FRA-smitta?

Helt rätt protesterar vi mot den kommande övervakningslagen som ger FRA rätt att bl.a granska hela vårt sociala nätverk. Något som vi kanske inte tänkt på är den registrering som förekommer hos försäkringsbolagen. När vi letar försäkring till våra barn eller oss själva ger vi försäkringsbolagen fullmakt att ta in barnens/våra sjukvårdsjournaler. Det kan man ju tycka vara peanuts. Men försäkringsbolagen har rätt att spara journalerna även om vi inte blir kund hos dem! Horribelt!

Socialstyrelsen har genomfört en granskning av tillämpningen av lagen (2006:351) om genetisk integritet. Skrämmande läsning!

När Socialministern Göran Hägglund fick utredningen på sitt bord kan jag föreställa mig att han tänkte; ”bloggupproret mot FRA, här gäller det att se upp”. Så han gjorde ett av sina mest kraftfulla uttalanden i Dagens Medicin:

”Jag är beredd att se över den lagstiftning som gör att försäkringsbolag kan inhämta och spara medicinsk och genetisk information hur länge som helst.”

Bra! Han infogar dock en brasklapp:

”Men sedan gäller det förstås att det inte blir mer information än vad som fordras för att godkänna försäkringen. Det ska inte heller vara så att finns kvar hos bolaget sedan man till exempel nekats en försäkring eller om försäkringstagaren avlidit”.

Det är mycket nu….

Tags: ,

Kommentera