningsprogram hittar du här. Hur ”gammal i gården” man än är finns det alltid nytt att lära som gör vardagen lättare.

Upphandling medicinteknik

fredag, november 28th, 2008

Ett, får jag hoppas, fruktbart samarbete pågår när det gäller upphandlingar av medicintekniska produkter. Det är ett samarbete mellan Swedish Medtech, LfMT och LfU. Den 12/11 höll man en temadag och diskuterade avtalslagen, standardavtal, ansvarsfrågor, tillgänglighet, garantivillkor, serviceavtal, vite, betalningsvillkor och valutajustering. Många frågor under en dag! Med ett antal presentationer. Jag kan inte säga vad man konkret kom fram till men förhoppningsvis något som underlättar för de medicintekniska företagen. Och så bestämde man sig för att träffas igen.

Ingen kris i Mölndal

fredag, november 28th, 2008

Det är i Mölndal det händer! P Dahl inviger den 2 december sin nya fabrik. Inte nog med det, AstraZeneca inviger ett nytt forskningslaboratorium i Åbroområdet, Mölndal. Laboratoriet ska användas för att studera läkemedelssubstansernas metabolism och farmakokinetik. Hos AstraZeneca i Mölndal arbetar ungefär 2 400 personer med forskning och utveckling av läkemedel inom områdena hjärta/kärl och mage/tarm. Inte illa!

Politikerstyrd vård i Västra Götaland del 2

torsdag, november 27th, 2008

Jag fortsätter den häpnadsväckande serien om en vård som styrs av inkompetenta politiker. I en mycket välskriven debattartikel i Göteborgs-Posten visar Ola Stenqvist vilka vansinniga beslut politikerna fattar när det gäller vården på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Förra året skickade ”Beställarnämnden” tillbaka en miljard kronor från vården till politikerna. I år har Sahlgrenska levererat 5% mer vård än det som beställts och ändå klarar man inte att leva upp till vårdgarantin. Vad gör politikerna då? Jo, beordrar ytterligare besparingar! Vart har diskussionen om patientsäkerhet tagit vägen? Vart har löftet om att uppfylla vårdgarantin tagit vägen? Skrämmande!

Miljö vs Människoliv

torsdag, november 27th, 2008

Kan en missriktad miljösatsning ha bidragit till att Hallands sjukhus drabbas av vancomycinresistenta enterokocker, VRE? Kan det vara så att man använder ”miljöanpassade” rengörningsmedel som saknar ”bett”? Ser man rengörningsmedel som någonstans i sin beteckning har ordet klor som miljövidriga? Det blev många frågor. Det är inte otroligt att de ”epidemier” som förekommer på sjukhusen i Halland har en koppling till att man upprätthåller ett certifikat för ISO 14001. Man kan läsa i Teknik 360 att DTI Sweden har ett medel som skulle kunna förhindra spridningen. Det har dock ”klor” i det kemiska namnet. Och kanske finns det något policybeslut inom Landstinget Halland som sägar att klor i vilken form det vara månde inte får köpas in och användas.

Bli sjuk i Göteborg

onsdag, november 26th, 2008

Då har årets läkarstämma dragit igång. Massor med läkare på Korsvägen. Expressens medicinreporter, Anna Bäsén, bloggar direkt från stämman. Jag ser fram mot att få ta del av hennes synpunkter från stämman. MedTechbloggen kommer också säkert att lämna några rapporter från golvet i hallen.

Mera HSAN

onsdag, november 26th, 2008

Det blåser om HSAN. Inte nog med att ordföranden har fått en varning, nu är jävsförhållanden under luppen i ett par HSAN-ärenden. Socialstyrelsens jurist uttalar sig med stor försiktighet men jag tolkar hans uttalande att han tycker att besluten har fattats med en person i beslutsgruppen vilken var jävig. Den/de läkare som var föremål för anmälan till HSAN arbetade i samma företag, Capio, som den sakkunnige läkaren. Det är väl självklart att Capio är rädda om sitt varumärke. Lika självklart är att den sakkunnige inser detta. Även läkare är människor…och säkert lojala mot det företag de jobbar hos. Trovärdigheten hos HSAN skadas av blotta misstanken om partiskhet på grund av expertens lojalitet. Det ska bli spännande att se hur/om JO agerar i de aktuella fallen.

Kylkedjeföreningen

onsdag, november 26th, 2008

Höstens nyhetsbrev från Kylkedjeföreningen har ramlat in. Namnet på föreningen låter kanske lite tjusigare på engelska; Cool Chain Association. Organisationen har 50-talet företag runt hela jordklotet som medlemmar. Ett svenskt företag finns med och det är AB Aircontainer A.C. Det företaget har förutom unika containrar för flyg också utvecklat mindre transportbehållare för Life Science-branscherna. I dessa behållare kan man under säkra klimatbetingelser transportera ex.vis organ, läkemedel, laboratorieprover, blod etc. Tillgång till yttre energikälla behövs inte utan du kan ta den på cykeln om du vill. Produkten är CE-märkt som tillbehör inom IVD-direktivet. NMA har varit stolt rådgivare inför CE-märkningen. Jag återkommer till transport av organ och laboratorieprover i kontrollerad miljö utan kolsyreis och elektricitet.

Nu blommar löken…

onsdag, november 26th, 2008

Jag läser i Tandläkartidningen att ordföranden i HSAN har blivit dragen i örat. I september 2006 gav HSAN tandläkaren Nils-Gunnar Berg en varning. ”Vid samma behandlingstillfälle skulle han ha utfört hela behandlingen med rensning och rotfyllning av en tand, trots att det fanns en partiell nekros. Berg hävdade att någon rotfyllning inte hade gjorts vid detta tillfälle och att det tydligt framgick av journalen att den skulle utföras vid ett senare tillfälle.” Ärendet har dragits genom Socialstyrelsen, JO, JK och Statens ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden har nu givit ordföranden i HSAN, Lars-Åke Johnsson, en varning. Där ser man, även HSAN gör misstag. Men att det ska behöva ta två år för att processa ett, kan tyckas, enkelt fall! 

Sjukvårdens IT-pris

tisdag, november 25th, 2008

Snart är det dags för final och prisutdelning i årets Sjukvårdens IT-pris. Priserna delas ut på Vårdgalan den 3 december. Bidragen tävlar i kategorierna medicintekniska lösningar, digitala patienttjänster, vårdnära lösningar, nationella vårdstöd och samarbete över vårdgränserna.
I kategorin ”Medicintekniska lösningar” finaltävlar; Cardista, Intulo och Anslut PNA. Vårdgalan går av stapeln på Nalen i Stockholm.